Türkçe | English
FEN FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
https://www.ktu.edu.tr/biyoloji
Tel: +90 0462 3772581 , 3253200
FENF
FEN FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

BIY3005Genetik - I3+0+0AKTS:4
Yıl / YarıyılGüz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BölümüBİYOLOJİ BÖLÜMÜ
Ön KoşulYok
Eğitim SistemiYüz yüze
Dersin Süresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiProf. Dr. Sabriye ÇANAKÇI
Diğer Öğretim ÜyesiPROF. DR. Ali Osman BELDÜZ
Öğretim DiliTürkçe
StajYok
 
Dersin Amacı:
Öğrencilere temel genetik kavramların hemen hemen tamamını öğretmek ve klasik Mendel genetiğinin bütün alanlarında öğrencilerde bir temel oluşturmaktır. Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler için bu dersin nihai hedefi ise, Mendel'in temel yasaları ve modern genetiğin bu alana getirdiği katkıları konusunda öğrencileri bilgi sahibi yapmak, genetiğin daha ileri konularını anlayabilecek temel ve yeterli bilgilerle öğrencileri donatmaktır. Bunu başarabilmek için, öğrencilerin problem çözme ve analitik düşünme kabiliyetleri geliştirilecek ve genetikçilerin problemleri nasıl çözdüğü ve yeni keşifleri nasıl yaptığı öğretilecektir.
 
Öğrenim KazanımlarıPÖKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : Mendelin 1. ve 2. kanunlarını ve bu kanunların sitogenetik ile ilişkisini anlamalı3,4,71,
ÖK - 2 : Punnet karesini kullanarak çaprazlamaların sonuçları bulabilmeli3,4,71,
ÖK - 3 : çaprazlama sonuçlarına khi kare testini uygulayabilmeli3,4,71,
ÖK - 4 : test çaprazlamalarını da kullanarak genotipleri belirleyeceği bir deney dizayn edebilmeli ve deneyi açıklayabilmeli3,4,71,
ÖK - 5 : eksik baskınlık ile eş baskınlığı karşılaştırabilmeli ve bunların kalıtım modunu tahmin edebilmeli3,4,71,
ÖK - 6 : multiple aleleri, multiple lokusları ve bir genin birden fazla karakter üzerine etkisini tanımlayıp, açıklayabilmeli3,4,71,
ÖK - 7 : tek bir genin kalıtımını açıklamak için soyağacı çizebilmeli ve soyağacında ilişkileri gösterebilmeli3,4,71,
ÖK - 8 : genetik haritalar yapabilmeli3,4,71,
ÖK - 9 : kantitatif genetik soruları çözebilmeli3,4,71,
PÖKK :Program öğrenim kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
Tarihçe, temel kavramlar ve kalıtım modelleri, deney organizmaları ve varyasyon, kalıtımın kromozomal temelleri, organizasyonu, gen etkileşimleri, istatistiki analiz, organizmalarda gen aktarımları, gen bağlantısı, rekombinasyon ve kromozom haritalama, doku uyumluluğu ve kendine kısırlık, kantitatif kalıtım ve fenotipik eksprasyon
 
Haftalık Detaylı Ders Planı
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1Genetiğin Tarihçesi
 Hafta 2Genetikte kullanılan deney hayvanları
 Hafta 3Monohibrit çaprazlama
 Hafta 4Kromozom ve Hücre Bölünmesi
 Hafta 5Dihibrit Çaprazlama ve Mendel oranlarından sapmalar
 Hafta 6Dihibrit Çaprazlama ve Mendel oranlarından sapmalar
 Hafta 7Genetikte İstatistiki Analiz
 Hafta 8Gen Bağlantısı
 Hafta 9Arasınav
 Hafta 10Gen Bağlantısı
 Hafta 11Gen Bağlantısı
 Hafta 12Multiple Aleller
 Hafta 13Poligenik Kalıtım
 Hafta 14Poligenik Kalıtım
 Hafta 15Poligenik Kalıtım
 Hafta 16Dönem sonu sınavı
 
Ders Kitabı / Malzemesi
1Genetik Ders Notları, Belduz vd, Biyoloji Bölümü, TRABZON, 2000
2Schaum?s Genetics. Susan Elrod and William Stanfield, Fourth ed., 2001.
 
İlave Kaynak
1Ahmet Yıldırım, Yaşar Karadağ, Nejdet Kandemir, Mehmet Ali Sakin,Nobel Yayın Dağıtım, 2008, Ankara, ISBN 978-605-395-065-3
2Genetik. William S. Klug and Michael R. Cummings. Çev. Ed. Prof. Dr. Cihan Öner. Palme Yayıncılık, Ankara, 2000.
3Instant Notes in Genetics. P. C. winter, G. I. Hickey and H. L. Fletcher, Bios Scientific Publishers, UK., 1998.
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 9 24/11/2021 1 50
Dönem sonu sınavı 16 06/01/2022 1 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 3 14 42
Sınıf dışı çalışma 3 14 42
Laboratuar çalışması 0 0 0
Arasınav için hazırlık 1 7 7
Arasınav 2 1 2
Uygulama 0 0 0
Klinik Uygulama 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje 0 0 0
Kısa sınav 0 0 0
Dönem sonu sınavı için hazırlık 3 7 21
Dönem sonu sınavı 2 2 4
Diğer 1 2 1 2
Diğer 2 0 0 0
Toplam Çalışma Yükü120