Türkçe | English
MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULU / KİMYA ve KİMYASAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
BİYOKİMYA
Ders Bilgi Paketi
http://www.ktu.edu.tr/yuksekokul/mackamyo/
Tel: +90 0462 3777637
MAMYO
MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULU / KİMYA ve KİMYASAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ / BİYOKİMYA
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

MBIO2007Genel Mikrobiyoloji2+0+2AKTS:5
Yıl / YarıyılGüz Dönemi
Ders DuzeyiÖn Lisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BölümüKİMYA ve KİMYASAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
Ön KoşulYok
Eğitim SistemiYüz yüze , Laboratuar Çalışması
Dersin Süresi14 hafta - haftada 2 saat teorik ve 2 saat laboratuar
Öğretim ÜyesiDoç. Dr. Çağrı BEKİRCAN
Diğer Öğretim ÜyesiProf.Dr. Melike YILDIRIM AKATIN, Dr. Öğr. Üyesi Fatma YAYLACI KARAHALİL, Öğr. Gör. Dr. Elif AYAZOĞLU DEMİR
Öğretim DiliTürkçe
StajYok
 
Dersin Amacı:
Mikroorganizmaların sınıflandırılmaları, yapıları, üreme ortamları ve üretilmeleri genetik ve metabolik özellikleri, mikrobiyoloji çalışma ilkeleri ve belli başlı temel yöntemler hakkında bilgi verilmesini amaçlamaktadır.
 
Öğrenim KazanımlarıPÖKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : Prokaryot ve ökaryotlar arasındaki farkları ayırt eder. 15,261,
ÖK - 2 : Bakteriler, mantarlar ve virüslerin genel özelliklerini açıklar. 15,261,
ÖK - 3 : Mikroorganizmalarda patojenite ve enfeksiyon oluşturma mekanizmalarını tanımlar.15,261,
ÖK - 4 : Mikroorganizmaların genetik yapılarını tanımlar. 15,261,
ÖK - 5 : İnfeksiyonlara karşı immün savunmanın temel özelliklerini listeler. 15,261,
ÖK - 6 : Antimikrobikler, etki mekanizmaları ve antimikrobiklere karşı direnç mekanizmalarını açıklar. 15,261,
ÖK - 7 : Mikrobiyoloji laboratuarı çalışma prensiplerini listeler. 15,261,
ÖK - 8 : Mikroorganizmaların üretim ve identifikasyon yöntemlerini listeler. 15,261,
ÖK - 9 : Sterilizasyon, dezenfeksiyon ve antisepsi yöntemlerini açıklar. Mikroorganizmaların morfolojik ve fizyolojik özelliklerini tanımlar.15,261,
PÖKK :Program öğrenim kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
Mikrobiyolojinin uygulama alanları, bakteriler, mantarlar ve virüslerin genel özellikleri, metabolizmaları, enzimleri ve üreme özellikleri, patojen özellik, enfeksiyon oluşturma mekanizmaları, genetik özellikleri, mikrobiyal üremenin kontrolü, mikroorganizmaların insanlarla etkileşimleri ve önemi; antibiyotikler ve kemoterapi; mikroorganizma-insan ilişkileri ve bağışıklık, mikrobiyoloji laboratuarı çalışma prensipleri, Laboratuar güvenliğinin sağlanması, ekipmanlar ve temel tanı yöntemleri
 
Haftalık Detaylı Ders Planı
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1Mikrobiyolojiye giriş ve mikrobiyolojinin uygulama alanları
 Hafta 2Mikroorganizmaların sınıflandırılması prokaryot ve ökaryotlar Bakteriler, mantarlar ve virüslerin genel özellikleri
 Hafta 3Mikroorganizmaların metabolizmaları, enzimleri ve üreme özellikleri
 Hafta 4Mikroorganizmalarda ortak yaşam, patojenite, enfeksiyon oluşturma mekanizmaları
 Hafta 5Mikroorganizma genetiği Bakterilerde genetik materyal yapısı ve aktarımı, transformasyon, konjugasyon, transdüksiyon
 Hafta 6Virüslerin üremesi (viral replikasyon), virüslerde genetik değişmeler (mutasyon) ve rekombinasyonlar, mantar plazmitleri, mantar virüsleri
 Hafta 7İnfeksiyonlara karşı immün savunmanın temel özellikleri, doğal ve kazanılmış bağışıklık
 Hafta 8Mikrobiyal üremenin kontrolü. Mikroorganizmaların insanlarla etkileşimleri ve önemi, antibiyotikler ve kemoterapi
 Hafta 9Ara Sınav
 Hafta 10Mikrobiyoloji laboratuarı çalışma prensipleri
 Hafta 11Laboratuar güvenliğinin sağlanması, ekipmanların bakımı ve kullanımı
 Hafta 12Mikroorganizmaların üretilmesi, besiyerleri, bakteri ekim yöntemleri
 Hafta 13Boyama yöntemleri, gram boyama ve identifikasyon yöntemleri
 Hafta 14Sterilizasyon, dezenfeksiyon ve antiseptik yöntemler
 Hafta 15Genel Tekrar
 Hafta 16Dönem Sonu Sınavı
 
Ders Kitabı / Malzemesi
1Güven, S., Demirel Zorba, N.N., 2013, Genel Mikrobiyoloji ve Laboratuvar kılavuzu, Nobel Yayınları, Ankara.
 
İlave Kaynak
1Temiz, A., 1996, Genel Mikrobiyoloji Uygulama Teknikleri, Hatipoğlu Basımevi, Ankara.
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 9 1 50
Dönem sonu sınavı 16 1 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 2 14 28
Sınıf dışı çalışma 3 14 42
Laboratuar çalışması 2 14 28
Arasınav için hazırlık 3 8 24
Arasınav 1 1 1
Dönem sonu sınavı için hazırlık 3 6 18
Dönem sonu sınavı 1 1 1
Toplam Çalışma Yükü142