Türkçe | English
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
Web: http://www.ktu.edu.tr/ybs
Tel: +90 0462 0462 377 29 64
İİBF
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

YBS1001İktisada Giriş3+0+0AKTS:4
Yıl / YarıyılGüz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BölümüYÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ
Ön KoşulYok
Eğitim SistemiYüz yüze
Dersin Süresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiDr. Öğr. Üyesi Muharrem Akın DOĞANAY
Diğer Öğretim ÜyesiDoç. Dr. Umut ÜZAR
Öğretim DiliTürkçe
StajYok
 
Dersin Amacı:
Bu dersin amacı, öğrencilere giriş düzeyinde mikro ve piyasa ekonomisi bilgilerini vermek ve çeşitli ekonomik yaklaşımları analiz edebilecek yeteneklerini geliştirmektir.
 
Öğrenim KazanımlarıPÖKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : temel iktisadi kavram ve ilkeleri öğrenebilirler.41,
ÖK - 2 : iktisadi konular üzerine yapılan tartışmalara katılabilirler.41,
ÖK - 3 : piyasa mekanizmasının kaynak dağılımındaki rolünü analiz edebilirler.41,
ÖK - 4 : günlük dille anlatılan iktisadi olay ve sorunları iktisadi literatür diliyle açıklayabilirler.41,
ÖK - 5 : gerçek dünyayı daha iyi anlayabilmek için muhakeme uygulayabilirler.41,
PÖKK :Program öğrenim kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
İktisat ilminin konusu, tanımı, iktisadi sistemler, ana kavramlar, iktisat ilminde kullanılan yöntemler ve iktisadi faaliyetlerin akımı, piyasa, talep, arz ve fiyat mekanizması, tüketici dengesi ve tüketici dengesindeki değişmeler, makro iktisada giriş
 
Haftalık Detaylı Ders Planı
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1İktisadın temelleri, iktisatın tanımı,konusu,iktisadi sistemler,temel kavramlar,iktisatta kullanılan yöntemler
 Hafta 2Ekonomik problem,kıtlık ve tercih,fırsat maliyeti
 Hafta 3Talep, talep fonksiyonu, piyasa talebi eğrisi, gelirdeki değişme, malın fiyatındaki değişme, diğer malın fiyatının değişmesi, telafi edilmiş talep
 Hafta 4Arz, arz fonksiyonu, piyasa arz eğrisi
 Hafta 5Piyasa dengesi, denge fiyatı, talepteki kaymaların fiyata etkisi, arzdaki kaymaların fiyata etkisi
 Hafta 6Talep esnekliği, talebin fiyat esnekliği, talebin gelir esnekliği, talebin çapraz esnekliği
 Hafta 7Arz esnekliği
 Hafta 8Arz, talep ve esneklik uygulamaları
 Hafta 9Arasınav
 Hafta 10Fiyat kontrolleri
 Hafta 11Tüketici davranışları teorileri,fayda, azalan marjinal fayda kanunu, kardinal ve ordinal fayda, farksizlık eğrileri, farksızlık eğrilerinin özellikleri,marjinal ikame oranı, bütçe doğrusu
 Hafta 12Tüketici dengesi, tüketici dengesindeki değişmeler
 Hafta 13Üretim teorisi, üretim fonksiyonları, toplam ürün, ortalama ürün, marjinal ürün, kısa dönemde optimal faktör bileşimi
 Hafta 14Eşürün eğrileri, teknik ikame oranı, üretimin ekonomik bölgesi, ölçeğin getirisi, faktör ikamesi, eş maliyet doğrusu, uzun dönemde optimal faktör bileşimi
 Hafta 15Ulusal gelirin hesaplanması, para, paranın fonksiyonları, para arzı, para talebi, uluslararası ekonomik ilişkiler
 Hafta 16Dönem sonu sınavı
 
Ders Kitabı / Malzemesi
1Dinler, Zeynel. 2020; İktisat, Ekin Basım Yayın Dağıtım.
 
İlave Kaynak
1Berber, Metin & Bocutoğlu, Ersan. 2019; Genel Ekonomi, Ekin Basım Yayın Dağıtım.
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 9 11/2024 1 50
Dönem sonu sınavı 16 01/2025 1 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 3 14 42
Sınıf dışı çalışma 3 14 42
Arasınav için hazırlık 6 2 12
Arasınav 1 1 1
Dönem sonu sınavı için hazırlık 11 2 22
Dönem sonu sınavı 1 1 1
Toplam Çalışma Yükü120