Türkçe | English
ORMAN FAKÜLTESİ / ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://www.orman.ktu.edu.tr/om/index.html
Tel: +90 0462 3772805
ORF
ORMAN FAKÜLTESİ / ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

ORM4012Korunan Alanlarının Planlanması2+0+0AKTS:3
Yıl / YarıyılBahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım Şekli Seçmeli
BölümüORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Ön KoşulYok
Eğitim SistemiUzaktan Eğitim
Dersin Süresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiDoç. Dr. Uzay KARAHALİL
Diğer Öğretim ÜyesiProf. Dr. Mehmet MISIR
Öğretim DiliTürkçe
StajYok
 
Dersin Amacı:
Bu dersin amacı, korunan orman alanlarını tanıtmak ve korunan alan statüleri hakkında bilgi vermek, ülkemizde korunan alanların planlanması konusunda yaşanan sorunları anlatmak, geçmişten günümüze korunan alanlar için düzenlenmiş amenajman planlarını irdelemek, bu alanların planlanmasında son dönemde ortaya çıkan yeni yaklaşımları aktarmak, korunan alanlarda öne çıkan orman fonksiyonlarını tanıtmak, bu alanlarda yapılacak envanterden bahsetmek, katılımcılığı sağlamaya yönelik yapılabilecek anket çalışmalarından bahsetmek, ülkemizde bu alanların planlanmasında karşılaşılan yangın, fırtına, böcek zararı gibi çeşitli faktörlerden en az nasıl etkilenilebileceği hakkında teorik bilgi vermek, bu alanlara özgü koruma hedeflerinin neler olacağı ve bu alanlarda yararlanmanın nasıl düzenleneceği ve korunan alanlarda meydana gelen değişimin nasıl izleneceği konularında öğrencilere uygulamalı bilgi aktarmak.
 
Öğrenim KazanımlarıPÖKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : Korunan alan kavramını tanımlar ve koruma statülerini ayırt edebilir3,41,
ÖK - 2 : Ülkemizde geçmiş dönemde klasik yaklaşımla hazırlanmış korunan alan amenajman planları ile son dönemde ETÇAP yaklaşımı ile hazırlanmış amenajman planlarını tartışabilir, eksiklikleri ve avantajlarını irdeleyebilir. 3,41,
ÖK - 3 : Korunan alanların planlanması aşamasında karşısına çıkabilecek sorunları tanır ve sorunları çözmede yeterli bilgiye sahip olur.3,41,
ÖK - 4 : Korunan alanlarda yararlanmanın düzenlenmesi ve meydana gelen değişimin nasıl izleneceği konularında ayrıntılı bilgiye sahip olur.3,41,
PÖKK :Program öğrenim kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
Korunan alanların tanımı, doğa koruma kavramının tarihçesi, Türkiye'de korunan alan kavramının tarihsel gelişimi, korunan orman alanları için geçmiş dönemde hazırlanmış amenajman planları ve bu planların eksik yönleri. Son dönemde korunan orman alanlarının planlanmasında yeni yaklaşımlar, korunan alanlarda öne çıkan orman fonksiyonları, işletme amaçları, koruma hedefleri, orman formu-fonksiyon ilişkileri. Korunan alanlarda envanter, korunan alanlarda karşılaşılan yangın, böcek zararı, fırtına gibi zararların önlenmesine yönelik tedbirlerin tanıtımı, korunan alanlarda meydana gelen değişimlerin izlenmesi, korunan alanlarda katılımcılığı sağlamaya yönelik gerçekleştirilebilecek envanter çalışmaları. Korunan alanlarda yararlanmanın düzenlenmesinin yöneylem araştırması tekniklerinin kullanımı ile gerçekleştirilmesi
 
