Türkçe | English
ORMAN FAKÜLTESİ / ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://www.orman.ktu.edu.tr/om/index.html
Tel: +90 0462 3772805
ORF
ORMAN FAKÜLTESİ / ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

ORM4018Orman Amenajmanı2+2+0AKTS:6
Yıl / YarıyılBahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BölümüORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Ön KoşulYok
Eğitim SistemiYüz yüze , Grup çalışması, Uygulama
Dersin Süresi14 hafta - haftada 2 saat teorik ve 2 saat uygulama
Öğretim ÜyesiProf. Dr. Mehmet MISIR
Diğer Öğretim ÜyesiPROF. DR. Mehmet MISIR,
Öğretim DiliTürkçe
StajYok
 
Dersin Amacı:
Bu dersin amacı; orman amenajman kavramını pratiğe yönelik uygulamaları ile öğrencilere tanıtmak, orman fonksiyonlarını ekolojik, ekonomik ve sosyo-kültürel temalarda belirlemek-haritalamak, sürdürülebilirlik ilkesine göre orman kaynaklarından çok amaçlı yararlanmayı düzenlemek, karar verme teknikleri ile en uygun plan stratejisini belirlemek ve örnek bir uygulama alanının orman amenajman planını gruplar halinde hazırlayarak sunma ve savunma becerisini kazandırmak
 
Öğrenim KazanımlarıPÖKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : Planlama esaslarını hatırlar ve orman amenajmanı ile ilişkiye getirir3,4,5
ÖK - 2 : Uygulamadaki her hangi bir amenajman planını okur, değerlendirir ve uygular.3,4,5
ÖK - 3 : Bir planlama birimi için karbon birikimi, oksijen üretimi, su üretimi, toprak erozyonu önleme ve eko-turizm gibi ekolojik ve sosyal fonksiyonları da dikkate alarak amenajman planını gruplar halinde hazırlar, irdeler ve savunur. 3,4,5
ÖK - 4 : İşletme amaçlarını, koruma hedeflerini ve kısıtlarını katılımcı yaklaşımla paydaşlarla birlikte belirler ve planlara yansıtır3,4,5
ÖK - 5 : Örnek bir orman amenajman planı yapar (dönem projesi) ve bunun için 10-15 kişilik grup çalışması ile görev ve sorumluluk paylaşımı yaparlar ve etkin plan kararlarının alınması için bilgi/veri toparlarlar3,4,5
ÖK - 6 : Ormandan yararlanmayı düzenler: Bir planlama biriminde meşcerelere uygulanacak müdahalelerin miktar, zaman ve mekanına karar verir (etayı kararlaştırır)
ÖK - 7 : Orman ekosistem envanterini düzenler3,4,5
PÖKK :Program öğrenim kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
A.Faydalanmanın düzenlenmesi: Amenajman metodları, işletme sınıflarının belirlenmesi, silvikültürel müdahalelerin hazırlanması, ara ve son hasılat kesim planlarının oluşturulması, idare süreleri, dönüş süreleri, eta ve çeşitleri, ODOÜ- reçine,kekik defne vs ağırlıklı ormanlarında planlama yaklaşımı B.Arazi uygulaması: Harita okuma ve araziye uyarlama, örnekleme alanlarının belirlenmesi, GPS ile ulaşım ve arazideki ölçümler C.Seçme ormanlarda planlama: Bonitetleme, optimal kuruluş, kesim planlarının hazırlanması D.Ülkemizde kullanılan planlama yaklaşımları: Akdeniz ormancılık kullanım projesi, münferit planlama, FRIS, Ekosistem Tabanlı Çok Amaçlı Planlama (ETÇAP) ve örnek uygulamalar E.Orman dinamiği: Sistem yaklaşımı ve yöneylem araştırması ile optimal karar verme stratejilerinin oluşturulması ve orman dinamiğinin kavranması F.Planların denetimi ve müzakeresi: Örnek amenajman planlarının hazırlanması, sunumu ve katımcı yaklaşımla planların sınıfta topluca müzakere edilmesi
 
