Türkçe | English
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://www.ktu.edu.tr/endustri
Tel: +90 0462 3773824
MF
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

END2012Ergonomi3+0+0AKTS:4
Yıl / YarıyılBahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BölümüENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Ön KoşulYok
Eğitim SistemiYüz yüze , Uygulama
Dersin Süresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiDr. Öğr. Üyesi Kemal ÜÇÜNCÜ
Diğer Öğretim ÜyesiDOÇ. DR. Şükrü ÖZŞAHİN,
Öğretim DiliTürkçe
StajYok
 
Dersin Amacı:
Bu dersin amacı ergonomi bilim alanının temel bilgilerini, gelişimini ve hedeflerini anlatmak, işyerlerinde kullanılan alet ve makinalar ile işyeri koşullarının insana uyumlu hale getirilmesi yöntemlerini tanıtmaktır.
 
Öğrenim KazanımlarıPÖKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : Ergonominin temel kavramlarını (tanım, kapsam, tarihçe ve ergonominin interdisipliner karakteri) tanımlar.3,11,12
ÖK - 2 : Antropometrik özelliklerini kavrar, antropometrik verileri analiz eder ve antropometrik çalışma boyutlarını belirler.3,4,10
ÖK - 3 : İnsanların iş yükü ve enerji gereksinimini ilişkilendirir.3,5
ÖK - 4 : Yorgunluk kavramını ve çeşitlerini açıklar; dinlenme sürelerini hesaplar.3,11
ÖK - 5 : İnsan-makine-çevre ilişkilerini ortaya koyar.3,4,10
ÖK - 6 : İşyeri ortamını etkileyen çevresel faktörlerin etkilerini anlayabilir ve ölçebilir.5,8,11
ÖK - 7 : İnsandan makineye ve makineden insana bilgi aktarımını açıklar; gösterge, panel ve kumandaları ergonomik açıdan değerlendirir.3
ÖK - 8 : Mekân veya işyeri tasarımında gerekli boşlukları düzenler.8
ÖK - 9 : Zararlı maddeleri, kas-iskelet sistemi hastalıklarını ve kişisel koruyucuları bilir.10
ÖK - 10 : İş sağlığı ve güvenliği açısından uygun işyeri tasarlayabilme becerisine sahip olur.3,5,11
PÖKK :Program öğrenim kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
Temel ergonomik kavramlar; antropometri; fiziksel iş yükü ve enerji harcanması; yorgunluk ve mola; fiziksel çevre; iklimin etkileri; aydınlatma; gürültü ve titreşim; İnsan-makina ara yüzü; ergonomik çalışma ortamı tasarımı; gösterge ve kontrollerin tasarımı; iş sağlığı ve güvenliği; derslerde konulara göre etik ve mesleki ilkelere de değinilmektedir.
 
Haftalık Detaylı Ders Planı
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1Ergonomiye giriş (tanım, kapsam, tarihçe ve ilişkili disiplinler).
 Hafta 2İnsanın anatomik ve fizyolojik özellikleri; hareket sistemleri ve vücut mekaniği.
 Hafta 3İnsanların enerji gereksinimi, iş yükü ve iş kapasitesi.
 Hafta 4Yorgunluk ve Mola.
 Hafta 5Mühendislik antropometrisine giriş, antropometrik boyutlar ve çalışma hacimleri.
 Hafta 6Ergonomik tasarım. Antropometrik verilerin ekipman, araç-gereç ve iş istasyonu/ofis tasarında kullanımı.
 Hafta 7İnsan makina sistemleri, insan-makina ara kesiti.
 Hafta 8Ara sınav.
 Hafta 9İşyeri ortamını etkileyen çevresel faktörler. İklim faktörü.
 Hafta 10Ses, gürültü ve özellikleri. Titreşim ve özellikleri.
 Hafta 11Görme, aydınlatma, ışık sistemleri, ergonomik tasarımda renk faktörü.
 Hafta 12Zararlı maddeler.
 Hafta 13İnsan sağlığına çevresel faktörlerin etkileri ve korunma yöntemleri. Meslek hastalıkları, kas-iskelet sistemi hastalıkları. Kişisel ve makine koruyucular.
 Hafta 14Sunumlar.
 Hafta 15Sunumlar.
 Hafta 16Final sınavı.
 
Ders Kitabı / Malzemesi
1Fatih C. Babalık, 2014; Mühendisler İçin Ergonomi (İşbilim), Dora yayınları, 4. baskı, 610 sayfa.
 
İlave Kaynak
1Alaettin Sabancı, Sarp Korkut Sümer, 2011; Ergonomi, Nobel yayın dağıtım,1. Baskı, 488 sayfa.
2Erkan, N., 2005; Verimlilik, Sağlık ve Güvenlik İçin İnsan Faktörü Mühendisliği Ergonomi, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları, Ankara.
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 9 12/06/2021 2 30
Yıl içi çalışma 13 24/05/2021 10 20
Dönem sonu sınavı 16 30/06/2021 1 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 3 14 42
Sınıf dışı çalışma 3 14 42
Arasınav için hazırlık 2 4 8
Arasınav 1.5 1 1.5
Ödev 10 1 10
Dönem sonu sınavı için hazırlık 3 4 12
Dönem sonu sınavı 1 1 1
Toplam Çalışma Yükü116.5