Türkçe | English
ORMAN FAKÜLTESİ / ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://www.orman.ktu.edu.tr/om/index.html
Tel: +90 0462 3772805
ORF
ORMAN FAKÜLTESİ / ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

ORM2000Dendrometri2+1+0AKTS:4
Yıl / YarıyılBahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BölümüORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Ön KoşulYok
Eğitim SistemiYüz yüze , Uygulama
Dersin Süresi14 hafta - haftada 2 saat teorik ve 1 saat uygulama
Öğretim ÜyesiProf. Dr. Hakkı YAVUZ
Diğer Öğretim ÜyesiPROF. DR. Hakkı YAVUZ,
Öğretim DiliTürkçe
StajYok
 
Dersin Amacı:
Yuvarlak odun, tek ağaç ve meşcere ölçümüne ilişkin tüm yöntemlerin hem kuramsal hem de uygulamalı olarak kavranılmasını sağlamak
 
Öğrenim KazanımlarıPÖKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : dendrometrinin amacını, önemini ve temel kavramlarını açıklayabilir ve tanımlayabilir 1,2,5
ÖK - 2 : göğüs çapı, yaş, boy, hacim, kabuk kalınlığı, tepe alanı ve tepe yüksekliği gibi ağaç özelliklerini ölçebilir 1,2,5
ÖK - 3 : odun çeşitlerini tanımlayabilir ve sınıflandırabilir 1,2,5
ÖK - 4 : ormanların ölçümünde kullanılan tüm aletleri tanıyabilir ve kullanabilir 1,2,5
ÖK - 5 : regresyon analizi yaparak ağaç hacim denklemi geliştirebilir ve ağaçların dikili hacimlerini tahmin edebilir 1,2,5
ÖK - 6 : gövde profili denklemlerinin nasıl geliştirildiğini bilir ve kullanabilir1,2,5
ÖK - 7 : yaş, orta çap, orta boy, göğüs yüzeyi, üst boy, hacim, hacim artımı ve ağaç sayısı gibi meşcere parametrelerini hesaplayabilir rini ölçebilir1,2,5
ÖK - 8 : odun ve odun dışı orman ürünlerinin envanterinin biribirinden farklı olduğunun bilincine varır ve odun üretimi amaçlı orman envanter ölçümü yapabilir1,2,5
PÖKK :Program öğrenim kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
Dendrometrinin tanımı ve önemi, hata çeşitleri ve giderilmesi olanakları, odun çeşitleri, standartları ve hacimlendirilmesi, orman ölçümünde kullanılan aletler, gövde hacminin tayini, kök, dal ve kabuk hacminin belirlenmesi, bir ağaçta yaş, artım ve büyümenin ölçülmesi, gövde çapı fonksiyonları, çap dağılımları, meşcere ölçümü, odun ve odun dışı orman ürünlerinin envanteri
 
Haftalık Detaylı Ders Planı
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1Dendrometriye giriş
 Hafta 2Odunların Ölçümü (Odun Çeşitleri ve Özellikleri, Yuvarlak Odunların hacimlendirilmesi)
 Hafta 3Yakacak Odunların Ölçülmesi
 Hafta 4Bir Ağacın Ölçümü (Ağaç yaşının ölçümü, Çap ve Kesit yüzeyinin ölçümü, ağaç boyunun ölçümü)
 Hafta 5Bir Ağacın Ölçümü (Tepe boyutlarının ölçümü, Yaprak ve kabuk miktarının ölçümü)
 Hafta 6Bir Ağacın Hacminin Ölçümü
 Hafta 7Orman ölçümünde kullanılan aletlerin tanıtımı ile tek ağaç ölçümü uygulaması
 Hafta 8Meşcere Ölçümü (Meşcere yaşı, Meşcere orta çapı, Çap dağılımları)
 Hafta 9 Arasınav
 Hafta 10Meşcere orta boyu, meşcere göğüs yüzeyi ve hektardaki ağaç sayısının ölçümü
 Hafta 11Meşcere hacminin ölçümü (Hacim tabloları yardımıyla meşcere hacminin ölçümü)
 Hafta 12Meşcere Hacminin ölçümü (Açısayım Yöntemi)
 Hafta 13Meşcere Hacminin ölçümü (Altı Ağaç Yöntemi)ve Meşcere Hacim Artımının Ölçümü
 Hafta 14Meşcere Hacminin ölçümü
 Hafta 15Orman Envanteri
 Hafta 16Dönem sonu sınavı
 
Ders Kitabı / Malzemesi
1Fırat, F. 1973; Dendrometri, İ.Ü. Yayınları, No 1890, İstanbul
2Kalıpsız, A. 1984.; Dendrometri, İ.Ü.Yayınları, No 1800, İstanbul
 
İlave Kaynak
1West, P.W. 2009; tree and Forest Measurement, Springer, ISBN 978-3-540-95965-6, New York
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 9 42020 1 50
Dönem sonu sınavı 16 52020 15 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 2 15 30
Sınıf dışı çalışma 1 10 10
Laboratuar çalışması 0 0 0
Arasınav için hazırlık 4 8 32
Arasınav 0 1 0
Uygulama 1 15 15
Klinik Uygulama 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje 0 0 0
Kısa sınav 0 0 0
Dönem sonu sınavı için hazırlık 5 5 25
Dönem sonu sınavı 2 1 2
Diğer 1 0 0 0
Diğer 2 0 0 0
Toplam Çalışma Yükü114