Türkçe | English
FEN FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
https://www.ktu.edu.tr/biyoloji
Tel: +90 0462 3772581 , 3253200
FENF
FEN FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

BIY3017Tohumsuz Bitkiler Biyolojisi Laboratuvarı0+0+2AKTS:2
Yıl / YarıyılGüz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BölümüBİYOLOJİ BÖLÜMÜ
Ön KoşulYok
Eğitim SistemiLaboratuar Çalışması
Dersin Süresi14 hafta - haftada 2 saat laboratuar
Öğretim ÜyesiProf. Dr. Turan ÖZDEMİR
Diğer Öğretim ÜyesiPROF. DR. Kenan YAZICI
Öğretim DiliTürkçe
StajYok
 
Dersin Amacı:
Tohumsuz (sporlu) bitkilerin en basit formlarından en gelişmiş olanlarına kadar tüm grupların öğrenciler tarafından öğrenilmesini sağlamaktır.
 
Öğrenim KazanımlarıPÖKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : Tohumsuz bitkilerin morfolojik farklarını kavramış olacaklardır.1,2,3,44,
ÖK - 2 : İçinde çeşitli mikroorganizmalar bulunduran bir su örneğini laboratuarda inceleme konusunda beceri kazanacaklardır.1,2,3,44,
ÖK - 3 : Laboratuvarda inceledikleri örnekleri çizme becerisini kazanacaklardır.1,2,3,44,
ÖK - 4 : Tayin anahtarı ile, bilmedikleri bir bitkinin adını öğrenip o bitki hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşma yeteneğini kazanmış olacaklardır1,2,3,44,
PÖKK :Program öğrenim kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
Tohumsuz (sporlu) bitkilerin en basit formlarından en gelişmiş olanlarına kadar tüm grupların öğrenciler tarafından öğrenilmesini sağlamaktır. Derste işlenen konulara parelel olarak, değişik ortamlardan alınan bitki örnekleri laboratuvara getirilerek öğrenciler tarafından mikroskopta veya lup altında incelenir, teşhisleri yapılarak bitkileri tanımaları sağlanır.
 
Haftalık Detaylı Ders Planı
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1Giriş. Bacteriophyta (Bakteriler): Micrococcus, Diplococcus, Streptococcus, Lactobacillus
 Hafta 2Cyanophyta (Mavi-Yeşil algler): Chroococcus, Gloeocapsa, Oscillatoria, Nostoc
 Hafta 3Euglenophyta : Euglena; Pyrrophyta : Ceratium; Bacillariophyta: Coscinodiscus, Navicula, Bacillaria
 Hafta 4Chlorophyta (Yeşil algler): Pediastrum, Scenedesmus, Ulothrix, Ulva, Enteromorpha
 Hafta 5Chlorophyta (Yeşil algler): Cladophora, Acetabularia, Codium, Closterium, Spirogyra; Chara
 Hafta 6Phaeophyta: Padina, Dictyota, Fucus, Cystoseira, Sargassum; Rhodophyta: Ceramium, Porphyra
 Hafta 7Mycophyta (Mantarlar): Myxomycetes: Stemonitis, Tricha, Comatricha; Zygomycetes: Mucor
 Hafta 8Mycophyta (Mantarlar): Ascomycetes: Saccharomyces, Aspergillus, Penicillium Peziza, Morchella
 Hafta 9Arasınav
 Hafta 10Mycophyta (Mantarlar): Basidiomycetes (Bazidli mantarlar): Puccinia, Ustilago, Agaricus, Fomes
 Hafta 11Lichenes (Likenler) : Parmelia, Cladonia, Xanthoria,Usnea, Evernia vb.
 Hafta 12Bryophyta (Karayosunları): Hepaticae: Marchantia (Ciğerotu), Musci: Sphagnum, Polytrichum
 Hafta 13Pteridophyta:(Eğreltiler): Lycopodium, Seleginella, Equisetum
 Hafta 14Pteridophyta (Eğreltiler): Filicatae (Eğreltiotları): Polypodium, Phyllitis, Adiantum, Polystichum.
 Hafta 15Pteridophyta (Eğreltiler): Filicatae (Eğreltiotları): Asplenium, Osmunda, Salvinia, Azolla
 Hafta 16Dönem Sonu Sınavı
 
Ders Kitabı / Malzemesi
1Güner, H. ve Aysel, V.: Tohumsuz Bitkiler Sistematiği I (Algler), İzmir, 1996.
2Güner, H., Aysel, V. ve Sukutar, A.: Tohumsuz Bitkiler Sistematiği II (Mantarlar, Likenler), İzmir, 1996.
 
İlave Kaynak
1Miller, R.N.: Plant Types 1. Algae, Fungi, and Lichenes Anchor Brendon Ltd, Essex, 1985.
2The Oxford Book of Flowerless Plants, Oxford University Press, 1979,
3Tutel, B. ve Çırpıcı, A.: Sporlu Bitkiler Sistematiği Laoratuvar Kılavuzu, İstanbul, 1999.
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 9 20/11/2021 1 50
Dönem sonu sınavı 16 28/01/2022 1 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 2 14 28
Sınıf dışı çalışma 1 7 7
Laboratuar çalışması 0 0 0
Arasınav için hazırlık 0 0 0
Arasınav 1 9 9
Uygulama 0 0 0
Klinik Uygulama 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje 0 0 0
Kısa sınav 0 0 0
Dönem sonu sınavı için hazırlık 0 0 0
Dönem sonu sınavı 1 16 16
Diğer 1 0 0 0
Diğer 2 0 0 0
Toplam Çalışma Yükü60