Türkçe | English
OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ / YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://www.ktu.edu.tr/ofyazilim
Tel: +90 0462 3778353
OFTF
OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ / YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

YZM3013Betik Diller2+0+0AKTS:4
Yıl / YarıyılGüz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım Şekli Seçmeli
BölümüYAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Ön KoşulYok
Eğitim SistemiYüz yüze
Dersin Süresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiÖğr. Gör. Dr Celal ATALAR
Diğer Öğretim Üyesi
Öğretim DiliTürkçe
StajYok
 
Dersin Amacı:
Dersin amacı istemci taraflı script dillerinden biri olan Python'ı detaylı olarak incelemektir. Dersin sonunda dersi alan kişilerin Python kodlama konusunda genel bir hakimiyete sahip olması beklenmektedir.
 
Öğrenim KazanımlarıPÖKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : Python hakkında uygulama geliştirebilecek kadar bilgiye sahip olma1,3,71,
ÖK - 2 : Python programlama dilinde kullanıcı etkişimli (form veya konsol) programlar yazabilme1,3,71,
ÖK - 3 : Python kütüphanelerini kullanabilme1,3,71,
ÖK - 4 : Built-in olmayan paket veya modüller çalışabilme yeteneğinin kazandırma1,3,71,
PÖKK :Program öğrenim kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
1. Python Hakkında , Test ve Geliştirme Ortamlarının Kurulumu 2. print Fonksiyonu, Kaçış Dizileri, Yorum Satırları, input Fonksiyonu 3. Değişkenler, Tür Dönüşümleri, Karar Kontrol Yapıları, İşleçler 4. Döngü Kontrol Yapıları, Hata Yakalama 5. Karakter Dizileri, Karakter Dizi Metotları, Karakter Dizilerinin Biçimlendirmek 6. Listeler, Demetler, Liste Metotları, Demet Metotları 7. Sayma Sistemleri, Sayılar, Temel Dosya İşlemleri, Dosya Metotları 8. Binary Dosyalar, Karakter Kodlama, Baytlar, Bayt Dizileri, Sözlükler, Sözlük Metotları 9. Kümleler, Küme Metotları, Fonksiyonlar 10. Gömülü Fonksiyonlar, İleri Düzey Fonksiyonlar 11. Modüller, Nesne Tabanlı Programlama, Sınıflar 12. Nesne Tabanlı Programlama; Sınıf ve Örnek Nitelikleri, Sınıf ve Örnek Metotları, _init_ fonksiyonu ve self 13. Nesne Tabanlı Programlama; @classmethod @staticmethod ve alternatif inşacılar, Sınıf üyeleri, Miras Alma 14. Paketler
 
