Türkçe | English
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
Web: http://www.ktu.edu.tr/ybs
Tel: +90 0462 0462 377 29 64
İİBF
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

USEC0006Genel Sosyoloji2+0+0AKTS:4
Yıl / YarıyılBahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım Şekli Seçmeli
BölümüYÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ
Ön KoşulYok
Eğitim SistemiUzaktan Eğitim
Dersin Süresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiDoç. Dr. Hüseyin YADİGAROĞLU
Diğer Öğretim ÜyesiDr. Öğr. Üyesi Serdal Fidan
Öğretim DiliTürkçe
StajYok
 
Dersin Amacı:
Bu dersin amacı, öğrencilere Toplum Biliminin temel kavramlarını, temel teorileri ve araştırma yöntemlerini öğretmektir.
 
Öğrenim KazanımlarıPÖKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : Sosyoloji ile ilgili temel kavramları belirleyebilecek9
ÖK - 2 : Sosyoloji ile ilgili temel kuramları açıklayabilecek9
ÖK - 3 : Uygulama yapmak suretiyle öğrenilen teorik bilgileri ilişkilendirme ve günümüzle kıyaslama imkânı bulabilecek9
ÖK - 4 : Sosyoloji ile ilgili kavram ve teorilerin uygunluğunu günümüzle ve ülkemiz toplum ve kültürüyle ilişkilendirebilecek 9
PÖKK :Program öğrenim kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
Sosyolojinin tanımı, konusu, gayesi, sınırları ve sosyal ilimler içindeki yeri, sosyolojinin bir ilim olarak ortaya çıkışından önceki dönemde sosyal düşüncenin gelişmesi hakkında genel ve kısa bir bilgi, sosyolojinin bir ilim olarak doğuşu ve gelişmesi, sosyolojinin doğuşuna öncülük yapan bazı sosyologların temel görüşleri, Türkiye'de sosyolojinin doğuşu ve gelişmesi: sosyolojide metodoloji hakkında genel bilgi, grup sosyal statü, sosyal rol, sosyal yapı ve sosyal ilişkiler kavramlarının incelenmesi. Determinizm ve sosyal ilişkileri etkileyen faktörler.
 
Haftalık Detaylı Ders Planı
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1Sosyoloji: Tanım ve İçerik
 Hafta 2Sosyoloji, Kısa Bir Tarihçe: Sosyologlar, yaklaşımlar
 Hafta 3Kültür
 Hafta 4Toplumsallaşma
 Hafta 5Toplumsal Gruplar
 Hafta 6Toplumsal Tabakalaşma
 Hafta 7Aile
 Hafta 8Eğitim
 Hafta 9Ara Sınav
 Hafta 10Siyaset
 Hafta 11Toplumsal Sapma ve Suç
 Hafta 12Çalışma Hayatı ve Örgütler
 Hafta 13Küreselleşme ve Toplumsal Etkileri
 Hafta 14Türkiye'de Güncel Toplumsal Sorunlar
 Hafta 15Genel Değerlendirme
 Hafta 16Final Sınavı
 
Ders Kitabı / Malzemesi
1Zencirkıran M., 2018, Sosyoloji, Dora Yayıncılk, Bursa.
 
İlave Kaynak
1Bozkurt, V. 2012; Değişen Dünyada Sosyoloji, Ekin Yayınevi, Bursa
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 10 12-04-2023 30 50
Dönem sonu sınavı 16 31-05-2023 30 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 2 14 28
Sınıf dışı çalışma 2 14 28
Arasınav için hazırlık 2 4 8
Arasınav 2 4 8
Ödev 2 10 20
Dönem sonu sınavı için hazırlık 4 4 16
Dönem sonu sınavı 4 3 12
Toplam Çalışma Yükü120