Türkçe | English
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://www.ktu.edu.tr/endustri
Tel: +90 0462 3773824
MF
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

MAT1008Matematik - II4+0+0AKTS:5
Yıl / YarıyılBahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BölümüENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Ön KoşulYok
Eğitim SistemiYüz yüze
Dersin Süresi14 hafta - haftada 4 saat teorik
Öğretim ÜyesiProf. Dr. İdris ÖREN
Diğer Öğretim ÜyesiGörevlendirilen diğer öğretim üyeleri
Öğretim DiliTürkçe
StajYok
 
Dersin Amacı:
Mühendislik bölümlerinin ihtiyaç duyduğu temel matematiksel kavramları bilgi ve kavrama düzeyinde tanıtmak.
 
Öğrenim KazanımlarıPÖKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : Vektör ve matris cebirini gerektiren problemleri, özdeğer ve özvektör problemlerini analiz edebilir.1,2
ÖK - 2 : Lineer denklem sistemlerini çözebilir1,2
ÖK - 3 : Dizi ve serilerin yakınsaklığını analiz edebilir.1,2
ÖK - 4 : Çok değişkenli fonksiyon ve özelliklerini kavrayabilir1,2
ÖK - 5 : çok değişkenli fonksiyonlarda limit ve süreklilik kavramını bilebilir1,2
ÖK - 6 : çok değişkenli fonksiyonlarda türev kavramını bilebilir, mühendislik problemlerine uygulamasını yapabilir1,2
ÖK - 7 : çok değişkenli fonksiyonlarda integral kavramını bilebilir, mühendislik problemlerine uygulamasını yapabilir1,2
PÖKK :Program öğrenim kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
Vektörler, vektör cebirsel işlemler, uzayda doğru ve düzlemler, matrisler, lineer denklem sistemleri, matrislerde elemanter operasyonlar, Gauss eliminasyonu, öz değer ve öz vektörler. Diziler ve yakınsaklık, seriler, serilerde yakınsaklık testleri (integral testi, karşılaştırma testleri, oran testi, kök testi), alterne seriler ve yakınsaklığı. Kuvvet serileri ve yakınsaklık aralığı, Taylor serileri. Kutupsal Koordinatlar. Vektör değerli fonksiyonlar, eğrilik ve ivme. Çok değişkenli fonksiyonlar, limit, süreklilik, kısmi türevler, zincir kuralı, yönlü türev, iki değişkenli fonksiyonların ekstremum değerleri, Lagrange çarpanları. İki katlı integraller, iki katlı integrallerde bölge dönüşümü ve kutupsal koordinatlarda integral hesabı, iki katlı integrallerin uygulamaları (kütle ve moment hesabı). Eğrisel integraller.
 
Haftalık Detaylı Ders Planı
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1Vektörler ve vektör cebiri, uzayda doğru ve düzlemler.
 Hafta 2Lineer denklem sistemleri ve matrisler, matris cebiri
 Hafta 3Gauss eliminasyon yöntemi, özdeğer ve özvektörler.
 Hafta 4Diziler, yakınsaklıkları, seriler ve yakınsaklıkları
 Hafta 5Seri yakınsaklık testleri, kuvvet serileri
 Hafta 6Taylor ve Maclaurin serisi
 Hafta 7Konikler, kutupsal koordinat sistemi
 Hafta 8Vektör değerli fonksiyonlarının kalkülüsü
 Hafta 9Ara sınav
 Hafta 10Çok değişkenli fonksiyonlar , limit süreklilik, kısmi türev, doğrusallaştırma ve diferensiyeller
 Hafta 11Zincir kuralı, yönlü türevler ve gradyan vektörler
 Hafta 12Ekstremum değerler, mutlak maksimum ve mutlak minimum,Lagrange çarpanları (Tek şartlı)
 Hafta 13İki katlı integraller ve uygulamaları( Alan)
 Hafta 14Katlı integrallerde değişken dönüşümü, kutupsal koordinatlar ve kutupsal eğriler, kutupsal koordinatlarada iki katlı integral ve uygulamaları(Kütle ve yoğunluk, kütle merkezi)
 Hafta 15Genel değerlendirme
 Hafta 16Dönem sonu sınavı
 
Ders Kitabı / Malzemesi
1Dennis G. Zill, Warren S. Wright, Matematik Cilt II(Calculus Early Transcendentals, 4. basımdan çeviri) Çeviri Editörü: Prof. Dr. İsmail Naci Cangül, Nobel Yayınevi, 2011.
2C. Henry Edwards, David E. Penney: Calculus, Matrix Version (6th Edition), Prentice Hall, 2003.
 
İlave Kaynak
1Thomas, G.B., Finney, R.L.. (Çev: Korkmaz, R.), 2001. Calculus ve Analitik Geometri, Cilt I-II, Beta Yayınları, İstanbul.
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 9 50
Dönem sonu sınavı 16 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 4 14 56
Sınıf dışı çalışma 5 14 70
Arasınav için hazırlık 10 1 10
Arasınav 2 1 2
Dönem sonu sınavı için hazırlık 10 1 10
Dönem sonu sınavı 2 1 2
Toplam Çalışma Yükü150