Türkçe | English
ORMAN FAKÜLTESİ / PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://www.orman.ktu.edu.tr/pem/index.htm
Tel: +90 0462 3774050
ORF
ORMAN FAKÜLTESİ / PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

PEM1003Anlatım Tek.-Grafik, Perspektif Mak2+2+0AKTS:8
Yıl / YarıyılGüz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BölümüPEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ
Ön KoşulYok
Eğitim SistemiYüz yüze , Uygulama
Dersin Süresi14 hafta - haftada 2 saat teorik ve 2 saat uygulama
Öğretim Üyesi--
Diğer Öğretim ÜyesiDOÇ. DR. Serap YILMAZ,
Öğretim DiliTürkçe
StajYok
 
Dersin Amacı:
Öğrencilere çizim tekniğinin temellerinin öğretilmesi.
 
Öğrenim KazanımlarıPÖKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : verilen bir alanı serbest el ile çizim kâğıdına çizerek serbest el kullanımı ve alan algılaması yeteneği kazanacaklar. 1,2,5,114
ÖK - 2 : çizim tekniğini ve çizim araç ve gereçlerini kullanımını öğrenecekler.1,2,5,114
ÖK - 3 : ölçek, plan, kesit, görünüş ve perspektife ait çeşitli çizim teknikleri öğrenecekler, verilen objelerle ilgili çizimler yapabilecekler.1,2,5,111,4,6
ÖK - 4 : perspektif ve maket tekniği ile ilgili temel kavramları öğrenecekler.1,2,5,114
ÖK - 5 : üç boyutlu olarak objeleri algılayabilecek ve modelleyebilecekler.1,2,5,114,6
ÖK - 6 : konum planı arazi alan anlatımlarını (sert zemin ve yumuşak zemin) öğrenecek, ilgili uygulama örneklerine dair çizim ve maket gösterimlerini gerçekleştirebilecekler. 1,2,5,116
PÖKK :Program öğrenim kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
Araç ve gereçlerinin tanıtılması ve kullanılması. Grafik anlatımlar ve uygulamaları. Farklı ölçeklerde plan, kesit ve görünüşlere ait çizim teknikleri. Duvar, döşeme ve kaplaması, merdivenler, örtü elemanı, yol ve diğer dış mekan elemanlarının grafik anlatımları. Ağaç, çalı, yer örtücüler ve arazi topografyası anlatım şekilleri.
 
Haftalık Detaylı Ders Planı
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1Tanışma, Grafik anlatım tekniklerinin temellerine, çizim araç ve gereçlerine genel giriş
 Hafta 2Çizim kağıdı ile kalem kullanımının anlatılması, Serbest el çizim
 Hafta 3T-cetveli ve gönyelerin kullanımının öğretilmesi, Çizgide yakınlık uzaklık kavramları,
 Hafta 4Ölçek, izdüşüm düzlemi, plan kesit, Görünüş tanımlarının yapılması Kutularla doluluk-boşluk-et kalınlığı yüzey uygulamaları
 Hafta 5Kendi masalarının 1/10 çizimi (Plan, kesit ve Görünüş anlatımları)
 Hafta 6Konum planı, arazi ve alan plastiği anlatımları, maket yapımı
 Hafta 7Sert zemin-Yumuşak zemin anlatımı, Merdiven, Teras, otopark gösterimleri (Sınır elemanı, bordür, teras, duvar, merdiven, kot, yer kaplaması, otopark)
 Hafta 8Donatı, Örtü elemanı ve bitki (ağaç, ağaççık, çalı ve yer örtücüler) plan, kesit, görünüş ve maket anlatımları
 Hafta 9ARASINAV
 Hafta 10Perspektifle ilgili temel bilgiler ve perspektif tekniklerinin anlatılması Paralel Perspektif (Tekkaçışlı perspektif)
 Hafta 11Açısal perspektif (Çift Kaçışlı perspektif)
 Hafta 12Farklı kotlardaki platformlar, yol rampaları, merdivenler ve bitkisel elemanlardan oluşan örnek bir projenin çizimlerinin ve maketinin yapılması,
 Hafta 13Farklı kotlardaki platformlar, yol rampaları, merdivenler ve bitkisel elemanlardan oluşan örnek bir projenin çizimlerinin ve maketinin yapılması,
 Hafta 14Farklı kotlardaki platformlar, yol rampaları, merdivenler ve bitkisel elemanlardan oluşan örnek bir projenin çizimlerinin ve maketinin yapılması,
 Hafta 15Final Uygulamasının Teslimi
 Hafta 16Final Uygulamasının Teslimi
 
Ders Kitabı / Malzemesi
1Bertauski, T, . (2007) Plan Graphics for the Landscape Designer: with section-elevation and computer graphics, 2nd ed. Pearson Prentice Hall, New Jersey.
2Zell, Mo. 2008; The Architectural Rdawing Course, Thomas and Hudson, 143 p., China
3Gruzdys, S. 2002; Drawing, The Creative Link, Architectural Record, Vo.190, No 1, p.64-67, New York
4Ching, F. 1997; Design Drawing, John Wiley and Sons, Inc., 272 p., New York
5Akgün, M. 2004; Mimari Çizim Tekniği, Birsen Yayınevi, 274 s., İstanbul
 
İlave Kaynak
1Uzun, G. 1990; Peyzaj Mimarlığında Perspektif, Model ve Çizim Tekniği, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Kitabı No: 38, Ç.Ü.Z.F.Ofset ve Teksir Atölyesi, 151 s., Adana
2Bertauski, T. 2005; Plan Graphics for the Landscape Designer, Pearson Prentice Hall., New Jersey.
3Nies, D. 2008; Zeichnen in der Garten-gestaltung, Ulmer, Stuttgart.
4Akgün, M. 2003; Mimari Maketler, Birsen Yayınevi, 231 s., İstanbul
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 9 18/11/2016 2 30
Uygulama 2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
4 20
Dönem sonu sınavı 15 11/01/2017 2 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 2 15 30
Sınıf dışı çalışma 2 5 10
Laboratuar çalışması 0 0 0
Arasınav için hazırlık 3 2 6
Arasınav 4 1 4
Uygulama 2 15 30
Klinik Uygulama 0 0 0
Ödev 13 13 169
Proje 1 6 6
Kısa sınav 0 0 0
Dönem sonu sınavı için hazırlık 2 5 10
Dönem sonu sınavı 4 1 4
Diğer 1 0 0 0
Diğer 2 0 0 0
Toplam Çalışma Yükü269