Türkçe | English
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://www.ktu.edu.tr/endustri
Tel: +90 0462 3773824
MF
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

END3020Tahmin Teknikleri3+0+0AKTS:5
Yıl / YarıyılBahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım Şekli Seçmeli
BölümüENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Ön KoşulYok
Eğitim SistemiYüz yüze
Dersin Süresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiDoç. Dr. Hüseyin Avni ES
Diğer Öğretim Üyesi
Öğretim DiliTürkçe
StajYok
 
Dersin Amacı:
Gelecekle ilgili karar verme durumunun bir alt unsuru olan tahmin konusunda bilgi sahibi olunarak, karşılaşılan durum için doğru tahmin tekniğinin uygulanmasını sağlamak, Tahmin konusunda gerekli istatistik ve bilgisayar destekli programları kullanabilme ve sonuçları doğru yorumlayabilme becerisi kazandırmak
 
Öğrenim KazanımlarıPÖKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : Soruna göre uygun tahmin yöntemini belirler. Belirlenen tahmin yöntemleri için uygun modeli seçer21,3
ÖK - 2 : Tahminler için yapılan hatayı ölçer, yorumlar ve geleceği tahmin eder111,3
PÖKK :Program öğrenim kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
Tahmin tekniklerinin tanıtımı ve tahmin sisteminin işletilmesi, Nitel ve nicel tahmin yöntemlerinin irdelenmesi, istatistiksel ve yapay zeka tabanlı tahmin tekniklerinin bilgisayar destekli uygulamalarının gerçekleştirilmesi, bulguların ve sonuçların yorumlanması, Örnek bir tahmin uygulamasının sunumu
 
Haftalık Detaylı Ders Planı
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1Tahmin-Plan Kavramları, Tahminin Kullanıldığı Alanlar, Tahmin Çeşitleri
 Hafta 2Tahminin Özellikleri, Kalitatif ve Kantitatif Tahmin Teknikleri, Tahmin Sisteminin İşletilmesi
 Hafta 3Temel İstatistiksel Kavramların Hatırlatılması (Korelasyon, Standart Sapma, Hipotez Testler, Student-t ve Normal Dağılım vb..)
 Hafta 4Veri Yapısının İncelenmesi
 Hafta 5Uygun Tahmin Tekniğinin Seçilmesi, Tahmin Tekniklerinin Deneysel Değerlendirilmesi, Tahmin Hatalarının Ölçülmesi
 Hafta 6Naive Modeller, Ortalamaya Dayalı Tahmin Yöntemleri (Basit Ortalamalar, Hareketli Ortalamalar, Ağırlıklı Hareketli Ortalamalar, Çift Hareketli Ortalamalar)
 Hafta 7Üstel Düzeltme Yöntemleri (Holt ve Winter’s)
 Hafta 8Minitab Uygulaması
 Hafta 9Ara Sınavı
 Hafta 10Basit Doğrusal Regresyon, Varyans Ayrıştırma, Determinasyon Katsayısı, Artık Analizi, Değişken Dönüşümleri
 Hafta 11Çoklu Regresyon Analizi, Regresyon Anlamlılığı, Yapay (Dummy) Değişkenler, Çoklu doğrusal bağlantı, Uygun Regresyon Denkleminin Seçilmesi
 Hafta 12Durağan seriler için ARIMA metodolojisine giriş
 Hafta 13Minitab/SPSS Uygulaması
 Hafta 14Yapay zeka yöntemleri ile tahmin
 Hafta 15Proje ve Ödev Sunumları
 Hafta 16Yarıyıl Sonu Sınavı
 
Ders Kitabı / Malzemesi
1Çekerol, G.S., Ulukan, A. (2012). Kantitatif Tahmin Yöntemleri, Nisan Kitabevi.
2Hanke, J.E. and D.W. Wichern (2008). Business Forecasting. 8thEdition, Pearson Education International; Harlow, Essex.
 
İlave Kaynak
1Makridakis, S, S.C. Wheelwright, and R.J. Hyndman (1988). Forecasting: Methods and Applications, Third Edition. John Wiley and Sons; New York.
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 9 04/05/2021 1,5 30
Proje 14 24/06/2021 6 20
Dönem sonu sınavı 16 24/06/2021 1,5 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 3 14 42
Sınıf dışı çalışma 3 14 42
Arasınav için hazırlık 2.5 8 20
Arasınav 2 1 2
Proje 3 10 30
Dönem sonu sınavı için hazırlık 2 6 12
Dönem sonu sınavı 2 1 2
Toplam Çalışma Yükü150