Türkçe | English
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
Web: http://www.ktu.edu.tr/ybs
Tel: +90 0462 0462 377 29 64
İİBF
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

YBS4005Sağlık Bilgi Sistemleri3+0+0AKTS:5
Yıl / YarıyılGüz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BölümüYÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ
Ön KoşulYok
Eğitim SistemiYüz yüze , Grup çalışması, Uzaktan Eğitim
Dersin Süresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiProf. Dr. Kemal TURHAN
Diğer Öğretim Üyesi
Öğretim DiliTürkçe
StajYok
 
Dersin Amacı:
Genel Bilgi Sistemleri çerçevesinde sağlık sektörüne özel bilgi sistemlerinin ayırt edici özelliklerini ortaya koyarak; Sağlık alanındaki verilerin yapısını, çeşitliliğini, hacmini ve işlenme süreçlerini iyi anlayarak, bu sistemlerin işletimi, tasarımı ve bakımı konusunda belirlenen öğrenme hedeflerine ulaşmak.
 
Öğrenim KazanımlarıPÖKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : Genel bilgi sistemleri ile Sağlık Bilgi Sistemlerinin ortak yönlerini ve SBS'nin farklı boyutlarını öğrenmiş olacaklar.4,6
ÖK - 2 : Hastane Bilgi Sistemleri, Laboratuvar Bilgi Sistemleri, Radyoloji Bilgi Sistemleri, PACS ve Klinik Bilgi Sistemlerinin teknik boyutlarını kapsayacak şekilde her birinin girdileri, işlem süreçleri, çıktıları, kurum içi kurum dışı ilişkilerini, paydaşlarını öğrenmiş olacaklardır. 4,6
ÖK - 3 : Veri tabanı yönetim sistemleri ve mimarisi, Tıp Döngüsünün her aşamasında geliştirilmekte olan bilgi sistemi uygulamaları ve teknik boyutlarını öğrenmiş olacaktır.4,6
ÖK - 4 : Sağlıkta insan bilgisayar etkileşim modeli ve tıp döngüsün ilişkisini öğrenmiş olacaktır.4,6
ÖK - 5 : Sağlıkta bilgi güvenliği ve mahremiyeti konusunun etik ve yasal boyutlarını bilerek uygulamada nasıl kullanacağını öğrenmiş olacaktır.4,6
ÖK - 6 : Sağlıkta HL7, ASTM, DICOM gibi elektronik standartları ve kullanım amaçlarını, ve bunların ISO, XML genel standartları ve birlikte çalışabilirlik konuları bilir ve duruma göre akıl yürütme becerisi kazanmış olmak.4,6
ÖK - 7 : Elektronik sağlık kayıtlarının tüm boyutlarını bilmek ve bu konu ile diğer öğrenim çıktılarını bütünleşik olarak değerlendirebilir.4,6
ÖK - 8 : ICD, SNOMED gibi sınıflandırma ve isimlendirme sistemlerini bilir, bunların kullanım amaçları ve gerçekleştirme için gerekli araçları bilmek gerektiğinde uygulama geliştirme süreçlerinde yer almak.4,6
ÖK - 9 : Endüstri 4.0 ve Sağlık 4.0 teknoloji trendlerinin sağlık bilgi sistemleri açısından değerlendirmek, gelecekte oluşacak değişimleri ve yenilikleri anlayabilmek.4,6
ÖK - 10 : Makine öğrenmesi yöntemleri ve yapay zeka konusunda gelişmelerin Tıp Döngüsü içinde uygulama, teknoloji kullanımı, karar destek sistemleri ve uzman sitemler açısından yeni gelişmeleri öngörebilir.4,6
PÖKK :Program öğrenim kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
Genel sistem teorisi ve temel bilgi teknolojileri çerçevesinde Sağlık Bilgi Sistemlerinin temel kavramları ve ilişkileri. Sağlık bilgi sistemlerinin işlevlerini doğru bir şekilde yerine getirebilmesi için Gözlem, Teşhis ve Tedavi aşamalarından oluşan Tıbbi Döngü ve bu döngü içerisinde gerçekleşecek tıbbi, idari ve mali süreçlerin işleyişini sağlayan bilgi teknolojilerinin tanımı, kavramları ve bu kavramları bilen, anlayan, uygulamaları yürütebilecek insan gücü kaynağına ulaşılacaktır. Bir eğitim müfredatıdır. Dersin ana bölümleri Tıp Bilişimi, Sağlık Bilgi Sistemleri ve bir hastanede bulunması gereken bilgi sistemi türleri, elektronik sağlık kayıtları, sağlık alanında kullanılan temel veri yapıları ve veri standartları ve bunların uygulama alanlarıdır. Adlandırma ve sınıflandırma sistemleri. Sağlık alanında ulusal ve uluslararası birlikte çalışabilirlik ve veri alışverişinde kullanılan elektronik ve anlamsal standartlar.
 
