Türkçe | English
ORMAN FAKÜLTESİ / PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://www.orman.ktu.edu.tr/pem/index.htm
Tel: +90 0462 3774050
ORF
ORMAN FAKÜLTESİ / PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

TDB1001Türk Dili - I2+0+0AKTS:2
Yıl / YarıyılGüz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BölümüPEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ
Ön KoşulYok
Eğitim SistemiUzaktan Eğitim
Dersin Süresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiÖğretim Görevlisi Alper KILIÇOĞLU
Diğer Öğretim ÜyesiProf. Dr. Ülkü ELİUZ, Öğr. Gör. Alper KILIÇOĞLU Öğr. Gör. Kübra YILMAZMADEN
Öğretim DiliTürkçe
StajYok
 
Dersin Amacı:
Öğrencilere, Türk dilinin yapı özellikleriyle işleyiş düzenini ve zenginliğini kavratarak onlarda ulusal birliğimizin temel unsuru olan ana dil bilincinin ve sevgisinin uyanmasını sağlamaktır.
 
Öğrenim KazanımlarıPÖKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : yeryüzünde kullanılan dilleri ve Türk Dilinin dünya dilleri arasındaki yerini bilecek.71,
ÖK - 2 : Türk Dilini iyice özümseyerek kendini ifade edebilecek ve toplumda kabul görebilecek.81,
ÖK - 3 : kendi anadillerini daha iyi anlayıp kullanabilecek.71,
ÖK - 4 : anadiline hakim olarak bilim ve bilgiyi daha iyi kullanabilecek.71,
PÖKK :Program öğrenim kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi, cümle bilgisi; cümle çeşitleri, cümle tahlilleri.
 
Haftalık Detaylı Ders Planı
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1Dil( Dil- Millet İlişkisi/ Dil-Kültür İlişkisi).
 Hafta 2Yeryüzündeki Diller.
 Hafta 3Kaynakları Bakımından Dil Aileleri. Yapı Bakımından Dil Grupları.
 Hafta 4Türk Dilinin Tarihi Devirleri. Türk Yazı Dilinin Tarihi Gelişimi.
 Hafta 5Eski Türkçe- Orta Türkçe- Yeni Türkçe- Modern Türkçe.
 Hafta 6Türk Dilinin Bugünkü Durumu ve Yayılma Alanları.
 Hafta 7Ses Bilgisi.
 Hafta 8Ses Bilgisi. Şekil Bilgisi- Kökler Ekler (Yapım ve Çekim Ekleri)
 Hafta 9Arasınav
 Hafta 10Anlam ve Vazifeleri Bakımından Kelimeler.
 Hafta 11Anlam Bilimi- Kelimede Anlam- Kelimeler Arası İlişkiler.
 Hafta 12Cümle Bilgisi- Kelime Gruplarının Özellikleri.
 Hafta 13Kelime Gruplarının Çeşitleri.
 Hafta 14Cümlenin Unsurları.
 Hafta 15Cümle Çeşitleri ve Cümle Tahlilleri.
 Hafta 16Dönem sonu sınavı
 
Ders Kitabı / Malzemesi
1İnce, Yılmaz ve diğerleri, 2006; Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Celebler Matbaacılık, Trabzon
 
İlave Kaynak
1Ergin, Muharrem Prof. Dr. 1986; Türk Dil Bilgisi, Boğaziçi Yayınevi, İstanbul
2Eker, Süer. 2003; Çağdaş Türk Dili, Grafiker Yayınları, Ankara
3Çotuksöken, Yusuf. 2001; Uygulamalı Türk Dili Cilt-1, Papatya Yayıncılık, İstanbul
4Çotuksöken, Yusuf. 2002; Uygulamalı Türk Dili Cilt-2, Papatya Yayıncılık, İstanbul
5Banguoğlu, Tahsin. 1974; Türkçenin Grameri, Baha Matbaası, İstanbul
6TDK Yazım Kılavuzu- Sözlük
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 09 29.11.2023 30 dakika. 50
Dönem sonu sınavı 16 17.01.2024 0.5 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 2 15 30
Sınıf dışı çalışma 1 15 15
Laboratuar çalışması 0 0 0
Arasınav için hazırlık 5 1 5
Arasınav 2 1 2
Uygulama 0 0 0
Klinik Uygulama 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje 0 0 0
Kısa sınav 0 0 0
Dönem sonu sınavı için hazırlık 6 1 6
Dönem sonu sınavı 2 1 2
Diğer 1 0 0 0
Diğer 2 0 0 0
Toplam Çalışma Yükü60