Türkçe | English
FEN FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
https://www.ktu.edu.tr/biyoloji
Tel: +90 0462 3772581 , 3253200
FENF
FEN FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

BIY2014Hücre Biyokimyası Laboratuvarı0+0+2AKTS:2
Yıl / YarıyılBahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BölümüBİYOLOJİ BÖLÜMÜ
Ön KoşulYok
Eğitim SistemiYüz yüze
Dersin Süresi14 hafta - haftada 2 saat laboratuar
Öğretim ÜyesiProf. Dr. İsmail DEMİR
Diğer Öğretim ÜyesiPROF. DR. Faik Ahmet AYAZ,PROF. DR. İsmail DEMİR,PROF. DR. İsmail DEMİR,
Öğretim DiliTürkçe
StajYok
 
Dersin Amacı:
Çözelti hazırlama ve biyomoleküllerin kalitatif ve kantitatif tayinlerinde kullanılan yöntem ve araç-gereçlerin kullanılması hakkında bilgi verilmesi
 
Öğrenim KazanımlarıBPKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : çözelti hazırlama ve derişim birimleri öğrenilecek8
ÖK - 2 : biyomoleküllerin temel kalitatif ve kantitatif analiz yöntemleri hakkında bilgi sahibi olacak8
ÖK - 3 : biyokimya laboratuvarında kullanılan temel cıhazları kullanabilme bilgisi olacak8
ÖK - 4 : kalitatif ve kantitatif analiz verilerini değerlendirebilecekler8
BPKK :Bölüm program kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
Genel Kurallar, Laboratuarda Kullanılan Malzemeler, Laboratuarda Kullanılan Kimyasallar, Çözelti Hazırlanması ve Derişim Birimleri, Yüzde Çözeltiler, Molar Çözeltiler, ppm Çözeltiler, Çözelti Seyreltme, Asitler ve Bazlar, Tampon Çözeltiler, Titrasyon, Asit-Baz Titrasyonu, Aminoasit Titrasyonu, İnce Tabaka Kromotografisi, Spektrofotometre ve Kalibrasyon Eğrisi, Kantitatif Protein Tayini ve Bradford Yöntemi, Aminoasitlerin Çöktürme reaksiyonları ve Proteinlerin Çöktürülmesi, Karbohidratların Kalitatif Tayini, Sabunlaşma Tepkimeleri ve Sabun Eldesi, Protein Saflaştırma Teknikleri, İyon Değişimi Kolon Kromatografisi, Çözünebilir Hücre Proteinlerinin İzolasyonu, Enzimlerin Yapısı, Sınıflandırılması, Aktivitesinin Ölçülmesi ve Ünite Hesaplamaları, Serbest Yağ Asidi Sayısı Hesaplamaları ,
 
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1Biyokimya Laboratuarına Giriş; Biyokimya Laboratuarında Uyulması Gereken Kurallar, Laboratuarda Kullanılan Malzemeler, Laboratuarda Kullanılan Kimyasallar
 Hafta 2Çözelti Hazırlanması ve Derişim Birimleri, Yüzde Çözeltiler, Molar Çözeltiler, ppm Çözeltiler, Çözelti Seyreltme
 Hafta 3Asitler ve Bazlar, Tampon Çözeltiler
 Hafta 4Titrasyon, Asit-Baz Titrasyonu, Aminoasit Titrasyonu
 Hafta 5İnce Tabaka Kromotografisi
 Hafta 6Spektrofotometre ve Kalibrasyon Eğrisi
 Hafta 7Kantitatif Protein Tayini ve Bradford Yöntemi
 Hafta 8Aminoasitlerin Çöktürme reaksiyonları ve Proteinlerin Çöktürülmesi
 Hafta 9Arasınav
 Hafta 10Karbohidratların Kalitatif Tayini
 Hafta 11Sabunlaşma Tepkimeleri ve Sabun Eldesi
 Hafta 12Protein Saflaştırma Teknikleri, İyon Değişimi Kolon Kromatografisi
 Hafta 13Çözünebilir Hücre Proteinlerinin İzolasyonu
 Hafta 14Enzimlerin Yapısı, Sınıflandırılması, Aktivitesinin Ölçülmesi ve Ünite Hesaplamaları
 Hafta 15Yağlar, Serbest Asit Sayısı Hesaplamaları
 Hafta 16DÖNEM SONU SINAVI
 
Ders Kitabı / Malzemesi
 
İlave Kaynak
1Aktümsek, A. Nurullahoğlu, Z. Pratik Biyokimya Kitabı, Nobel yayın dağıtım, 2. Baskı)
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 9 21/04/2022 1 50
Dönem sonu sınavı 16 15/06/2022 1 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı
Laboratuar çalışması 2 14 28
Arasınav için hazırlık 4 5 20
Arasınav 1 1 1
Kısa sınav .5 14 7
Dönem sonu sınavı için hazırlık 3 1 3
Dönem sonu sınavı 1 1 1
Toplam Çalışma Yükü60