Haftalık Detaylı Ders Planı
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1Sağlık bilgi sistemleri için tıp bilişimi nedir ve temel kavramlar nelerdir. Tarihsel bir bakış açısıyla ele alınması. Tıp dünyasının mevcut durumu ve gelecekte olası değişimler. Bilgisayarlar öncesi sağlık bilgi sitemleri.
 Hafta 2İnsan bilgisayar karşılaştırması. Hesaplama gücü ve tıp için önemi. Teknolojik değişim ve bilgi sistemlerine yansımaları.
 Hafta 3Sistem teorisi. Bir bilgi sistemi olarak sağlık bilgi sistemleri. Örnek olarak bir hastane bilgi sistemi.
 Hafta 4Tıp bilişiminin temel kavramları ve çalışma alanları. Tarihçesi ve tarihi gelişim süreçleri. Bilgi sistemlerine bu gelişmelerin yansımaları.
 Hafta 5Sağlık verilerinin ayırt edici özellikleri. Sağlık verilerinin önemi, doğruluğu ve güvenirliği. Veri, bilgi ve bilgi birikimi kavramları.
 Hafta 6Tıp Döngüsü nedir. Gözlem, Tanı ve Tedavi ile döngünün işleyişi ve iş süreçleri ile ilgisi. Tıp döngüsünün aşmalarında bilgi sistemcileri ve teknolojileri.
 Hafta 7Sağlıkta insan bilgisayar etkileşim modeli. Modelin tıp döngüsü ile ilgisi. Modelde her aşamada görülen insan bilgisayar etkileşimi ve etkisi.
 Hafta 8Veri tabanı yönetim sistemleri. Sağlık bilgi sistemleri için veri tabanı tasarımı. SQL ve veri yönetimi.
 Hafta 9Ara Sınav
 Hafta 10Elektronik sağlık kayıtları. İçerik ve iletişim standartları.
 Hafta 11Elektronik sağlık kayıtları için çalışan standart organizasyonlar. Elektronik sağlık kayıtları için ulusal ve uluslararası geçerlilikte nitelikler.
 Hafta 12Sağlık bilgi sistemleri için data standartları. Sınıflandırma sistemleri olarak ICD İsimlendirme sistemleri olarak SNOMED Hasta mahremiyeti ve üç bölgeli hasta bilgileri güvenliği modeli.
 Hafta 13Hastane ortamında bilgi sitemi çeşitleri. Hastane bilgi sistemleri. Laboratuvar bilgi sitemleri. Radyoloji bilgi sistemleri. PACS Klinik bilgi sistemleri. Karar destek sistemleri. Uzmana sitemler.
 Hafta 14Yapay sinir ağları örneği ile yapay zeka ve çalışma mantığı.
 Hafta 15Sağlık 4.0 ve sağlık bilgi sistemleri açısından geleceğe bakış.
 Hafta 16Dönem Sonu Sınavı
 
Ders Kitabı / Malzemesi
1J. H. van BemmelMark Alan MusenMark Alan Musen, Ocak 1997, A Handbook of Medical Informatics, Springer-Verlag
 
İlave Kaynak
1Toni L. HebdaKathleen HunterPatricia Czar, Handbook of Informatics for Nurses & Healthcare Professionals, 6th edition, Published by Pearson (September 15, 2020) © 2019
2Prof. Dr. Keamal TURHAN ders sunumları.
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Ödev 1 50
Dönem sonu sınavı 1 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı