Türkçe | English
ORMAN FAKÜLTESİ / ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://www.orman.ktu.edu.tr/om/index.html
Tel: +90 0462 3772805
ORF
ORMAN FAKÜLTESİ / ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

ORM4009Amenajmanın Temel Esasları2+0+0AKTS:5
Yıl / YarıyılGüz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BölümüORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Ön KoşulYok
Eğitim SistemiYüz yüze , Grup çalışması, Uygulama
Dersin Süresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiProf. Dr. Mehmet MISIR
Diğer Öğretim ÜyesiPROF. DR. Mehmet MISIR,
Öğretim DiliTürkçe
StajYok
 
Dersin Amacı:
Bu dersin amacı, orman amenajman kavramının teorik yapısı ve planlama esasları hakkında öğrencilere geniş yelpazede bilgi sunmak ve ulusal ve uluslar arası ormancılık politikalarına göre planlama kavramını tanıtmak, planlama ilkelerini aktarmak, orman envanter bilgilerini sunmak, işletme amaçları-koruma hedeflerini ve kısıtlayıcı koşulları belirlemek
 
Öğrenim KazanımlarıPÖKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : Ormancılık çekirdek derslerin konularını hatırlar, orman amenajmanın kavramsal çerçevesini çizer ve ulusal ve uluslararası ormancılık ilkleri ile ilişkilendirir2,3,4
ÖK - 2 : Orman envanter çalışması ile ekosistemi tanımlar, meşcere tipleri ayırımını yapar, alanlarını hesaplar ve her bir meşcerenin hektardaki hacmi, göğüs yüzeyi ve artımı gibi meşcere parametrelerini hesaplar2,3,4
ÖK - 3 : Yaş sınıfları ile çap sınıfları amenajman metotlarının planlama ilkelerini ayırt eder 2,3,4
ÖK - 4 : Orman formlarını ve orman fonksiyonlarını belirler ve orman formları ile fonksiyonlarını ilişkilendirir 2,3,4
ÖK - 5 : Planlamada katılımcılığın esaslarını uygular 2,3,4
PÖKK :Program öğrenim kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
A.Orman amenajmanının tanımı, kavramsal çerçevesi, görevleri, tarihçesi, diğer bilim dalları ile ilişkisi, yararlandığı yöntemler, planlama kavramı, ölçeği ve kapsamı B. Ormancılığın temel ilkeleri, uluslararası ve ulusal ölçekte ormancılık, sürdürülebilir orman işletmeciği ve ormancılıkta sertifikalandırma C.Orman fonksiyonları tanımı, ölçüt ve göstergeleri ile uygulanacak silvikültürel müdahaleler D.İşletme amaçları, koruma hedefleri, orman formları, orman formu-fonksiyon ilişkileri ve işletme şekilleri E. Plan ve planlama kavramı, planlama süreci, planlama yaklaşımları (klasik, Ekosistem tabanlı çok amaçlı planlama, münferit planlama, yaş ve çap sınıfları metotları) F.Aktüel ve optimal kuruluşun tespiti için alan envanteri, ağaç serveti ve artımın envanteri, yetişme ortamı envanteri, biyoçeşitlilik, ODOÜ, sağlık, ekonomik durum ve kapasite envanterleri, deneme alnının belirlenmesi, ağaçların ölçümü, fonksiyonların belirlenmesi, yaş sınıfları ve bonitet haritası, hasılat tablosu, ortalama bonitet ve redüksiyon faktörü hesabı, orman fonksiyonları ve hizmetleri, hasılat ve büyüme modelleri (Bu konu "orman amenajmanı" dersi ile birlikte işlenecek) G.Karar verme tekniklerinin (similasyon, doğrusal programlama) orman amenajmanındaki kullanımı
 
