Türkçe | English
FEN FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
https://www.ktu.edu.tr/biyoloji
Tel: +90 0462 3772581 , 3253200
FENF
FEN FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

BIY1006Genel Biyoloji - II3+0+0AKTS:5
Yıl / YarıyılBahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BölümüBİYOLOJİ BÖLÜMÜ
Ön KoşulYok
Eğitim SistemiYüz yüze
Dersin Süresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiProf. Dr. Faik Ahmet AYAZ
Diğer Öğretim ÜyesiProf.Dr. Turan ÖZDEMİR
Öğretim DiliTürkçe
Staj5 Gün staj
 
Dersin Amacı:
Bu dersin temel amacı, öğrenciye genel biyolojinin temel kavram ve ilkeleri hakkında net bir altyapı sağlamaktır. Bitkilerle hayvanları temel olarak birbirinden ayrılmasını öğretmek. Hayvan ve bitkilerin yaşam biçimlerini öğretmek. Bitki ve hayvanların iç yapılarını, doku sistemlerini kavratmak.
 
Öğrenim KazanımlarıBPKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : bitkisel yapıları tanıyabilecek ve fonksiyonlarını anlayabilecek3,111,3,
ÖK - 2 : bitkilerin üreme sistemlerini kavrayacak3,111,3,
ÖK - 3 : bitkilerdeki büyüme ve gelişmeyi açıklayabilecek3,111,3,
ÖK - 4 : botanik ve zoolojinin ne olduğunu kavrayacak ve bunların bitki ve hayvan sistemleri ile olan ilgisini açıklayabilme yeteneğine3,111,3,
ÖK - 5 : hayvan sistemleri (solunum, endokrin vb.) ile ilgili farklı organ ve yapıları tanımlayabileceklerdir3,111,3,
ÖK - 6 : hayvan sistemlerindeki farklılıkları değerlendirebilecekler ve yaşayan organizmaların fizyolojik ve biyokimyasal farklılıklarını3,111,3,
BPKK :Bölüm program kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
Bitki ve hayvan dokularının yapı ve fonksiyonalrı. Bitki ve hayvan organlarının yapı ve fonksiyonları. Canlılarda beslenme biçimleri. Canlı organizmalarda büyüme ve gelişme. Hayat döngüleri ve sınıflandırılması
 
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1Bitki yapı ve fonksiyonları
 Hafta 2Bitki yapı ve fonksiyonları
 Hafta 3Bitki yapı ve fonksiyonları
 Hafta 4Hayvanların yapı ve fonksiyonları
 Hafta 5Hayvanların yapı ve fonksiyonları
 Hafta 6Hayvanların yapı ve fonksiyonları
 Hafta 7Bitkilerin üremesi, iletimi ve gelişimi
 Hafta 8Bitkilerin üremesi, iletimi ve gelişimi
 Hafta 9Arasınav
 Hafta 10Bitkilerde üreme, iletim ve gelişimi
 Hafta 11Bitkilerde üreme, iletim ve gelişimi
 Hafta 12Hayvanlarda dolaşım ve sinir sistemi
 Hafta 13Hayvanlarda dolaşım ve sinir sistemi
 Hafta 14Hayvanlarda üreme ve gelişme
 Hafta 15Hayvanlarda üreme ve gelişme
 Hafta 16Dönem sonu sınavı
 
Ders Kitabı / Malzemesi
1Mauseth, J.D. 1998;Botany: An Introduction to Plant Biology, 2/e Multimedia enhanced Ed., Jones and Bartlett Publishers, USA
2Starr,C., Taggart R. 1998; Biology, The Unity and Diversity of Life, , Wadsworth Publishing Comp., 8th Edit.,USA
 
İlave Kaynak
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 9 27/04/2022 1 50
Kısa sınav 8 05 0
Ödev 9 20/05/2022 1
Dönem sonu sınavı 16 22/06/2022 1 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 0 0 0
Sınıf dışı çalışma 1 14 14
Laboratuar çalışması 3 14 42
Arasınav için hazırlık 1 8 8
Arasınav 1 9 9
Uygulama 0 0 0
Klinik Uygulama 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje 0 0 0
Kısa sınav 0 0 0
Dönem sonu sınavı için hazırlık 2 14 28
Dönem sonu sınavı 1 16 16
Diğer 1 2 14 28
Diğer 2 1 5 5
Toplam Çalışma Yükü150