Türkçe | English
FEN FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
https://www.ktu.edu.tr/biyoloji
Tel: +90 0462 3772581 , 3253200
FENF
FEN FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

USEC0009Proje Yönetimi2+0+0AKTS:4
Yıl / YarıyılGüz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım Şekli Seçmeli
BölümüBİYOLOJİ BÖLÜMÜ
Ön KoşulYok
Eğitim SistemiUzaktan Eğitim
Dersin Süresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiProf. Dr. Atakan AKSOY
Diğer Öğretim ÜyesiÜNİVERSİTELİ SEÇMELİ (ilgili öğretim üyesi )
Öğretim DiliTürkçe
StajYok
 
Dersin Amacı:
Hibe mekanizmalarının ve hibe sağlayan kurumların tanıtılması, eş finansman kavramı, hibe kaynaklarına sunulacak projelerin mantıksal çerçeve yaklaşımı ile proje ve program odaklı hazırlanması
 
Öğrenim KazanımlarıPÖKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : ÖÇ - 1 : Mantıksal çerçeve matrisini doldurabileceklerdir. 1,2 11,2,101,
ÖK - 2 : Çarpan etkisi, sürdürebilirlik ve performans göstergeleri kavramları öğreneceklerdir.
ÖK - 3 : Proje-program ve uygun maliyet kavramlarını irdeleyebilecektir.
PÖKK :Program öğrenim kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
Proje ve program kavramları, Kalkınma Ajansı-KOSGEB-TÜBİTAK, çerçeve programlar vb proje desteği sağlayan kuruluşlar ve destek mekanizmalarının tanıtılması, projelerin özgünlük analizi, yersel faktörler, risk analizleri, öncelik alanları analizi, NACE Kodları, profesyonel danışmanlık sektörünün tanıtılması, gelişen yeni trendler, sürdürülebilirlik kavramının tartışılması, proje döngüsü yönetimi ve bu bağlamda mantıksal çerçeve yaklaşımı, hibe kavramı, destek sözleşmesi, analiz ve planlama aşamaları, mevcut durum analizi, paydaş analizi, sorun analizi, hedef analizi, strateji analizi, süre-faaliyet ve kaynak planlaması, SWOT analizi, mantıksal çerçeve matrisinin doldurulması, proje bütçesi, ana ve alt maliyetler, uygun ve uygun olmayan maliyetler, kaynak planlaması, sürdürülebilirlik kavramı, çarpan etkisi kavramı, nihai yararlanıcılar kavramı, performans göstergeleri, proje izleme, satın alma mekanizmaları, hibe kaynakları
 
Haftalık Detaylı Ders Planı
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1Proje ve program kavramları
 Hafta 2Kalkınma Ajansı-KOSGEB-TÜBİTAK, çerçeve programlar vb proje desteği sağlayan kuruluşlar ve destek mekanizmalarının tanıtılması
 Hafta 3projelerin özgünlük analizi, yersel faktörler, risk analizleri
 Hafta 4öncelik alanları analizi, NACE Kodları, profesyonel danışmanlık sektörünün tanıtılması
 Hafta 5Yeni eğilimler, sürdürülebilirlik kavramının tartışılması
 Hafta 6Proje döngü yönetimi, mantıksal çerçeve yaklaşımı, destek sözleşmesi, analiz ve planlama aşaması
 Hafta 7Şimdiki durum analizi, paydaş analizi
 Hafta 8Problem analizi, hedef analizi, strateji analizi
 Hafta 9Arasınav
 Hafta 10süre-faaliyet ve kaynak planlaması, SWOT analizi
 Hafta 11mantıksal çerçeve matrisinin doldurulması, proje bütçesi, ana ve alt maliyetler
 Hafta 12uygun ve uygun olmayan maliyetler, kaynak planlaması
 Hafta 13sürdürülebilirlik kavramı, çarpan etkisi kavramı
 Hafta 14nihai yararlanacılar kavramı
 Hafta 15performans göstergeleri, proje izleme, satın alma mekanizmaları, hibe kaynakları
 Hafta 16Dönem sonu sınavı
 
Ders Kitabı / Malzemesi
1EUROPEAN COMMISSION -EuropeAid Co-operation Office- General Affairs ?Evaluation, Project Cycle Management Handbook
 
İlave Kaynak
1Modern Proje Yönetimi, Çevik Proje Yönetimi ve Çevik Liderlik Yaklaşımına, ISO 21500 ve IPMA Standartlarına, AB Proje Yönetim Metodoloji (PM2)'ne Uygun, Prof. Dr. Çetin Elmas, Ayşegül Elmas, Eylül 2020 / 4. Baskı / 256 S.
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 8. hafta 24.11.2021 50 50
Dönem sonu sınavı 16.hafta 12.01.2022 50 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 2 14 28
Sınıf dışı çalışma 5 14 70
Laboratuar çalışması 10 1 10
Arasınav için hazırlık 1 1 1
Arasınav 10 1 10
Uygulama 1 1 1
Toplam Çalışma Yükü120