Türkçe | English
ORMAN FAKÜLTESİ / ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://www.orman.ktu.edu.tr/om/index.html
Tel: +90 0462 3772805
ORF
ORMAN FAKÜLTESİ / ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

ORM3007Hasılat Bilgisi2+1+0AKTS:4
Yıl / YarıyılGüz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BölümüORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Ön KoşulYok
Eğitim SistemiYüz yüze , Uygulama
Dersin Süresi14 hafta - haftada 2 saat teorik ve 1 saat uygulama
Öğretim ÜyesiProf. Dr. Nuray MISIR
Diğer Öğretim Üyesi
Öğretim DiliTürkçe
StajYok
 
Dersin Amacı:
Tek ağaç ve meşceredeki temel büyüme yasaları ile büyüme ve artım üzerinde etkili olan faktörlerin ölçüm tekniklerinin kavranılmasını sağlamak
 
Öğrenim KazanımlarıPÖKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : Artım ve büyüme kavramlarını tanımlayıp sınıflandırabilirler1,2,3,5
ÖK - 2 : Meşcere elamanlarına büyüme öğeleri gözüyle bakabilip meşcere yapısını anlayabilirler1,2,3,5
ÖK - 3 : Meşcere verim gücünü belirleyebilir ve sınıflandırabilirler1,2,3,5
ÖK - 4 : Eşityaşlı ve değişikyaşlı kuruluşların verim güçlerinin belirlenmesindeki farklılığın farkına varabilecekler1,2,3,5
ÖK - 5 : Tek ağaç ve meşcere bazındaki büyümeyi görsel olarak basitçe modelleyebilecekler1,2,3,5
ÖK - 6 : Orman ekosistem biyokütlesini tanımlayabilir, açıklayabilir, ölçebilir ve en uygun tahmin yöntemini geliştirebilir1,2,3,5
ÖK - 7 : Ormanlardan optimal şekilde yararlanmayı sağlayacak veri tabanını oluşturabilirler1,2,3,5
PÖKK :Program öğrenim kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
 
Haftalık Detaylı Ders Planı
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1Giriş, Artım ve Büyüme Kavramları, Artımın sınıflandırılması
 Hafta 2Meşcere sıklığı, ölçütleri ve ölçülebilirliği
 Hafta 3Reineke (1933)Meşcere Sıklık Endeksi
 Hafta 4Curtis ve diğ. (1981), Chisman ve Schumacher (1940) ve Drew ve Flewelling (1977)Meşcere Sıklık Endeksleri
 Hafta 5Yetişme Ortamı Kavramı, Yetişme Ortamı Verim Gücü Kavramı, Meşcere Verim Belirleme yöntemleri
 Hafta 6Eşityaşlı Kuruluşların Verim Gücünün Belirlenmesi, Anamorfik Yöntem
 Hafta 7Tek Ağaçlarda Artım ve Büyümenin Belirlenmesi (Gövde Analizi Uygulaması)
 Hafta 8Gövde Analizi
 Hafta 9Arasınav
 Hafta 10 Polimorfik Yöntem, Kombine Yöntem,Değişikyaşlı Kuruluşların Verim Gücünün Belirlenmesi, Flury'nin Çap sınıfları yöntemi, Mittscherlich'in Çap-Çap artımına dayanan yöntem, Baskıdan sonraki yaş-boy İlişkisine Dayanan Yöntem
 Hafta 11Meşcerede artım ve büyümenin doğal kanunları
 Hafta 12Normal Hasılat tablosunun düzenlenmesi
 Hafta 13Normal Hasılat tablosunun düzenlenmesi
 Hafta 14Tek aağaç ve Meşcerede Biyokütle Tahmini
 Hafta 15Eksiklerin tamamlanması
 Hafta 16Dönem sonu sınavı
 
Ders Kitabı / Malzemesi
1Günel, A.1981; Orman Hasılat Bilgisi,İ.Ü. Yayınları, No 3125, İstanbul
 
İlave Kaynak
1Kalıpsız, A. 1988; Orman Hasılat Bilgisi, İ.Ü. Yayınları, No 3516, İstanbul
2Fırat, F. 1972; Orman Hasılat Bilgisi, İ.Ü. Yayınları, No 1642, İstanbul
3Vanclay, J.K. 1994; Modelling Forest Growth and Yield, CAB International, UK
4Pretzcsh, H. 2009; Forest dynamics. form Measurement to model, Springer, ISBN 978-3-540-88306-7, Berlin
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 9 2021 2 50
Uygulama 7
8
11
12
13
2021 3
3
3
3
3
Dönem sonu sınavı 16 2022 2 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 2 10 20
Sınıf dışı çalışma 3 5 15
Laboratuar çalışması 3 2 6
Arasınav için hazırlık 3 7 21
Arasınav 1.5 1 1.5
Uygulama 3 5 15
Klinik Uygulama 0 0 0
Ödev 3 5 15
Proje 2 5 10
Kısa sınav 0 0 0
Dönem sonu sınavı için hazırlık 10 2 20
Dönem sonu sınavı 2 1 2
Diğer 1 0 0 0
Diğer 2 0 0 0
Toplam Çalışma Yükü125.5