Türkçe | English
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
Web: http://www.ktu.edu.tr/ybs
Tel: +90 0462 0462 377 29 64
İİBF
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

YBS4010Coğrafi Bilgi Sistemleri3+0+0AKTS:4
Yıl / YarıyılBahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım Şekli Seçmeli
BölümüYÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ
Ön KoşulYok
Eğitim SistemiYüz yüze , Uygulama
Dersin Süresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiArş. Gör. Cemre YILMAZ
Diğer Öğretim Üyesi
Öğretim DiliTürkçe
StajYok
 
Dersin Amacı:
CBS temel kavram, teknoljileri ve konumsal analizlerin, teorik ve uygulamalı olarak öğrenilmesi.
 
Öğrenim KazanımlarıPÖKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : Bilgi Teknolojileri ve İşletme alanlarında elde ettiği bilgileri karar verme amacıyla uygun araçlarla kullanır. Bilgi sistemi gereksinimlerini belirleyebilir, sistem analizi yapabilir ve tasarımını gerçekleştirebilir.1,41,3,
ÖK - 2 : Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için alanında edindiği bilgi ve becerileri farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri eleştirel bir bakış açısıyla analiz ederek alanında kullanıma hazır hale getirebilir.1,41,3,
PÖKK :Program öğrenim kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
CBS temel kavramlar ve uygulamalar; CBS'ye giriş, karakteristik CBS uygulamaları, tarihsel gelişim ve mevcut durum. Harita ile ilgili temel kavramların anlatılması. Topoloji; Topolojik veri temsilleri, topoloji kurma, CBS de topoloji ihtiyacı. CBS'de veri modelleri. CBS'de veri kaynakları. Sayısallaştırma yöntemleri. Elle sayısallaştırma, yarı otomatik ve tam otomatik sayısallaştırma. Konumsal Analiz; Konumsal analiz işlemlerinin sınıflandırılması, Raster işlemler; Basit ve ağırlıklandırılmış yakınlık, ağırlıklandırılmış toplam, Yüzey analizleri Konumsal Analiz : Çok Ölçütlü Karar Verme Lab-CBS yazılımının tanıtılması. (QGIS açık kaynak kodlu yazılım) Lab- QGIS'de temel işlemler; konumsal veri tabanı oluşturma ve düzenleme işlemleri. Lab- QGIS'de temel işlemler; Konumsal sorgu, tabloların özniteliğe göre birleştirilmesi. Lab- QGIS'de harita oluşturma, sembollendirme, ve çıktı haritası oluşturma. Lab- QGIS'de nüfus yoğunluğu haritasının oluşturulması. Lab- QGIS'de bindirme (overlay) ve tampon bölge (buffer)analizlerinin yapılması. Lab- QGIS'de Çoklu kriter analizi Lab- Proje- Salgın hastalık yönetiminde CBS kullanımı.
 
Ders Kitabı / Malzemesi
 
İlave Kaynak
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)

    

    

    

    

    

 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı