Türkçe | English
FEN FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
https://www.ktu.edu.tr/biyoloji
Tel: +90 0462 3772581 , 3253200
FENF
FEN FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

BIY3018Bitki Fizyolojisi3+0+0AKTS:4
Yıl / YarıyılBahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BölümüBİYOLOJİ BÖLÜMÜ
Ön KoşulYok
Eğitim SistemiYüz yüze
Dersin Süresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiProf. Dr. Asim KADIOĞLU
Diğer Öğretim ÜyesiPROF. DR. Rabiye TERZİ,
Öğretim DiliTürkçe
StajYok
 
Dersin Amacı:
Bitkilerdeki metabolizma bilgilerini artırmak, bitkilerin yapı ve fizyolojisi ile birlikte büyüme ve gelişme olaylarının daha iyi anlaşılmasını, çevrenin bu olaylara etkisi kavratmaktır.
 
Öğrenim KazanımlarıPÖKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : bitkilerin kimyasal içeriği, bitki-su ilişkisi ve mineral madde taşınımı hakkında bilgi edinebilecek2,31,
ÖK - 2 : bitkilerde su kaybı olayları ve organik maddelerin taşınımı hakkında bilgi edinebilecek 2,31,
ÖK - 3 : azot metabolizması ve besin devirleri hakkında bilgi edinebilecek2,31,
ÖK - 4 : fotosentez, solunum ve fermentasyon metabolizmaları hakkında ayrıntılı bilgiler edinebilecek2,31,
ÖK - 5 : bitki büyümesi, gelişimi ve bu olayların hormonal ilişkisini öğrenebilecek2,31,
ÖK - 6 : bitkilerde stres olayları ve sinyal iletim mekanizmaları hakkında bilgi edinebilecek2,31,
PÖKK :Program öğrenim kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
Bitki Fizyolojisine giriş, Bitki hücrelerinin kimyasal bileşimi, bitkilerde su metabolizması, bitkilerde su alınımı ve taşınımı, bitkilerde mineral madde alınımı ve taşınımı, azot metabolizması ve besin devirleri, bitkilerde organik maddelerin taşınımı, bitkilerde su kaybı olayları, fotosentez ve kemosentez, solunum ve fermentasyon, bitkilerde büyüme ve gelişme, bitkilerde stres.
 
Haftalık Detaylı Ders Planı
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1Bitki Fizyolojisine Giriş, Bitki Hücrelerinin Kimyasal Bileşimi, Su metabolizması
 Hafta 2Bitkilerde Su Alımı ve Taşınımı
 Hafta 3Bitkilerin Beslenmesi, Mineral Maddelerin Alınımı ve Taşınımı
 Hafta 4Besin Devirleri, Azot Fiksasyonu ve Metabolizması
 Hafta 5Organik Madde Taşınımı
 Hafta 6Bitkilerde Su Kaybı Olayları (Transpirasyon, Gutasyon ve Eksüdasyon)
 Hafta 7Fotosenteze Giriş, Elektron Taşınım ve karbondioksit Fiksasyon Reaksiyonları
 Hafta 8Fotosenteze Çevresel Faktörlerin Etkisi, Bakterilerde Fotosentez, Kemosentez
 Hafta 9Arasınav
 Hafta 10Solunum (Glikoliz, TCA devri, Elektron Taşınım Sistemi ve ATP sentezi)
 Hafta 11Oksidatif Pentoz Fosfat Yolu, Fotosolunum, Fermantasyon
 Hafta 12Bitkilerde Gelişim, Farklılaşma ve Büyüme, Absisyon, Senesens, Apikal Dominasi, Dormansi, Işık ve Büyüme Olayları
 Hafta 13Bitki Hormonları (Oksinler, Sitokininler, Giberellinler, Absisik Asit, Etilen)
 Hafta 14Bitkilerde Tohumdan Meyvalanmaya Kadar Meydana Gelen Büyüme Ve Gelişme Olayları
 Hafta 15Bitkilerde Hareket (Tropizma ve Nastiler)
 Hafta 16Dönem sonu sınavı
 
Ders Kitabı / Malzemesi
1Kadioglu, A, 2007; Bitki Fizyolojisi, Esen Ofset,Trabzon.
2 Taiz, L and Zeiger, E. 2007 Bitki Fizyolojisi (Çeviri editörü: İsmail TÜRKAN), Palme yayıncılık, Ankara.
 
İlave Kaynak
1 Malcolm B. Wilkins, ELBS, 1984; Advanced Plant Physiology, Longman Scientific & Tevhnical Group, UK.
2Taiz, L and Zeiger, E. 1991; Plant Physiology,The Benjamin/Cummings Publishing Comp., California.
3Salisburg, F. B. and Ross, C. W., 1985; Plant Physiology,Wadsworth Publishing Company, California.
4Kadioglu, A., Kaya, Y. 2009; Genel Botanik, Esen Ofset, Trabzon
5Graham,L. E. , Graham, J.M., Wilcox, L. W., 2004; Bitki Biyolojisi (Çev. Editörü: Kani IŞIK) Palme Yayıncılık, Ankara.
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 9 21/04/2022 1 50
Dönem sonu sınavı 16 13/06/2022 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 3 15 45
Sınıf dışı çalışma 2 14 28
Laboratuar çalışması 0 0 0
Arasınav için hazırlık 5 5 25
Arasınav 2 1 2
Uygulama 0 0 0
Klinik Uygulama 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje 0 0 0
Kısa sınav 0 0 0
Dönem sonu sınavı için hazırlık 9 2 18
Dönem sonu sınavı 2 1 2
Diğer 1 0 0 0
Diğer 2 0 0 0
Toplam Çalışma Yükü120