Türkçe | English
FEN FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
https://www.ktu.edu.tr/biyoloji
Tel: +90 0462 3772581 , 3253200
FENF
FEN FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

USEC0011Kariyer Planlama2+0+0AKTS:4
Yıl / YarıyılGüz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım Şekli Seçmeli
BölümüBİYOLOJİ BÖLÜMÜ
Ön KoşulYok
Eğitim SistemiUzaktan Eğitim
Dersin Süresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiProf. Dr. Hülya KALAYCIOĞLU
Diğer Öğretim Üyesiyok
Öğretim DiliTürkçe
StajYok
 
Dersin Amacı:
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından oluşturulan taslak çerçevede dersin, her hafta için hazırlanmış video ve etkinlikler ile üniversite öğretim üye, sektör profesyonelleri, sivil toplum kuruluş ve uluslararası örgütlerden davet edilecek misafirlerle işlenmesi önerilmektedir. Amaç ise; Üniversite öğrencilerinin iş hayatının dinamikleri ve beklentileri konusunda kariyer farkındalığı oluşturmaları ve öğrenim süreçlerini en iyi şekilde değerlendirerek mezuniyet sonrası çalışma hayatlarını planlamaları, niteliklerine uygun alanlarda iş ve meslek seçimi yapmaları, kendi beceri, yetenek ve yetkinliklerine uygun alanlarda kariyerlerini şekillendirmeleri hedeflenmektedir. Ayrıca; Kariyer safhaları, Mesleki eğilimler ve geleceğin meslekleri, Dünyadaki kariyer eğilimleri, iş dünyasının yeni mezunlardan beklentileri, Özgeçmiş, kapak yazısı ve teşekkür mektubu hazırlama yöntemleri, Etkili bir iş görüşmesi nasıl yapılır? Mülakat teknikleri ile ilgili bilgilendirmeler, İnternet kanalı ile ilgili iş başvurusu ve şirketlerin web sayfalarındaki iş başvuru formlarının incelenmesi, Performans yönetiminin esasları ve çalışanların gelişimine etkisi, Zaman yönetimi ve etkili kullanımı, Mesleki etik, Stres yönetimi, Sözlü ve yazılı iletişim esasları, İş dünyasından profesyonel bakış konusunda bilgilendirme amaçlanmaktadır.
 
Öğrenim KazanımlarıPÖKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : Öğrenciye Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin ve faaliyetlerinin tanınması, onun Kariyer Merkezi tarafından sunulan hizmetlerden haberdar olmasının sağlanması ve merkez ile öğrenci arasında bağ kurabilmelidirler.111,5,
ÖK - 2 : Kişisel farkındalığın artırılması ve öğrencinin; zekâ, kişilik, bilgi, beceri, yetenek ve yetkinlik gibi kavramlar ile bu kavramların kariyer gelişimine etkisinin tanımlanması. 111,5,
ÖK - 3 : Öğrencinin kariyer seçeneklerini keşfetmesi, kamu ve özel sektör, akademi, sivil toplum kuruluşları gibi sektörleri tanıması, sektörler arası farklılıkları kavraması ve bu sektörlerdeki çalışma hayatını görmesi.111,5,
ÖK - 4 : Kariyer sürecinde hassas becerilerin geliştirilmesinin önemi hakkındaki farkındalığın artırılması. 111,6,
ÖK - 5 : Kariyer planlamasına katkı sağlamak için yapılabilecek faaliyetlerin keşfedilmesi için öğrencilerin üniversite hayatları boyunca dersler dışında kariyerlerine katkı sağlayabilecek faaliyetler konusunda bilgilendirilmesi.111,6,
ÖK - 6 : Öğrencilerin, uluslararası değişim programları hakkında bilgi sahibi olması, kişisel gelişime ve akademik hayata sağladığı katkıları ve kariyer planlarına olumlu yansımaları hakkında farkındalık kazanması.111,5,
ÖK - 7 : Öğrencilerin; Cumhurbaşkanlığı Yetenek ve Kariyer Kapıları hakkında bilgi sahibi olması, Yetenek Kapısı yoluyla Kariyer Merkezlerinden danışmanlık alınabileceğini, fuar, seminer, çalıştay gibi faaliyetlere ve staj ilanlarına başvuru yapılabileceğini konusunda bilgilendirilmesi111,6,
PÖKK :Program öğrenim kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
Derste kariyer planlama ve geliştirme ile ilişkili kavramları, kariyer yönetimi uygulama ve araçları, kariyer devreleri ve kariyer sorunları ve çözümleri, Kariyer planlamasının mesleki danışmanlıkla ilişkisi, Bireysel kariyer gelişimi, Özgeçmiş hazırlama ve özgeçmiş çeşitleri, İş görüşmesi, Yaşam boyu kariyer planlaması, hassas beceriler, geleceğin meslekleri, kişisel gelişim, zaman ve stres yönetimi gibi kavramlar hakkında bilgilendirme yapılmaktadır. Kamu ve özel kurumlardan insan kaynakları yöneticilerinin katılımı ile işe alım süreçleri ve başarı kazanımları konularında bilgilendirmeler yapılmaktadır.
 
Haftalık Detaylı Ders Planı
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1Dersin amaç ve kapsamının açıklanması, kariyer merkezi hizmetleri ve bunlardan faydalanma imkanları.
 Hafta 2Hassas Beceriler, yetenek, yetkinlik, kariyer ve kariyer yönetimi kavramlarının tanımı ve değerlendirilmesi
 Hafta 3Lisans eğitimini destekleyecek değişim ve eğitim burs programlarının tanıtımı ve işleyişi, KTÜ Değişim Programları Koordinatörlüğü - Erasmus+ Programı uygulamaları.
 Hafta 4İletişim Ağı (networking) ve sosyal medya kullanımının önemi ve kurallar, Kendini tanıtma, resmi yazışma kuralları, hitap yeteneği geliştirme yöntemleri
 Hafta 5CV hazırlama teknikleri, etkili sunum teknikleri, Ders ve İŞKUR, EUROPASS seminerleri
 Hafta 6Cumhurbaşkanlığı, yetenek ve kariyer kapısının tanıtımı, işlevi ve iş ve staj fırsatları, TÜBİTAK lisans öğrencisi burs fırsatları
 Hafta 7Zaman yönetimi, etkili zaman kullanımı
 Hafta 8Stresin tanımı, etkisi ve yönetimi, Etkili sunum teknikleri
 Hafta 9ARASINAV
 Hafta 10Özel sektör ve kamu liderlerinin işe alım süreçleri, başarı kriterlerine ait sunumlar
 Hafta 11Günümüzün meslekleri tanıtımı ve gelecek fırsatları
 Hafta 12ALES; KPSS ve YDS sınavları tanımı ve başarıyı etkileyen faktörler
 Hafta 13Kişisel beceriler ve SWOT analizi
 Hafta 14Etkili sunum teknikleri
 Hafta 15Kamu sektörü liderlerinin başarı öyküleri ve Tavsiyeleri
 Hafta 16DÖNEM SONU SINAVI
 
Ders Kitabı / Malzemesi
1Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hazırlanan kitap, makale, dergi, çevrim içi kaynaklardan oluşan Kariyer Planlama dersi literatürü https://www.cbiko.gov.tr/projeler/kariyer-planlama-dersi
2Erasmus ofisi, İŞKUR ve diğer katlımcı sunumları
3https://karmer.gop.edu.tr/depo/menuler/birim_11898/duyurular_198/89e07439-672f-484e-a688-bca9b0a237f2/html_icerik/files/Kariyer%20Planlama%20Ders%20Sunumu.pdf
4https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/mustafa.ocal/135737/IKY113_unite8.pdf
 
İlave Kaynak
1https://www.siirt.edu.tr/dosya/personel/kisisel-gelisim-kaynaklar-siirt-202021215912210.pdf
2https://fenbilimleri.mu.edu.tr/Newfiles/115/Content/Kariyer_Sunumlar.pdf
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 9. Hafta 20.04.2024 30 dakika 50
Dönem sonu sınavı 16. Hafta 06.07.2024 1 saat 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 2 14 28
Sınıf dışı çalışma 3 14 42
Arasınav için hazırlık 3 7 21
Arasınav 1 1 1
Dönem sonu sınavı için hazırlık 4 7 28
Dönem sonu sınavı 1 1 1
Toplam Çalışma Yükü121