Türkçe | English
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
Web: http://www.ktu.edu.tr/ybs
Tel: +90 0462 0462 377 29 64
İİBF
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

YBS3002Yöneylem Araştırması3+0+0AKTS:4
Yıl / YarıyılBahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BölümüYÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ
Ön KoşulYok
Eğitim SistemiYüz yüze
Dersin Süresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiDoç. Dr. Pelin ŞENTÜRK
Diğer Öğretim ÜyesiPROF. DR. Birdoğan BAKİ, PROF. DR. SELÇUK PERÇİN
Öğretim DiliTürkçe
StajYok
 
Dersin Amacı:
Yöneylem araştırması modellerini geliştirip, işletmelerin üretim, pazarlama, finans gibi alanlarında uygulanması konusunda teorik ve uygulamalı örnekler vermektir.
 
Öğrenim KazanımlarıPÖKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : Doğrusal Programlama (DP)'da model kurmaya ilişkin çeşitli kavramları tanımlayabilirler.3,4
ÖK - 2 : Kullanılan çeşitli DP modellerini birbirinden ayırt edebilirler.3,4
ÖK - 3 : Belirlenen bir sektör (problem) için uygun DP modelini hazırlayabilirler.3,4
ÖK - 4 : Kurulan DP modelinin gerçek duruma uygunluğunu irdeleyebilirler3,4
ÖK - 5 : Kullanılan DP modelinin eksikliklerini giderecek yeni bir model oluşturabilirler.3,4
PÖKK :Program öğrenim kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
Doğrusal programlama problemlerinin modellenmesi, grafik çözüm, simpleks metodu, DP uygulamaları, dualite, primal-dual ilişkileri, dualitenin ekonomik yorumu, duyarlılık analizi, tam sayılı programlama, hedef programlama, Lindo paketiyle uygulamalar.
 
Haftalık Detaylı Ders Planı
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1Ders tanıtımı ve içerik, Yöneylem araştırması metodolojisi, Doğrusal programlamanın temel kavramları
 Hafta 2Doğrusal programlama modelinin tanımı, varsayımları ve yapısı, Doğrusal programlama problemlerinin formülasyonu
 Hafta 3Doğrusal Programlamada Model Kurma, Doğrusal Programlama modellerinin özellikleri, Maliyet, gelir ve kar modelleri
 Hafta 4Doğrusal programlama problemlerinin çözüm yöntemleri, Grafik Çözüm, Maksimizasyon ve minimizasyon problemleri için grafik çözüm
 Hafta 5Grafik Çözümde Özel Durumlar, Uygun çözüm olmaması, Sınırsız çözüm, Alternatif optimal çözümler
 Hafta 6Simpleks Çözüm, Başlangıç çözüm tablosunun kurulması, Optimal çözüm tablosunun düzenlenmesi
 Hafta 7Simpleks çözüm yönteminin gözden geçirilmesi, Optimal çözüm tablosundan elde edilen sonuçların yorumlanması
 Hafta 8Simpleks Çözüm Yönteminde Özel Durumlar, Simplex yöntemde bozulma, Uygun çözüm olmaması, Sınırsız çözüm, Alternatif optimal çözümler
 Hafta 9Arasınav
 Hafta 10Dualite, Dual değişkenlerin ekonomik yorumu
 Hafta 11Duyarlılık Analizi, Amaç fonksiyonu katsayılarındaki değişiklikler, Sağ taraf sabitlerinin değerlerindeki değişiklikler
 Hafta 12DP Modellerinde Kullanılan Yazılımların Tanıtılması(Lindo, Lingo, WinQSB, QM, ve Tora)
 Hafta 13Tamsayılı Programlama, Tamsayılı programlama problemlerinin formülasyonu, Tamsayılı programlama problemlerinin Gomory kesim algoritması ile çözümü
 Hafta 14Amaç/Hedef Programlama, Model kurma, Hedef programlama ile grafik çözüm yorumu
 Hafta 15Tekrar
 Hafta 16Dönem sonu sınavı
 
Ders Kitabı / Malzemesi
1Öztürk, A. 2005, Yöneylem Araştırması, Ekin Kitabevi, Bursa.
2Ulucan, A. 2004, Yöneylem Araştırması, Siyasal Kitabevi, Ankara.
 
İlave Kaynak
1Tütek, H., Gümüşoğlu, Ş. 2000, Sayısal Yöntemler, Beta Basım Yayım Dağıtım AŞ, İstanbul.
2Taha, H. A. 2003, Yöneylem Araştırması, Çeviren ve Uyarlayanlar: Baray, Ş.A., Esnaf, Ş. , Literatür Yayıncılık, İstanbul
3Esin, A. 2003, Yöneylem Araştırmasında Kullanılan Karar Yöntemleri, Gazi Kitabevi, Ankara.
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 9 1 50
Yıl içi çalışma 16 1 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 3 14 42
Sınıf dışı çalışma 2 14 28
Arasınav için hazırlık 10 2 20
Arasınav 1 1 1
Dönem sonu sınavı için hazırlık 28 1 28
Dönem sonu sınavı 1 1 1
Toplam Çalışma Yükü120