Haftalık Detaylı Ders Planı
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1Tanışma ve ders içeriği ve öğrencilerden beklentilerin açıklanması
 Hafta 2Korunan alan tanımı, ülkemiz için önemi, ülkemizde korunan alanlardan sorumlu kurumlar ve organizasyon yapıları
 Hafta 3Doğa koruma kavramının tarihçesi, Türkiye'de korunan alan kavramının tarihsel gelişimi, korunan alanlarda söz sahibi uluslar arası kuruluşlar ve bu kuruluşların yaptıkları tanımlar, ülkemizde korunan alanların statüler dikkate alındığında kapladıkları alan miktarları
 Hafta 4Korunan alanlar için orman amenajman planlarının düzenlenmesinin gerekliliği, bu konudaki yasal düzenlemeler, korunan orman alanları için geçmiş dönemde hazırlanmış amenajman planları ve bu planların eksik yönleri.
 Hafta 5Son dönemde korunan orman alanlarının planlanmasında yeni yaklaşımlar, korunan alanların planlanması için geliştirilen örnek kavramsal çerçevenin irdelenmesi.
 Hafta 6Korunan alanlarda öne çıkan orman fonksiyonları ve bu fonksiyonların sayısal hale getirilmesi, korunan alanlarda öne çıkan işletme amaçları ve çelişen amaçlar için optimal çözümün araştırılması.
 Hafta 7Korunan alanlarda öne çıkan koruma hedefleri, silvikültürel amaçlar, geçmişte düzenlenen amenajman planlarının bakım ve gençleştirme anlamında irdelenmesi, orman formu-fonksiyon ilişkileri.
 Hafta 8Korunan alanlarda envanter çalışmaları.
 Hafta 9Arasınav
 Hafta 10Korunan alanlarda katılımcılığı sağlamaya yönelik gerçekleştirilebilecek anket çalışmaları, korunan alanlarda turizm-rekreasyon potansiyelinin saptanması.
 Hafta 11Korunan alanlarda meydana gelen alansal ve konumsal değişimlerin izlenmesi, bu konuda ülkemizdeki korunan alanlarda yapılan çalışmaların tanıtımı
 Hafta 12Ülkemizde düzenlenmiş korunan orman amenajman planları
 Hafta 13Korunan alanlarda karşılaşılan yangın, böcek zararı, fırtına gibi zararların önlenmesine yönelik tedbirlerin tanıtımı, yangın riskinin modellenmesi ve korunan alan orman amenajman planlarına entegrasyonu.
 Hafta 14Korunan alanlarda yararlanmanın düzenlenmesinin yöneylem araştırması tekniklerinin kullanımı ile gerçekleştirilmesi
 Hafta 15Model plan sonuçlarının çıktıları ile irdelenmesi, Orman Genel Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ve bu protokolün içeriği.
 Hafta 16Dönem sonu sınavı
 
Ders Kitabı / Malzemesi
1Lee, T., ve Middleton, J., 2003. Guidelines for management planning of protected areas, Best Practice Guidelines Series No:10, IUCN:The World Conservation Union, 79 s.
 
İlave Kaynak
1Lockwood, M, Worboys, G. L., ve Kothari, A. 2006. Managing Protected Areas:A Global Guide
2Prato, T. ve Fagre, D., 2005. National parks and protected areas : Approaches for balancing social, economic, and ecological values, Blackwell Publishing, 446 s.
3Karahalil, U., 2009. Korunan Orman Alanlarında Amenajman Planlarının Düzenlenmesi (Köprülü kanyon milli parkı örneği) Doktora Tezi, K.T.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 9 08/05/2021 1,00 50
Dönem sonu sınavı 16 26/06/2021 1,00 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 2 12 24
Sınıf dışı çalışma 1 12 12
Laboratuar çalışması 0 0 0
Arasınav için hazırlık 4 4 16
Arasınav 1 1 1
Uygulama 0 0 0
Klinik Uygulama 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje 0 0 0
Kısa sınav 0 0 0
Dönem sonu sınavı için hazırlık 4 6 24
Dönem sonu sınavı 1 1 1
Diğer 1 0 0 0
Diğer 2 0 0 0
Toplam Çalışma Yükü78