Haftalık Detaylı Ders Planı
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1Orman envanteri ve üretim İşlerinin Düzenlenmesi: Planlama birimi kavramı, işletme sınıfı kavramı ve ayrılması, bölmeleme-iç taksimatlandırma
 Hafta 2Ormanın gelecekteki durumu (Optimal Kuruluşun Tespiti) Aynıyaşlı ve maktalı ormanlarda: temel planlama kavramları, hasılat ve büyüme modelleri, planlama sistemleri, optimal kuruluş hesabı
 Hafta 3Faydalanmanın düzenlenmesi kavramı, amenajman metotları, yararlanmanın düzenlenmesi (karar verme) teknikleri,silvikültürel müdahale rejiminin (reçetenin) hazırlanması
 Hafta 4Orman dinamiği, sebep-sonuç ilişkileri, performans göstergeleri, zaman terimleri (idare süreleri, dönüş süreleri vs), dönem proje ödevinin verilmesi
 Hafta 5Eta ve çeşitleri, kesim planlarının (ara ve son hasılat) oluşturulması ODOÜ- reçine,kekik defne vs ağırlıklı ormanlarında planlama, baltalıklarda planlamanın tanıtımı, Türkiye'de amenajman plan yapım sürecinin uygulanmasında karşılaşılan darboğazlar ve çıkış yoları: deneyimler ve tartışma:
 Hafta 6Bir önceki hafta konularına devam ve uygulamada çalışan Amenajman Başmühendis deneyimlerinin sunumu ve tartışma
 Hafta 7Arazı Uygulaması: harita okuma, araziye uyarlama, örnekleme alanlarının belirlenmesi, GPS ile ulaşım, ağaç serveti -artımı, orman fonksiyonlarına yönelik ölçümler
 Hafta 8Kesim planlarının hazırlanması, değişik yaşlı seçme ormanlarda bonitetleme, optimal kuruluş, kesim planları
 Hafta 9Arasınav
 Hafta 10Model planlar: Akdeniz ormancılık kullanım projesi, Münferit planlama (devamlı ormanlar), FRIS, Fonksiyonel planlama, Ekosistem Tabanlı Çok Amaçlı Planlama (ETÇAP)
 Hafta 11ETÇAP süreci, GEF-II ve BTC deneyimi (CD gösterimi): Biyoçeşitlilik (fauna, flora) toplum kalkınma, ve Silvikültür uzmanlarının sunumu.
 Hafta 12Planlama stratejileri, tehditler, sistem yaklaşımı ve Karar Destek Sistemleri ile optimal karar verme
 Hafta 13Proje çalışmalarının kontrolü ve değerlendirilmesi
 Hafta 14Planların Müzakeresi: Ormanların ekonomik, ekolojik ve sosyo-kültürel eksenli planlanmasına yönelik üç temsilci grubun müzakeresi (sektörler arası yaklaşım ve katılımcılığın sağlanması)
 Hafta 15Öğrencier tarafından hazırlanan örnek orman amenajman planlarının sözlü savunma sınavı ile alınması
 Hafta 16Dönem sonu sınavı
 
Ders Kitabı / Malzemesi
1Ünal ASAN, 2017, Orman Amenajmanı (Planlama Sistemleri)
2Orman Amenajman Yönetmeliği, OGM Ankara, 2008
3Fonksiyonel Amenajman Planlama Sürecine İlişkin Emir ve Orman Fonksiyonları ve İşletme Amaçları Tablosu, 2008 OGM Ankara
4Ekosistem Tabanlı Fonksiyonel Orman Amenajman Planlarının Düzenlenmesine Ait Usul ve Esaslar, (Aralık 2017 tarih ve 299 sayılı tebliğ)
5http://www.orman.ktu.edu.tr/om/abd/amenajman/amenajman_giris.php
6Lawrence S Davis, K. Norman Johnson, Peter S. Bettinger, Theodore E. Howard, 2001, Forest Management, 4th Edition: To Sustain Ecological, Economic, and Social Values,
7Eraslan İ, ve Eler, Ü., 2003. Orman İşletmelerinin Planlanması ve Denetimi. SDÜ, Isparta
 
İlave Kaynak
1Fikret KAPUCU, 2004, Orman Amenajmanı
2Ünal ASAN, 2013, Orman Amenajmanı Esasları (Temel Kavramlar, Amaçlar ve İlkeler)
3Örnek planlama birimlerin orman amenajman planları
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 9 10/04/2019 1,5 20
Proje 14 10/05/2019 7 10
Uygulama 11 24/04/2019 8
Sözlü sınav 15 1315052019 20
20
15
Sunum 15 8 5
Dönem sonu sınavı 16 01/06/2019 3 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 2 14 28
Sınıf dışı çalışma 3 9 27
Laboratuar çalışması 0 0 0
Arasınav için hazırlık 4 2 8
Arasınav 2 1 2
Uygulama 2 14 28
Klinik Uygulama 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje 5 7 35
Kısa sınav 0 0 0
Dönem sonu sınavı için hazırlık 5 2 10
Dönem sonu sınavı 3 1 3
Diğer 1 1 1 1
Diğer 2 7 1 7
Toplam Çalışma Yükü149