Türkçe | English
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
Web: http://www.ktu.edu.tr/ybs
Tel: +90 0462 0462 377 29 64
İİBF
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

YBS2006Üretim Yönetimi3+0+0AKTS:3
Yıl / YarıyılBahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BölümüYÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ
Ön KoşulYok
Eğitim SistemiYüz yüze
Dersin Süresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiProf. Dr. Birdoğan BAKİ
Diğer Öğretim ÜyesiPROF. DR. Selçuk PERÇİN, Prof.Dr.Birdoğan BAKİ
Öğretim DiliTürkçe
StajYok
 
Dersin Amacı:
Üretim sistemlerinin düşük maliyet ve yüksek karlılık hedeflerine ulaşmaları için üretim stratejilerine, ürün tasarımı ve süreç planlamasına, kapasite planlaması ve kuruluş yeri seçimine odaklanılmasını amaçlamaktadır.
 
Öğrenim KazanımlarıPÖKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : Üretim yönetimi alanında kullanılmakta olan üretim sistem ve stratejilerini tanımlama1,3,41,3,
ÖK - 2 : Kullanılan üretim sistem ve stratejilerinin firma verimliliği üzerine etkisini açıklama1,3,41,3,
ÖK - 3 : Üst yönetimin amaçlarına en uygun üretim sistem ve süreçlerini tasarlama1,3,41,3,
ÖK - 4 : Belirlenen üretim sistem ve stratejisinin işletme amaçlarına uygunluğunu tespit etme1,3,41,3,
ÖK - 5 : Uygulanan sistem ve stratejiden elde edilen sonuçlara göre üretim organizasyonunu yeniden düzenleme1,3,41,3,
PÖKK :Program öğrenim kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
Üretim Yönetiminde Temel Konular, Üretim Sistemleri, Üretim/İşlemler Stratejisi, Talep Tahminleri , Ürün Tasarımı ve Süreç Planlaması, Kapasite Planlaması, Fabrika Yeri Seçimi, Fabrika Düzenleme, İş Tasarımı ve İş Ölçümü
 
Haftalık Detaylı Ders Planı
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1Giriş
 Hafta 2Üretim Yönetiminde Temel Kavramlar
 Hafta 3Üretim Sistemleri, Üretim Sistem Türleri, Üretim Yönetimi Fonksiyonları ve Verimlilik
 Hafta 4Üretim/İşlemler Stratejisi, rekabet öncelikleri, üretim ve servis stratejieri
 Hafta 5Talep Tahminleri, talep tahmin metodları, talep tahmininde kullanılan nitel teknikleri
 Hafta 6Talep Tahminleri, pazar araştırması, tarihi analog yöntemi, doğrusal programlama, tahmin hataları
 Hafta 7Ürün Tasarımı ve Süreç Planlaması, hat dengeleme, hizmet organizasyonlarının tasarımı
 Hafta 8Ürün Tasarımı ve Süreç Planlaması, üretim teknolojileri (BDÜ, EVD, karar destek sistemleri ve uzman sistemler), Sınai Mülkiyet Hakları.
 Hafta 9Ara Sınav
 Hafta 10Kapasite Planlaması, kapasite kullanımı ve hizmet kalitesi
 Hafta 11Fabrika Yeri Seçimi, kuruluş yeri seçim metodları (factor puanlama, doğrusal programlama, ağırlık merkezi ve delfi yöntemi)
 Hafta 12Fabrika Düzenleme, Süreç Yerleştirme, Ürün Yerleştirme
 Hafta 13Fabrika Düzenleme, Grup Teknolojisi, Ürün hattı dengeleme, hizmet işletmesi yerleştirme
 Hafta 14İş Tasarımı, iş tasarım kararları, iş zenginleştirme, sosyo-teknik sistemler
 Hafta 15İş Ölçümü, iş ölçüm metot ve standartları
 Hafta 16Dönem Sonu Sınav
 
Ders Kitabı / Malzemesi
1Kobu, B., 2003, Üretim Yönetimi, 11. Baskı, Avcıol Basım, İstanbul.
2Demir, H. Gümüşoğlu, Ş., 2003, Üretim Yönetimi-İşlemler Yönetimi, 6. Baskı, Beta Basım, İstanbul.
3Üreten, S., 2004, Üretim/İşlemler Yönetimi: Stratejik Kararlar ve Karar Modelleri, 4. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara.
4Heizer, J., Render, B., 2004, Operations Management, Prentice Hall, New Jersey.
5Russell, R.S., Taylor, B. W., 2003, Operations Management, Fourth Edition, Prentice Hall, New Jersey.
6Krajewski, L.J., Ritzman, L. P., 2002, Operations Management: Strategy and Analysis, 6th Edition, Pearson Prentice Hall, New Jersey.
 
İlave Kaynak
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 9 1 50
Yıl içi çalışma 16 1 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 3 14 42
Sınıf dışı çalışma 2 14 28
Arasınav için hazırlık 10 2 20
Arasınav 1 1 1
Dönem sonu sınavı için hazırlık 28 1 28
Dönem sonu sınavı 1 1 1
Toplam Çalışma Yükü120