Türkçe | English
FEN FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
https://www.ktu.edu.tr/biyoloji
Tel: +90 0462 3772581 , 3253200
FENF
FEN FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

BIY3033Sağlık Ve Toplum2+0+0AKTS:4
Yıl / YarıyılGüz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım Şekli Seçmeli
BölümüBİYOLOJİ BÖLÜMÜ
Ön KoşulYok
Eğitim SistemiYüz yüze
Dersin Süresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiProf. Dr. Birsel Canan DEMİRBAĞ
Diğer Öğretim Üyesi
Öğretim DiliTürkçe
StajYok
 
Dersin Amacı:
Öğrencinin, sağlık ve toplum ilgili temel kavramları öğrenmesi. Bu kavramların birbiri ile olan ilişkileri ile birey ve toplum sağlığı açısından öneminin değerlendirmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, toplum yapısının belirlenmesi, sağlığı etkileyen faktörler, bir toplumun sağlık düzeyini gösteren ölçütler ve sağlık sistemlerinin yapısı konularında öğrencilerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
 
Öğrenim KazanımlarıPÖKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : Sağlık Yönetimi alanıyla ilgili, bilimsel bilgi, beceri, tutum ve anlayışlara sahip olması2,5,7,91,5,
ÖK - 2 : Problem çözme, eleştirel ve yaratıcı düşünme, liderlik, karar verme, değişim ve çatışma yönetimi gibi becerileri geliştirmesi2,5,7,91,5,
ÖK - 3 : Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alma yetkinliği kazanması2,5,7,91,5,
ÖK - 4 : Kendi öğrenme gereksinimlerini tanıması, yaşam boyu öğrenme ve sürekli gelişim anlayışlarını benimsemesi 2,5,7,91,5,
ÖK - 5 : Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilmesi2,5,7,91,5,
ÖK - 6 : Kendini tanıması, sözel ve yazılı iletişim becerileri ve sunum becerilerinin üst düzeyde gelişmiş olması2,5,7,91,5,
ÖK - 7 : Günümüz koşullarının gerektirdiği düzeye uygun bilgisayar, yabancı dil, araştırma ve istatistik bilgisine sahip olması2,5,7,91,5,
ÖK - 8 : Toplumu tanıması, çalışmalarını bilimsel etik ilkeler doğrultusunda yönlendirmesi2,5,7,91,5,
ÖK - 9 : Alanıyla ilgili yasal mevzuata (sağlık, idare, vergi hukuku vb.), hakim olması ve güncel gelişmeleri takip etmesi2,5,7,91,5,
ÖK - 10 : Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışma becerisi2,5,7,91,5,
PÖKK :Program öğrenim kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
Ders kapsamında, toplum sağlığının temeli olan bireysel sağlık kavramı ve toplum yapısı gibi temel konular anlatılacaktır. Sağlıklı bir toplum yaratmak ve sürdürebilmek için öğrencilerin bilmesi gereken temel kavramların anlatılacağı derste; toplum ve sağlık konusunda yapılan çalışmalar ve temel faktörler üzerinde durulacaktır.
 
Haftalık Detaylı Ders Planı
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1Tanışma, Sağlık yönetimi lisans programının genel tanıtımı
 Hafta 2Sağlık ve Toplum dersinin içeriğinin tanıtımı Sağlık kavramı
 Hafta 3Sağlığın boyutları Fiziksel, ruhsal, sosyal, spiritüel sağlık
 Hafta 4Sağlık düzeyini belirleyen faktörler a. Çevre (biyolojik, fizik, sosyal ç.) b. Davranışlar (değerler, tutumlar, alışkanlıklar)
 Hafta 5Sağlığı etkileyen koşullar ve risk faktörleri Toplumdaki risk grupları
 Hafta 6Sağlığı koruma düzeyleri Sağlığı geliştirme kavramı Dünyada sağlığı geliştirmeye yönelik yapılan çalışmalar (Alma-Ata, Ottowa bildirgeleri, Sağlığı geliştirme Konferansları, Sağlık 21 hedefleri)
 Hafta 7Sağlığın Sosyal Belirleyicileri
 Hafta 8Türkiye ve diğer bazı ülkelerdeki temel sağlık göstergelerinin DSÖ web sayfasından (Core Health Indicators) karşılaştırılması
 Hafta 9ara sınav
 Hafta 10Sağlıklı Yaşam Biçimi davranışları ve yararları (Sağlığı koruyan ve geliştiren uygulamalar)
 Hafta 11Sağlığı ilgilendiren çalışma/ politikalar a. Nüfusbilim çalışmaları, b. Yerel yönetimlerin çalışmaları, c. İnsangücü politikaları, d. Risk gruplarına yönelik politikalar, e. Gayri-sıhhi müesseseler ve çevre üzerine çalışmaları f. Etik ve insan hakları alanındaki çalışmalar g. İlaç politikaları, h. Sağlık ekonomisi ve finansmanı i. Kriz ve afet yönetimi
 Hafta 12Ülkemizde Sağlık Hizmetlerinin örgütlenmesi Koruyucu (Kişiye yönelik; çevreye yönelik) Tedavi edici Rehabilitasyon hizmetleri
 Hafta 13Çağdaş Sağlık Hizmetleri Anlayışı
 Hafta 14Sağlıkla ilgili Örgütlerin Sağlık İçerisindeki Yeri (DSÖ, TTB, THD, hasta dernekleri vb)
 Hafta 15öğrenci sunumları
 Hafta 16öğrenci sunumları
 
Ders Kitabı / Malzemesi
1Sağlık ve Toplum DergisiSürekli Tıp Eğitimi Dergisi http://www.ttb.org.tr/STEDTıp Dünyası Dergisi
 
İlave Kaynak
1http://www.ttb.org.trFişek, N.H.: Halk Sağlığına Girişhttp://www.who.int/en/ ve http://www.who.int/countries/tur/en/Kent ve Sağlık Sempozyumu Bildiri Kitabı 2006
2L F. Novick et al. Public Health Administration: Principles for Population-Based Management 2007
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 7 23.01.2022 1 30
Sunum 10 7.12.2021 1 10
Dönem sonu sınavı 15 16.01.2021 1 60
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 2 14 28
Arasınav için hazırlık 5 5 25
Arasınav 1 1 1
Ödev 5 5 25
Dönem sonu sınavı için hazırlık 6 6 36
Dönem sonu sınavı 1 1 1
Diğer 1 1 4 4
Toplam Çalışma Yükü120