Haftalık Detaylı Ders Planı
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1Tanışma: Dersin içeriği ve işlenişi hakkında genel bilgiler
 Hafta 2A. Orman amenajmanının tanımı: kavramsal çerçevesi, görevleri, tarihçesi, diğer bilim dalları ile ilişkisi, yararlandığı yöntemler
 Hafta 3Planlama kavramı, ölçeği ve kapsamı, hiyerarşik planlama
 Hafta 4Planlama süreci ve sürdürülebilir orman amenajmanı ilkeleri
 Hafta 5Uluslararası Ölçekte Ormancılık: uluslar arası süreçler ve anlaşmalar, ulusal ormancılık programı, kalkınma planları, stratejileri ve eylem planları, temel ormancılık ilkeleri ve planlamaya yansımaları
 Hafta 6Ormancılıkta sertifikalandırma kavramı ve SOY ölçüt ve göstergeleri
 Hafta 7Ulusal ormancılık prensipleri: Çok amaçlı yararlanma, biyoçeşitlilik koruma, ve disiplinler/sektörler arası yaklaşım/katılımcılık Odev 1: Gruplar halinde kendilerine verilen konularda derleme yapılacak ve sunulacak
 Hafta 8Orman fonksiyonları, işletme amaçları, koruma hedefleri, orman formları, orman formu-fonksiyon ilişkileri, işletme şekilleri
 Hafta 9Ara sınav
 Hafta 10Orman fonksiyonları ayırma ölçüt ve göstergeleri ile uygulanacak silvikültürel müdahaleler: Orman fonksiyonlarının tek tek tanıtımı
 Hafta 11Orman fonksiyonları ayırma ölçüt ve göstergeleri ile uygulanacak silvikültürel müdahaleler: Orman fonksiyonlarının tek tek tanıtımı (devam). Taslak orman fonksiyon haritasının oluşturulması
 Hafta 12B. Ormanın Aktüel Kuruluşun Tespiti: Orman ekosistem envanteri-1: Alan envanteri, meşcere tiplerinin tanıtımı, CBS ortamında harita üretimi, veri tabanı kurulumu, harita okuma ve yorumlama, örnekleme yöntemleri Uygulama/Ödev 3: Amenajman planları tanıtımı ve harita okuma becerisi.
 Hafta 13Orman ekosistem envanteri-2: Ağaç serveti ve artımın envanteri, servet ve artım çizelgeleri Kısa sınav Uygulama/Ödev 2: Ağaç serveti ve artımını hesaplanması.
 Hafta 14Orman ekosistem envanteri-3: Yetişme ortamı envanteri, bonitet hesabı, yaş sınıfları ve bonitet haritası, ortalama bonitet ve redüksiyon faktörü hesabı
 Hafta 15Orman ekosistem envanteri-4: Orman fonksiyonları ve hizmetleri, biyoçeşitlilik, ODOÜ, sağlık (Seviye 1-2), ekonomik durumu ve kapasite envanterleri.
 Hafta 16Dönem sonu sınavı
 
Ders Kitabı / Malzemesi
1Ünal ASAN, 2017, Orman Amenajmanı (Planlama Sistemleri)
 
İlave Kaynak
1Fikret KAPUCU, 2004, Orman Amenajmanı
2Ünal ASAN, Orman Amenajmanı Esasları (Temel Kavramlar, Amaçlar ve İlkeler)
3Orman amenajman yönetmeliği,OGM Orman İdaresi ve Planlama Dairesi, Ankara (5 Şubat 2008)
4Belirli planlama birimlerinin orman amenajman planları
5Ekosistem Tabanlı Fonksiyonel Orman Amenajman Planlarının Düzenlenmesine Ait Usül ve Esaslar (Aralık 2017 tarih ve 299 Sayılı Tebliğ)
6Diğer kaynaklar için bakınız: http://www.ktu.edu.tr/ormanamenajmani-Ders Notları
7Eraslan İ, and Eler, Ü., 2003. Orman İşletmelerinin Planlanması ve Denetimi. SDÜ, Isparta
8Lawrence S Davis, K. Norman Johnson, Peter S. Bettinger, Theodore E. Howard, 2001, Forest Management, 4th Edition: To Sustain Ecological, Economic, and Social Values
9William A. Leuschner. 1991, Introduction to Forest Resource Management.
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 9 14/11/2019 1,5 50
Dönem sonu sınavı 16 02/01/2020 1,15 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 2 15 30
Sınıf dışı çalışma 1 10 10
Laboratuar çalışması 0 0 0
Arasınav için hazırlık 5 10 50
Arasınav 2 1 2
Uygulama 2 3 6
Klinik Uygulama 0 0 0
Ödev 8 1 8
Proje 0 0 0
Kısa sınav 1 1 1
Dönem sonu sınavı için hazırlık 8 1 8
Dönem sonu sınavı 2 1 2
Diğer 1 0 0 0
Diğer 2 0 0 0
Toplam Çalışma Yükü117