Türkçe | English
ORMAN FAKÜLTESİ / ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://www.orman.ktu.edu.tr/om/index.html
Tel: +90 0462 3772805
ORF
ORMAN FAKÜLTESİ / ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

ORM3012Yöneylem Araştırması2+0+0AKTS:4
Yıl / YarıyılBahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım Şekli Seçmeli
BölümüORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Ön KoşulYok
Eğitim SistemiUygulama, Uzaktan Eğitim
Dersin Süresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiDoç. Dr. Derya MUMCU KÜÇÜKER
Diğer Öğretim Üyesi
Öğretim DiliTürkçe
StajYok
 
Dersin Amacı:
Orman mühendislerini bilimsel karar verme teknikleri ile donatmak, sistem anlayışı ile ormancılık disiplininde en iyi kararların alınması mantığını kazandırmak. Öğrencilere doğrusal programlama ve amaç programlama teknikleri ile kısıtlı orman kaynaklarından azami derecede yararlanmak için model kurma, çözme ve sonuçlarını tahlil etme becerisini kazandırmak.
 
Öğrenim KazanımlarıPÖKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : Yöneylem araştırması tekniklerinin ormancılık sektöründe kullanımının önemini tanımlar ve açıklar2,41,3,
ÖK - 2 : Gerçek ormancılık problemlerini doğrusal programlama ve amaç programlama teknikleri yapılarına göre modelini kurar.2,41,3,
ÖK - 3 : Kurulmuş bir modeli grafik yöntemi, simpleks yöntemi ve bilgisayar programları ile çözer, çıktıları problem yapısı ile ilişkilendirerek yöneticiye takdim eder2,41,3,
ÖK - 4 : Model çıktılarını analiz eder, yorumlar ve her bir kısıtın yada katsayı değişikliğin amaca ve çıktılara olan etkilerini belirler2,41,3,
ÖK - 5 : Problemin sahibi kurumdaki olası risk ve fırsatları değerlendirerek alternatif çözüm yolları sunar2,41,3,
PÖKK :Program öğrenim kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
Yöneyleme araştırmasının temel prensipleri, sistem, model, amaç-kısıtlayıcılar gibi temel kavramların tanıtımı, tarihçe ve ormancılık bilim dalları ile ilişkisi, problem kavramı ve karar problemi, yöneylem araştırmasının temel öğeleriModel kurma ve çözme, çözümün denenmesi ve uygulanması, modelleme yöntemleri, doğrusal ve maç programlama, bu yöntemlerin ormancılık sorunlarına uygulanması. Doğrusal programlamanın (DP) yapısı, bileşenleri, örnek problemlerin DP ile modellerinin kurulması, ormancılık problemlerin DP ile modellerinin kurulması, grafik ve simpleks yöntemleri ile çözümleriDuyarlılık analizi (Ekonomik analiz) , DP model çözümlerinde dualite kavramı, kaynak değerlerinin, amaç fonksiyonu katsayılarının ve yeni bir ürün eklenmesinin duyarlılıklarıLİNDO programının tanıtımı ve uygulamalarıAmaç programlamaya giriş: amaç programlama modellerinin kurulması, amaçların ve önceliklerinin belirlenmesi değiştirilmiş simpleks yöntemi ile çözümleriÖrnek problemlerin Amaç Programlama ile çözümlü
 
Haftalık Detaylı Ders Planı
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1Yöneyleme araştırmasına giriş (tanım ve tarihçe)
 Hafta 2Yöneyleme araştırmasının temel prensipleri, sistem, model, amaç-kısıtlayıcılar gibi temel kavramların tanıtımı
 Hafta 3Doğrusal programlamaya (DP) giriş
 Hafta 4Önek problemlerin DP ile modellerinin kurulması
 Hafta 5Ormancılık problemlerin DP ile modellerinin kurulması
 Hafta 6DP modellerinin çözümü: Grafik Yöntemi
 Hafta 7DP modellerinin çözümü: Simpleks Yöntemi
 Hafta 8Duyarlılık analizi (Ekonomik analiz)
 Hafta 9Ödev
 Hafta 10Duyarlılık analizi (Ekonomik analiz, devam)
 Hafta 11LİNDO programının tanıtımı ve uygulamaları
 Hafta 12Amaç programlamaya giriş: model kurma ve çözüm
 Hafta 13Örnek problemler ve çözümleri
 Hafta 14Örnek problemlerin Amaç Programlama tekniği ile çözümü
 Hafta 15Amenajman planlarının yapımına yönelik örnek problemlerin modellerinin kurulması, LİNDO ile çözümü ve duyarlılık analizinin yapılması (devam)
 Hafta 16Dönem sonu sınavı
 
Ders Kitabı / Malzemesi
1Yöneylem Araştırması: Modelleme ve Doğal Kaynak Uygulamaları, 2004. Prof.Dr. Emin Zeki Başkent. KTÜ Matbaası, Trabzon 417 shf
 
İlave Kaynak
1Osman Halaç, Kantitatif Karar Verme Teknikleri (Yöneylem Araştırması), 3. Baskı, Evrim Dağıtım, İstanbul-1991
2W.L. Winston, Operations research Applications and Algorithms, Second Edition, Duxbury Press, California, 1991
3F.S. Hillier, G.J. Lieberman, Introduction to Operations Research, Mc Graw-Hill, NewYork, 5. Baskı, 1990
4D.R. Anderson, D.J. Sweeney, T.A. Williams, An İntroduction to Management Science, Quantitative Approaches to Decision Making, Eighth Edition, West Publishing Com., Minneapolis, 1997
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 9 18/04/2024 1 50
Kısa sınav
Dönem sonu sınavı 16 04/06/2024 1 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 2 14 28
Sınıf dışı çalışma 2 1 2
Laboratuar çalışması 0 0 0
Arasınav için hazırlık 6 5 30
Arasınav 0 0 0
Uygulama 1 5 5
Klinik Uygulama 0 0 0
Ödev 3 6 18
Proje 0 0 0
Kısa sınav 0 0 0
Dönem sonu sınavı için hazırlık 8 2 16
Dönem sonu sınavı 1 1 1
Diğer 1 0 0 0
Diğer 2 0 0 0
Toplam Çalışma Yükü100