Türkçe | English
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Ders Bilgi Paketi
https://www.ktu.edu.tr/ofenerji
Tel: +90 0462 +90 462 377 8468
FBE
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI / TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

ESMI5110Biomass Energy3+0+0AKTS:7.5
Yıl / YarıyılGüz Dönemi
Ders DuzeyiYüksek Lisans(Tezli)
Yazılım Şekli Seçmeli
BölümüENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
Ön KoşulYok
Eğitim SistemiYüz yüze , Uzaktan Eğitim
Dersin Süresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiDoç. Dr. Halbay TURUMTAY
Diğer Öğretim Üyesi
Öğretim Diliİngilizce
StajYok
 
Dersin Amacı:
leri seviyede Biyokütle enerji kaynaklarının yakıt olarak kullanımları çevre açısından olumlu etkilerinin olması ve ekonomik olarak çok daha avantajlı olmaları nedeniyle pratik anlamda önemlidir. Bu dersin amacı ileri seviyede biyokütle enerjisinin prensiplerini incelemektir. Ders süresince biyokütle enerjisi kaynakları, potansiyeli, enerji elde etme yöntemleri ve kullanım alanları üzerinde durulmaktadır.  
 
Öğrenim KazanımlarıPÖKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : nerji ihtiyacına bağlı problemleri sürdürülebilir ve temiz enerji açısından değerlendirip, sonuç önerebilecektir1,3,4,51,
ÖK - 2 : Biyokütle enerjisi dönüşüm yöntemlerinden herbirinin hangi amaçlara daha iyi hizmet vereceğini, buna göre de proses seçimini yapabilecektir21,
ÖK - 3 : Temel biyokütle ve biyokütle enerjisi kavramlarını öğrenebilecekt31,
ÖK - 4 : Güncel teknik, teknolojik ve istatiki verileri takip edebilip ve bu verilere dayanarak potansiyel-proses arasındaki ilişkileri kurabilecektir5,61,
PÖKK :Program öğrenim kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
Biyokütle Enerjisi Prensipleri, Biyokütlenin Oluştuğu Alanlar ve Biyokütle Enerji Kaynakları,Dünyada ve Ülkemizde Biyokütle Potansiyeli, Bitki ile Çevre Arasındaki Enerji Akışı: Fotosentez, Bitkilerde C3 and C4 Metabolizması, C3 and C4 Bitkileri Arasındaki Farklılıklar, Enerji Elde Etmek Amacıyla Yetiştirilen Bitkiler (Enerji Bitkileri)., Biyokütle Enerjisi Dönüşüm Sistemlerinde Kullanılan Materyallerin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri, Biyokütleden Enerji Elde Etme Yöntemleri: Termokimyasal Yöntemler (Direkt Yakma, Gazifikasyon, Piroliz, Sıvılaştırma), Biyokimyasal Yöntemler (Alkol Fermantasyonu, Anaerobik Fermantasyon, Biyofotoliz), Agrokimyasal Yöntemler (Yakıt Ekstraksiyonu)., Biyokütle Enerjisinin Kullanım Alanları: Klasik Biyokütle Kullanımı, Modern Biyokütle Kullanımı., Biyokütle Enerjisinin Avantaj ve Dezavantajları  
 
Haftalık Detaylı Ders Planı
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1Biyokütle Enerjisi Prensipleri, Biyokütlenin Oluştuğu Alanlar ve Biyokütle Enerji Kaynakları
 Hafta 2Biyokütle Enerjisi Prensipleri, Biyokütlenin Oluştuğu Alanlar ve Biyokütle Enerji Kaynakları
 Hafta 3Biyokütle Enerjisi Prensipleri, Biyokütlenin Oluştuğu Alanlar ve Biyokütle Enerji Kaynakları
 Hafta 4Biyokütle Enerjisi Dönüşüm Sistemlerinde Kullanılan Materyallerin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri
 Hafta 5Biyokütle Enerjisi Dönüşüm Sistemlerinde Kullanılan Materyallerin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri
 Hafta 6Biyokütle Enerjisi Dönüşüm Sistemlerinde Kullanılan Materyallerin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri
 Hafta 7Biyokütle Enerjisi Dönüşüm Sistemlerinde Kullanılan Materyallerin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri
 Hafta 8Biyokütle Enerjisi Dönüşüm Sistemlerinde Kullanılan Materyallerin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri
 Hafta 9ARASINAV
 Hafta 10Biyokütleden Enerji Elde Etme Yöntemleri: Biyokimyasal Yöntemler
 Hafta 11Biyokütleden Enerji Elde Etme Yöntemleri: Biyokimyasal Yöntemler
 Hafta 12Biyokütleden Enerji Elde Etme Yöntemleri: Biyokimyasal Yöntemler
 Hafta 13Biyokütleden Enerji Elde Etme Yöntemleri: Biyokimyasal Yöntemler
 Hafta 14Biyokütleden Enerji Elde Etme Yöntemleri: Biyokimyasal Yöntemler
 Hafta 15Biyokütleden Enerji Elde Etme Yöntemleri: Biyokimyasal Yöntemler
 Hafta 16DONEM SONU SINAVI
 
Ders Kitabı / Malzemesi
1widell, J. W, Weir, A. D., ?Renewable Energy Resources?, E. & F. N. Spon, (1986) Khan, M., R., ? Conversion and Utilization of Waste Materials?, Taylor & Francis, (1996) Osamu, K., Thomas, J., Robert, M., P., Abdellah, R., ?Energy and Biomass Engineering?, The American Society of Agricultural Engineers, (1999)
2Biomass Energy Data Book ? 2011 ? http://cta.ornl.gov/bedb
 
İlave Kaynak
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 9. Hafta 1 saat 50
Dönem sonu sınavı 16. Hafta 1 saat 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 3 14 42
Sınıf dışı çalışma 3 14 42
Arasınav için hazırlık 4 2 8
Arasınav 1 1 1
Dönem sonu sınavı için hazırlık 4 2 8
Dönem sonu sınavı 1 1 1
Toplam Çalışma Yükü102