Türkçe | English
ORMAN FAKÜLTESİ / PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://www.orman.ktu.edu.tr/pem/index.htm
Tel: +90 0462 3774050
ORF
ORMAN FAKÜLTESİ / PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

PEM1001Temel Tasar ve Proje4+4+0AKTS:6
Yıl / YarıyılGüz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BölümüPEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ
Ön KoşulYok
Eğitim SistemiYüz yüze , Grup çalışması, Uygulama
Dersin Süresi14 hafta - haftada 4 saat teorik ve 4 saat uygulama
Öğretim ÜyesiProf. Dr. Arzu KALIN
Diğer Öğretim ÜyesiDR. ÖĞR. ÜYESİ Elif Merve ALPAK,
Öğretim DiliTürkçe
StajYok
 
Dersin Amacı:
Bu dersin amacı; öğrencilere tasarıma ilişkin kavramların tanımı ve tasarım ilkeleri hakkında bilgi vermek, onlara mekan kavramı ve mekan örgütlenmesine ilişkin ilkeleri öğretmek, onlara temel tasar elemanları ve ilkelerini, bunların tasarım süreci içinde nasıl kullanıldığını öğretmek ve kavramsal tasarım sürecinin öğrenciler tarafından yürütülen uygulamalarla çözümlenmesidir.
 
Öğrenim KazanımlarıPÖKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : belirli tasarım elemanlarını ve ilkelerini belirli bir kavram doğrultusunda kullanabileceklerdir1,2,11,124
ÖK - 2 : farklı ilkeler doğrultusunda tasarım elemanlarını açık mekan ölçeğinde kurgulayabileceklerdir.1,2,11,124
ÖK - 3 : tasarım elemanları ve ilkeleri doğrultusunda üç boyutlu mekansal sistemler oluşturabileceklerdir.1,2,11,125
PÖKK :Program öğrenim kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
Teorik: tasarım tanımı, kavramları ve ilkeleri; birlik, egemenlik, denge, tekrar, geçiş ve derecelenme Mekan kavramı; iki ve üç boyutlu çalışmalarda mekansal örgütlenme ve mekan geometrisi İşlev, biçim ve strüktüre girişMekan örgütlenmesinin ilkeler, Uygulama: Bu kavramların tasarım problemine dönüştürülerek, öğrenci tarafından çözümlenmesi ve bunların eleştirilmes
 
Haftalık Detaylı Ders Planı
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1Tasar öğelerinin dış mekan ölçeğinde ve değişik ilkeler doğrultusunda organize edilmesi, şekil anlatımları
 Hafta 2Şekil anlatımları elde edilme yolları, ilkel ölçü derecelendirmesi ve ölçü derecelendirmesi. 11 ve 12 nolu problem, çözüm ve eleştiri.
 Hafta 3Şekil anlatımları elde etme yolları; derinlik anlatımı, çizgisellik ve etkili çevre yolu ile derinlik elde etme, 13 ve 14 nolu problemler, çözüm ve eleştiri.
 Hafta 4Temel tasar ilkelerinden tam tekrar ve dönüşümlü tekrar. 15 ve 16 nolu problem, çözüm ve eleştiri.
 Hafta 5Koram (hiyerarşi) ve organizasyon ilkeleri, merkezsel, eksensel ve çevresel koram. 17 ve 18 nolu problem, çözüm ve eleştiri
 Hafta 6Tasarımda birlik, denge ve egemenlik. Geçiş ilkesiyle (alt yol) egemenlik sağlama. 19 ve 20 nolu problem, çözüm ve eleştiri.
 Hafta 7Tasarımda birliği karşıtlık yolu ile elde etme, şekilsel denge. 21 nolu problem, çözüm ve eleştiri.
 Hafta 8Arasınav
 Hafta 9Mekan çeşitleri ve elde edilme yolları. Fonksiyon, ölçü ve ışık üç boyutu, ortamda birliği sağlama. 23 nolu problem çözümü ve eleştiri.
 Hafta 10Mekan elde etmede süreklilik kavramı. 24 nolu problem çözümü ve eleştiri.
 Hafta 11Mekanın düşey ve yatay sistemlerle sınırlandırılması. 25 nolu problem çözümü ve eleştiri.
 Hafta 12Plastik malzeme kullanılarak egemenlik, denge ve birlik ilkesiyle mekan elde etme. 26 nolu problem çözümü ve eleştiri.
 Hafta 13Final çalışmasının başlangıcı. Tüm yarıyıl boyunca verilen, çözülen ve eleştirilen tasarımlara uygun olarak 1/100 ölçeğinde bir konut yakın çevresinin giriş ve sirkülasyon çözümlerinin yapılması.
 Hafta 14Tasarımların eleştirilmesi, yönlendirme, birebir görüşme.
 Hafta 15Son eleştiri, birebir görüşme.
 Hafta 16Dönem sonu sınavı
 
Ders Kitabı / Malzemesi
1Grant, W. 1993; From Concept to Form: In Landscape Design, Wiley
2Graves, M. 1951; The Art of Color and Design, The Maple Press Company, New York
 
İlave Kaynak
1Booth, N. K. 1990; Basic Elements of Landscape Architectural Design, Prospect Heights, Waveland Press
2Güngör, İ., H. 1983; Temel Tasar (Basic Design)
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Uygulama 2
3
4
5
6
7
9
10
11
4 50
Dönem sonu sınavı 16 02/01/2017 4 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 8 14 112
Sınıf dışı çalışma 0 0 0
Laboratuar çalışması 0 0 0
Arasınav için hazırlık 2 1 2
Arasınav 4 1 4
Uygulama 4 14 56
Klinik Uygulama 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje 0 0 0
Kısa sınav 0 0 0
Dönem sonu sınavı için hazırlık 1 1 1
Dönem sonu sınavı 4 1 4
Diğer 1 0 0 0
Diğer 2 0 0 0
Toplam Çalışma Yükü179