Türkçe | English
ORMAN FAKÜLTESİ / ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://www.orman.ktu.edu.tr/om/index.html
Tel: +90 0462 3772805
ORF
ORMAN FAKÜLTESİ / ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

ORM1004Biyometri3+0+0AKTS:5
Yıl / YarıyılBahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BölümüORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Ön KoşulYok
Eğitim SistemiYüz yüze
Dersin Süresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiDr. Öğr. Üyesi Serkan AKBAŞ
Diğer Öğretim ÜyesiPROF. DR. Nuray MISIR,
Öğretim DiliTürkçe
StajYok
 
Dersin Amacı:
Temel istatistiksel konularının ve ormancılıkta karşılaşılan pek çok istatistiksel soruna ilişkin çözüm yollarının kavratılması
 
Öğrenim KazanımlarıPÖKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : Temel istatistiksel kavramları tanımlayabilir ve açıklayabilir 2,3,5
ÖK - 2 : Verileri özetleyen istatistiksel yöntemleri kullanabilir 2,3,5
ÖK - 3 : Bağımsız veri gruplarını istatistiksel olarak karşılaştırabilir 2,3,5
ÖK - 4 : Tek değişkenli parametrik ve parametrik olmayan testleri uygulayabilir, sonuçlarını yorumlayabilir. 2,3,5
ÖK - 5 : Gerçek bir problemi istatistiksel olarak formüle edebilir ve çözüp yorumlayabilir 2,3,5
PÖKK :Program öğrenim kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
İstatistiğin tanımı, önemi ve istatistikle ilgili temel kavramlar, istatistik verilerin düzenlenmesi ve frekans dağılımları, ortalamalar, dağılım ve yayılım ölçüleri, teorik dağılımlar, örnekleme tekniği, parametrik ve parametrik olmayan önemlilik testleri, varyans analizi, korelasyon ve regresyon analizi, deneyin planlanması ve deneme deseninin oluşturulması
 
Haftalık Detaylı Ders Planı
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1İstatistiğe Giriş
 Hafta 2Verilerin sınıflandırılması
 Hafta 3Merkezi eğilim Ölçüleri (Artimetik ortalama, geometrik ortalama, tepe değeri, ortanca)
 Hafta 4Merkezi Yayılım Ölçüleri (Varyans, standart sapma, standart hata, hata yüzdesi, varyasyon katsayısı
 Hafta 5Kuramsal Dağlımlar (Binom ve Poisson dağılımı)
 Hafta 6Kuramsal Dağlımlar (Normal Dağılım)
 Hafta 7Önemlilik Testleri (Toplum ortalaması önemlilik testi, İki ortalama arasındaki farkın önmelilik testi)
 Hafta 8Önemlilik Testleri (İki eş arasındaki Farkın Önemlilik Testi)
 Hafta 9 Arasınav
 Hafta 10Khi-Kare Testi (Bağımsızlık, homojenlik)
 Hafta 11Khi-Kare Testi (Uygunluk Testi)
 Hafta 12Basit Varyans Analizi
 Hafta 13Korelasyon analizi, Basit doğrusal Regresyon analizi
 Hafta 14Çoğul regresyon analizi
 Hafta 15Örnekleme Teknikleri
 Hafta 16Dönem sonu sınavı
 
Ders Kitabı / Malzemesi
1Kalıpsız, A. İstatistiksel Yöntemler, İ.Ü. Yayınları, No 3522, İstanbul
2Batu, F. 1995; Uygulamalı İstatistik Yöntemler, KTÜ Yayınları, No 179, Trabzon
3Sümbüloğlu, K. ve Sümbüloğlu, V. 2009; Biyoistatistik, Hatipoğlu, Ankara
 
İlave Kaynak
1Özdamar, K. 2003; Paket Programlar İle İstatistiksel Veri Analizleri, Kaan Kitabevi, Ankara
2Freeze, F. 1984; statistics for Land Managers, Paeony Press, ISBN 0 946941 009, Scotland
3Akalp, T. 2016. İstatistik Yöntemler, İstanbul Üniversitesi Orman fakültesi Yayın No: 511, ISBN 978-605-07-0597-3.
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 9 24.04.2023 0,45 50
Dönem sonu sınavı 16 19.06.2023 1 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 3 15 45
Sınıf dışı çalışma 1 16 16
Laboratuar çalışması 0 0 0
Arasınav için hazırlık 2 8 16
Arasınav 1.5 1 1.5
Uygulama 0 0 0
Klinik Uygulama 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje 0 0 0
Kısa sınav 0 0 0
Dönem sonu sınavı için hazırlık 4 14 56
Dönem sonu sınavı 1.5 1 1.5
Diğer 1 0 0 0
Diğer 2 0 0 0
Toplam Çalışma Yükü136