Türkçe | English
ORMAN FAKÜLTESİ / ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://www.orman.ktu.edu.tr/om/index.html
Tel: +90 0462 3772805
ORF
ORMAN FAKÜLTESİ / ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

ORM3005Bigisayar Destekli İstatistik Uygulamaları2+0+0AKTS:4
Yıl / YarıyılGüz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım Şekli Seçmeli
BölümüORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Ön KoşulYok
Eğitim Sistemi
Dersin Süresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiProf. Dr. Hakkı YAVUZ
Diğer Öğretim Üyesi
Öğretim DiliTürkçe
StajYok
 
Dersin Amacı:
 
Öğrenim KazanımlarıPÖKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : temel istatistiksel kavramları tanımlayabilir ve açıklayabilir 1,2,3,5
ÖK - 2 : verileri özetleyen istatistiksel yöntemleri kullanabilir 1,2,3,5
ÖK - 3 : bağımsız veri gruplarını bilgisayar ortamında karşılaştırabilir 1,2,3,5
ÖK - 4 : tek değişkenli parametrik ve parametrik olmayan testleri bilgisayarda uygulayabilir, sonuçlarını yorumlayabilir. 1,2,3,5
ÖK - 5 : gerçek bir problemi istatistiksel olarak formüle edebilir ve SPSS programı ile bu problemi çözüp yorumlayabilir. 1,2,3,5
PÖKK :Program öğrenim kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
 
Haftalık Detaylı Ders Planı
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1SPSS Paket Programının genel tanıtımı
 Hafta 2SPSS Paket programına veri girişi ve verilerden yeni bilgilerin elde edilmesi
 Hafta 3SPSS Paket programında Merkezi eğilim Ölçülerinin Hesaplanması (Aritmetik ortalama, geometrik ortalama, ortanca, tepe değeri)
 Hafta 4SPSS Paket programında Merkezi Yayılım Ölçülerinin Hesaplanması (Varyans, standart sapma, standart hata, hata yüzdesi, varyasyon katsayısı)
 Hafta 5SPSS Paket programında Normal dağılım uygulamaları
 Hafta 6SPSS Paket programında Önemlilik Testleri (Toplum Ortalaması Ö.T.,İki Ortalama Arasındaki Farkın Ö.T.,İki Eş Arasındaki Farkın Ö.T.)
 Hafta 7SPSS Paket programında Khi-Kare Testi uygulamaları (Dört Gözlü Bağımsızlık Testi, Çok Gözlü Bağımsızlık Testi, Homojenlik Testi)
 Hafta 8Homojenlik Testi
 Hafta 9 Arasınav
 Hafta 10SPSS Paket programında Basit ve Çoğul Varyans Analizi Uygulamaları
 Hafta 11SPSS Paket programında Çoğul Varyans Analizi Uygulamaları
 Hafta 12SPSS Paket programında Korelasyon analizi
 Hafta 13SPSS Paket programında Basit Regresyon Analizi
 Hafta 14SPSS Paket programında Basit Regresyon Analizi
 Hafta 15 SPSS Paket programında Çoğul Regresyon Analizi
 Hafta 16Dönem sonu sınavı
 
Ders Kitabı / Malzemesi
1Özdamar, K.2009; SPSS ile Biyoistatistik, Kaan Kitabevi, ISBN 9789756787076, Ankara
2Özdamar, K. 2004; Paket Programlar ile İstatistik Veri Analizi 1, Kaan Kitabevi, ISBN 9789755912233, Ankara
 
İlave Kaynak
1Dunn, O.J. and V.A.Clark, 1987, Applied Statistics Analysis of Variance and Regression, Wiley, New York
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 9 2021 1 50
Dönem sonu sınavı 16 2022 1 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 2 15 30
Sınıf dışı çalışma 2 5 10
Laboratuar çalışması 0 0 0
Arasınav için hazırlık 2 8 16
Arasınav 2 1 2
Uygulama 1 15 15
Klinik Uygulama 0 0 0
Ödev 2 3 6
Proje 0 0 0
Kısa sınav 0 0 0
Dönem sonu sınavı için hazırlık 2 9 18
Dönem sonu sınavı 2 1 2
Diğer 1 2 2 4
Diğer 2 2 2 4
Toplam Çalışma Yükü107