Haftalık Detaylı Ders Planı
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1Python Hakkında, Python Nasıl Kurulur ve Çalıştırılır, Python 3, Etkileşimli Python
 Hafta 2print Fonksiyonu; sep, end, file, flush parametleri, Kaçış Dizileri, Yorum ve Açıklama Cümleleri, Kullanıcıdan Bilgi Alma input Fonksiyonu
 Hafta 3Değişkenler, Tip Dönüşümleri, eval, exec ve format Fonksiyonları, Koşullu Durumlar (if, elif , else) , İşleçler (Aritmetik, Karşılaştırma, Bool, Değer Atama, Aitlik, Kimlik)
 Hafta 4Döngüler (while, for) , range Fonksiyonu, pass deyimi, break deyimi, continue deyimi, else deyimi, Hata Yakalama (try except, try except as, try except else, try except finally), raise ve assert Fonksiyonları
 Hafta 5Karakter Dizilerine; Erişmek, Dilimlemek, Ters Çevirmek, Alfabe Sırasına Göre Dizmek, Üzerinde Değişiklik Yapmak. dir, enumerate ve help fonksiyonları. Karakter Dizilerinin Metotları (replace, split, rsplit, splitlines, lower, upper, islower, isupper, endswith, startswith, capitalize, title, swapcase, casefold, strip, lstrip, rstrip, join, count, index, rindex, find , rfind, center, rjust, ljust, zfill, partition, rpartition,..... ) Karakter Dizilerini Biçimlendirme ve format Fonksiyonu
 Hafta 6Listeler; list Fonksiyonu, Liste Öğelerine Erişme, Liste Öğelerini Değiştirme, Listeye Öğe Ekleme, Listeleri Birleştirme, Listeden Öğe Çıkarma, Listeleri Silmek, Listeleri Kopyalama, Liste Üreteçleri Demetler; Demet Tanımlama, Demet Öğelerine Erişme Liste Fonksiyonları ( append, extend, insert, remove, reverse, pop, sort, index, count, copy, clear) Demet Fonksiyonları ( index, count)
 Hafta 7Sayma Sistemleri ( Onlu, Sekizli, Onaltılı, İkili). Sayma Sistemlerini Dönüştürme (bin, hex, oct, int fonksiyonları) Sayılar ve Aritmetik Fonksiyonlar( abs, divmod, max, min, sum). Temel Dosya İşlemleri ( Dosya; oluşturma, yazma, okuma, kapatma, kursoru ileri geri hareket ettirme, değişiklik yapma) Dosya Metotlarının Niteliği (closed, readable, writable, truncate, mode, name, encoding).
 Hafta 8İkili Dosyalar (PDF ve Resim Dosyaları İncelemesi), Karakter Kodlama (repr, ascii, ord ve chr fonksiyonları). Baytlar ve Bayt Dizileri. bytes, decode ve fromhex fonksiyonları ve Bayt Dizilerinin Metotları. Sözlükler ( Tanımlama, Öğelerine Erişme, Öğe Ekleme, Değişiklik Yapma, Üreçteçleri). Sözlük Metotları ( keys, values, items, get, clear, copy, fromkes, pop, popitem)
 Hafta 9Arasınav
 Hafta 10Kümeler (Oluşturma, Üreteçler) Küme Metotları( clear, copy, add, difference, discard, remove, intersection, union, pop) Fonksiyonlar (Tanımlama, Çağırma, Parametreler ve Argümanlar, Sıralı Parametreler, İsimli Parametreler, Varsayılan Değerli Parametreler, Restgele Sayıda İsimsiz Parametre Belirleme, Rastgele Sayıda İsimli Parametre Belirleme, return deyimi, global deyimi)
 Hafta 11Gömülü Fonksiyonlar ( abs, round, all, any, ascii, repr, bool, bin, bytes, bytearray, chr, list, set, tuple, complex, float, int, str, dict, ord, oct, hex, eval, exec, dir, filter, map, len, open, pow, reversed, sorted, slice) İleri Düzey Fonksiyonlar ( lambda fonksiyonları, rekürsif fonksiyonlar, iç içe fonksiyonlar, Üretaçler ( Tanımlama, yield deyimi, next deyimi, yield from deyimi))
 Hafta 12Modüller ( Modül Nedir, Hazır Modüller, Modülleri İçe Aktarılması (import moduladi, from moduladi import ..., from moduladi import ... as farklisim, from moduladi import *)) Modüllerin Özel Nitelikleri ( _doc_ , _name_ , _loader_ , _spec_ , _package_ ) Nesne Tabanlı Programlama ( Giriş, Sınıflar , Sınıf Tanımlama)
 Hafta 13Nesne tabanlı Programlama ( Sınıf Nitelikleri, Sınıfların Örneklenmesi, Örnek Nitelikleri, Örnek Metotları, _init_ fonksiyonu ve self deyimi)
 Hafta 14Sınıf Metotları, @classmethod bezeyicisi ve cls deyimi, Statik Metotlar, @staticmethod bezeyicisi , @property bezeyicisi) Sınıf Üyeleri ( Aleni, Gizli, İsim Bulandırma) Miras Alma ( Taban Sınıflar, Miras Alma Türleri, super Fonksiyonu, object Sınıfı, Çoklu Miras Alma)
 Hafta 15Paketler ( Paket Nedir, Paket Türleri ( Standart Paketler, Üçüncü Şahıs Paketler), Paketlerin İçe Aktarılması ( import paket, import paket.modul, from paket import modul, from paket.modul import nitelik_veya_metot, from paket.modul import *))
 Hafta 16Dönem Sonu Sınavı
 
Ders Kitabı / Malzemesi
1https://python-istihza.yazbel.com/
 
İlave Kaynak
1Su, G. 2018; Python Öğreniyorum, Kodlab Yayın Dağıtım
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 9 1 50
Dönem sonu sınavı 16 2 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 2 14 28
Sınıf dışı çalışma 3 14 42
Arasınav için hazırlık 2 6 12
Arasınav 1 1 1
Dönem sonu sınavı için hazırlık 3 6 18
Dönem sonu sınavı 2 1 2
Toplam Çalışma Yükü103