Türkçe | English
OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ / YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://www.ktu.edu.tr/ofyazilim
Tel: +90 0462 3778353
OFTF
OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ / YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

USEC0012Kariyer Planlama2+0+0AKTS:4
Yıl / YarıyılBahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım Şekli Seçmeli
BölümüYAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Ön KoşulYok
Eğitim SistemiUzaktan Eğitim
Dersin Süresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiProf. Dr. Hülya KALAYCIOĞLU
Diğer Öğretim ÜyesiProf.Dr. Hülya Kalaycıoğlu
Öğretim DiliTürkçe
StajYok
 
Dersin Amacı:
Kariyer Planlama dersi öğrencilerin iş dünyasını, farklı sektörleri ve bu sektörlerin gereksinimlerini tanımasını sağlayarak; iş dünyasına hazırlık sürecinde kariyer planlamasının önemi hakkında öğrencilerde farkındalık oluşturmayı hedefler. Ders, öğrencilerin, kişisel yetkinliklerini keşfetmesini ve iş dünyasının beklentilerini doğru anlamasını sağlayarak; bilgi ve becerilerini, ilgili sektörlerin gereklilikleri ile paralellik arz edecek şekilde geliştirmelerine yardımcı olur.
 
Öğrenim KazanımlarıPÖKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : Kariyer Merkezi tarafından sunulan hizmetlerden haberdar ve merkez ile iletişim kurar, 6,7,8,101,5,
ÖK - 2 : Kendinin güçlü ve gelişmeye açık yönlerinin ve ilgi alanlarının farkına varır, yetkinlik ve becerilerini tanır, 6,7,8,91,5,
ÖK - 3 : Kamu ve özel sektör, akademi, sivil toplum kuruluşları gibi sektörleri daha detaylı tanır, sektörler arası farklılıkları kavrar ve gelecek planlarına uygun kariyer alanını bilirler,6,7,8,91,5,
ÖK - 4 : İş dünyasının beklentileri ve öncelik verdiği yetkinlikler hakkında farkındalık kazanır,6,7,8,91,5,
ÖK - 5 : Kariyer sürecinde ince yeteneklerin geliştirilmesinin öneminin farkını ve beden dili, diksiyon, hitap gibi iletişime etki eden konuların öneminin kavrar, doğru ve etkili iletişim becerilerinin geliştirir, 6,7,8,91,5,
ÖK - 6 : Kariyer hedeflerine ulaşması için gerekli olan ve karşılıklı fayda sağlayan ilişki kurmanın önemini kavrar,6,7,8,91,5,
ÖK - 7 : Kariyerine destek sağlayabilecek üniversite birimleri (uluslararası ilişkiler-değişim ofisi ve değişim programları ) ve ulusal ve uluslararası burslar (TÜBİTAK, ulusal ajans) gibi destek hizmetler konusunda haberdar olur,6,7,8,91,5,
ÖK - 8 : Kariyer sürecinde doğru kaynaklara ulaşma ve kaynakları etkin kullanma yolları hakkında bilgi sahibi olur,6,7,8,91,5,
PÖKK :Program öğrenim kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
Dersler, üniversite birinci sınıf öğrencileri için güz döneminde, 14 hafta boyunca, haftada bir ders saati olacak şekilde düzenlenecektir. Dersler, konulara ve ders içeriklerine uygun olacak şekilde; üniversite öğretim üyeleri, sektör profesyonelleri ve diğer üniversiteler ile ilgili sivil toplum kuruluşlarından davet edilecek misafir eğitimciler tarafından işlenmelidir. Ders kapsamına dâhil edilecek destekleyici faaliyetler öğrencileri profesyonel başvurularda kullanılan yöntem ve araçlar konusunda bilgilendirecek ve bunları en etkin şekilde kullanabilme becerisini kazandıracak şekilde tasarlanmalı, uygulamalı ödevler ile desteklenmelidir. Kariyer merkezleri, öğrencilerin becerilerini geliştirmelerine destek olacak deneyim imkânları sunan faaliyetler ile dersi uygulamalı olarak desteklemelidir. Dersin yapısına ve içeriklere dair örnek bir program ekte sunulmuştur.
 
Haftalık Detaylı Ders Planı
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1Dersin amaç ve kapsamının açıklanması, kariyer merkezi hizmetleri ve bunlardan faydalanma imkanları.
 Hafta 2Hassas Beceriler, yetenek, yetkinlik, kariyer ve kariyer yönetimi kavramlarının tanımı ve değerlendirilmesi
 Hafta 3Lisans eğitimini destekleyecek değişim ve eğitim burs programlarının tanıtımı ve işleyişi, KTÜ Değişim Programları Koordinatörlüğü - Erasmus+ Programı uygulamaları.
 Hafta 4İletişim Ağı (networking) ve sosyal medya kullanımının önemi ve kurallar, Kendini tanıtma, resmi yazışma kuralları, hitap yeteneği geliştirme yöntemleri
 Hafta 5CV hazırlama teknikleri, etkili sunum teknikleri, Ders ve İŞKUR, EUROPASS seminerleri
 Hafta 6Cumhurbaşkanlığı, yetenek ve kariyer kapısının tanıtımı, işlevi ve iş ve staj fırsatları, TÜBİTAK lisans öğrencisi burs fırsatları
 Hafta 7Zaman yönetimi, etkili zaman kullanımı
 Hafta 8ARASINAV
 Hafta 9Stresin tanımı, etkisi ve yönetimi, Etkili sunum teknikleri
 Hafta 10Özel sektör ve kamu liderlerinin işe alım süreçleri, başarı kriterlerine ait sunumlar
 Hafta 11Günümüzün meslekleri tanıtımı ve gelecek fırsatları
 Hafta 12ALES; KPSS ve YDS sınavları tanımı ve başarıyı etkileyen faktörler
 Hafta 13Kişisel beceriler ve SWOT analizi
 Hafta 14Etkili sunum teknikleri
 Hafta 15Kamu sektörü liderlerinin başarı öyküleri ve Tavsiyeleri
 Hafta 16DÖNEM SONU SINAVI
 
Ders Kitabı / Malzemesi
1Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hazırlanan kitap, makale, dergi, çevrim içi kaynaklardan oluşan Kariyer Planlama dersi literatürü
2Erasmus ofisi, İŞKUR ve diğer katlımcı sunumları
3https://karmer.gop.edu.tr/depo/menuler/birim_11898/duyurular_198/89e07439-672f-484e-a688-bca9b0a237f2/html_icerik/files/Kariyer%20Planlama%20Ders%20Sunumu.pdf
4https://www.siirt.edu.tr/dosya/personel/kisisel-gelisim-kaynaklar-siirt-202021215912210.pdf
 
İlave Kaynak
1https://fenbilimleri.mu.edu.tr/Newfiles/115/Content/Kariyer_Sunumlar.pdf
2https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/mustafa.ocal/135737/IKY113_unite8.pdf
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 9. Hafta 20.04.2024 30 dakika 50
Dönem sonu sınavı 16. Hafta 31.05.2024 30 dakika 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 2 14 28
Sınıf dışı çalışma 3 14 42
Arasınav için hazırlık 3 7 21
Arasınav 1 1 1
Dönem sonu sınavı için hazırlık 4 7 28
Dönem sonu sınavı 1 1 1
Toplam Çalışma Yükü121