Türkçe | English
ORMAN FAKÜLTESİ / ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://www.orman.ktu.edu.tr/om/index.html
Tel: +90 0462 3772805
ORF
ORMAN FAKÜLTESİ / ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

ORM3017Ormancılıkta Uzaktan Algılama2+0+0AKTS:3
Yıl / YarıyılGüz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BölümüORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Ön KoşulYok
Eğitim SistemiYüz yüze , Uygulama
Dersin Süresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiDoç. Dr. Uzay KARAHALİL
Diğer Öğretim ÜyesiProf. Dr. Mehmet MISIR
Öğretim DiliTürkçe
StajYok
 
Dersin Amacı:
Uzaktan algılamanın ormancılık alanında kullanımı, Hava fotoğrafı, uydu görüntüsü kavramları, Orman amenajmanı - uzaktan algılama ilişkisi, Harita kavramı ve ormancılıktaki kullanılan haritalar, Zamansal analizin yapılması, GPS ve GIS ile bağlantıları, Uydu görüntülerinin ilgili yazılımlar kullanılarak işlenmesi ve sınıflandırılması
 
Öğrenim KazanımlarıPÖKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : Uzaktan algılamanın tarihçesi, tanımı, ormancılıkta uygulama alanları, elektromanyetik spektrum konularında bilgi sahibi olurlar. 3,41,
ÖK - 2 : Uzaktan algılama sistemleri (aktif, pasif), uydular, doğal kaynak inceleyen uydu, Landsat, Sentinel, ulusal uyduların özellikleri, uydu görüntülerinde çözünürlük çeşitleri hakkında bilgi sahibi olurlar.3,41,
ÖK - 3 : SNAP yazılımı ile uydu görüntülerini indirebilir, açabilir, kesebilir, çözünürlüklerini değiştirebilir, kontrollü ve kontrolsüz sınıflandırma gerçekleştirebilir, NDVI hesaplayabilirler3,44,
ÖK - 4 : LIDAR verilerini ArcGIS programı yardımıyla işleyebilir, LİDAR verileri yardımıyla (CHM) canopy height model oluşturabilir, sayısal arazi modeli üretebilirler3,4
ÖK - 5 : Drone'lar hakkında bilgi sahibi olurlar, drone'dan çekilen hava fotoğraflarının analizini gerçekleştirirler3,41,
PÖKK :Program öğrenim kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
Uzaktan Algılama nedir, veri kaynakları nelerdir, uzaktan algılama sistemleri, hava fotoğrafı, hava fotoğraflarına uygulanan işlemler, ortofoto, fotomozaik, üç boyutlu görüş, doğal kaynak inceleme uyduları, çözünürlük, görüntü ön işleme, görüntü işleme, sınıflandırma, uzaktan algılamanın ormancılıkta kullanıldığı alanlar, örnek uygulamalar.
 
Haftalık Detaylı Ders Planı
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1Uzaktan algılamanın tanımı, kısa tarihçesi, ormancılıkta planlama, planlamada uzaktan algılamanın yeri ve önemi.
 Hafta 2Radyasyon, foton, elektromanyetik spektrum, uydularla algılama, doğal kaynak izleyen uydular, uzaktan algılama sistemleri (aktif, pasif), Landsat, Sentinel, ulusal uydularımız ve özellikleri
 Hafta 3Film, Fotoğraf, Hava fotoğrafı, Hava fotoğrafı almında kullanılan film çeşitleri
 Hafta 4Hava fotoğraflarında kayma, Uçuş Planının hazırlanması, Örtme oranları. Fotoğraf bazı, Ölçek, Uçuş yüksekliği ve çeşitli hesaplamalar
 Hafta 5Hava fotoğrafı üzerinden Ağaç boyunun, tepe boyutlarının ölçülmesi, tepe sayısının ve kapalılığın belirlenmesi
 Hafta 6Hava fotoğraflarında üç boyutlu görme ve efektif alan
 Hafta 7Hava fotoğraflarında ağaç türü tanımı ve meşcere tiplerinin ayrılması
 Hafta 8Doğal kaynak inceleme uyduları
 Hafta 9Arasınav
 Hafta 10Uydu görüntülerinde çözünürlük
 Hafta 11Landsat, Spot ve Quickbird uyduları genel özellikleri, uygulama alanları
 Hafta 12Bilsat, Ikonos, Rasat ve IRS/ERS uyduları genel özellikleri, uygulama alanları
 Hafta 13Görüntü önişleme, görüntü işleme ve uydu görüntülerinin sınıflandırılması
 Hafta 14ERDAS Imagine Programı ile uydu görüntülerinde önişleme ve görüntü işleme
 Hafta 15SNAP Programı ile uydu görüntülerinde sınıflandırma
 Hafta 16Dönem sonu sınavı
 
Ders Kitabı / Malzemesi
1Köse, S., Cömert, Ç. 1999, Ormancılıkta Foto Yorumlama, Orman Fakültesi Yayınları, No:1, Artvin.
 
İlave Kaynak
1Lavender, S., Lavender, A., 2016. Practical Handbook of Remote Sensing, CRC Press, 268 p.
2Soykan, B. 1986, Ormancılıkta Foto Yorumlama, KTÜ Orman Fakültesi, Yayın No: 9, Trabzon.
3Lavender, S., Lavender, A., 2016. Practical Handbook of Remote Sensing, CRC Press, 268 p.
4Karahalil, U., 2020. Orman Amenajmanında Uzaktan Algılamanın Dünü, Bugünü ve Geleceği. Mısır, N., Mısır, M., (Ed.), Türkiye?de Orman Amenajmanının 100 Yıllık Gelişimi, (s. 236-269). Ankara: Gece Kitaplığı, 345 s., ISBN: 978-625-7702-29-4.
5Sesören, A., 1999. Uzaktan Algılamada Temel Kavramlar. Mart Matbaacılık Sanatları,İstanbul.
6Musaoğlu, N., 1999. Elektro-Optik ve Aktif Mikrodalga Algılayıcılardan Elde EdilenUydu Verilerinden Orman Alanlarında Meşcere Tiplerinin ve Yetişme OrtamıBirimlerinin Belirlenme Olanakları, Doktora Tezi, İ.T.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü,İstanbul
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 9 17.11.2022 1 30
Kısa sınav 5 18.10.2022
20.10.2022
1 20
Dönem sonu sınavı 16 17.01.2023 1 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 2 14 28
Sınıf dışı çalışma 2 5 10
Laboratuar çalışması 0 0 0
Arasınav için hazırlık 7 4 28
Arasınav 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Klinik Uygulama 0 0 0
Ödev 13 2 26
Proje 0 2 0
Kısa sınav 0 0 0
Dönem sonu sınavı için hazırlık 5 2 10
Dönem sonu sınavı 1 1 1
Diğer 1 0 0 0
Diğer 2 0 0 0
Toplam Çalışma Yükü103