Türkçe | English
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://www.ktu.edu.tr/endustri
Tel: +90 0462 3773824
MF
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

MM2001Malzeme Bilimi2+0+1AKTS:4
Yıl / YarıyılGüz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BölümüENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Ön KoşulYok
Eğitim SistemiYüz yüze , Grup çalışması
Dersin Süresi14 hafta - haftada 2 saat teorik ve 1 saat laboratuar
Öğretim ÜyesiDr. Öğr. Üyesi Harun YANAR
Diğer Öğretim ÜyesiDoç. Dr. Mustafa ASLAN
Öğretim DiliTürkçe
StajYok
 
Dersin Amacı:
Atom ve kristal yapısı, metallerin plastik deformasyonu, alaşımların yapısı, faz diyagramları, demir-çelik üretimi, korozyon ve plastik malzemeler konularına ilişkin esas ve ilkeleri öğretmek. Çeliklere uygulanan ısıl işlemler ile tahribatlı ve tahribatsız malzeme muayenelerine ilişkin esas ve ilkeleri öğretmek.
 
Öğrenim KazanımlarıPÖKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : malzemelerin atom ve kristal yapılarını öğrenecek ve kristal kusurlarının oluşumunu ve etkilerini yorumlayabilecek1,121,
ÖK - 2 : malzemelerdeki şekil değişiminin (deformasyon) nasıl meydana geldiğini ve bunun malzeme özelliklerini nasıl etkilediğini öğrenecek1,111,
ÖK - 3 : alaşımların yapılarını ve dolayısıyla alaşım tasarımını öğrenecek1,111,
ÖK - 4 : faz diyagramlarını öğrenerek malzemelerde meydana gelen yapısal değişimlerin nedenlerini yorumlayabilecek1,111,
ÖK - 5 : mühendislik uygulamalarında yaygın olarak kullanılan demir ve çelik türü malzemelerin üretimi, sınıflandırılması ve standart gösterimini hakkında bilgi sahibi oplabilecek1,111,
ÖK - 6 : mühendislik uygulamalarında en çok kullanılan malzeme grubuna giren çeliklere uygulanan ısıl işlemlerin ilke ve etkileri hakkında bilgi edinecek1,111,
ÖK - 7 : makine parçalarının sertlik, mukavemet, tokluk, aşınma direnci gibi özelliklerinin iyileştirilerek güvenirlik ve performanslarının artırılması için uygulanması gereken işlemleri öğrenecek1,111,
ÖK - 8 : malzemelerin gerek yapı ve özelliklerinin incelenmesi, gerekse malzemelerdeki kusurların belirlenmesi için uygulanan tahribatlı ve tahribatsız deney ve muayene yöntemlerini öğrenecek1,111,
ÖK - 9 : malzeme seçimine yönelik veri elde etme ve bunları değerlendirme becerisini kazanabilecek1,111,
PÖKK :Program öğrenim kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
Atom yapısı. Kristal yapısı ve kristal kusurları. Metallerin plastik deformasyonu. Alaşımların yapısı. Faz diyagramları. Demir-karbon alaşım sistemi. Demir ve çelik üretimi. Çeliklerin sınıflandırılması ve standartlar. Metallerin korozyonu ve korozyonun önlenmesi. Çeliklere uygulanan ısıl işlemler: Yumuşatma tavı, normalizasyon, küreleştirme ve sertleştirme işlemleri. İzotermal dönüşüm (ID) diyagramları. Sertleşme kabiliyeti. Menevişleme ve kesikli su verme yöntemleri. Yüzey sertleştirme işlemleri. Alaşımlı çelikler. Tahribatlı malzeme muayenesi yöntemleri: Metalografi, Sertlik, çekme, basma, darbe, yorulma, sürünme, eğme, çökertme ve burulma deneyleri. Tahribatsız muayene yöntemleri: Girici sıvı, manyetik parçacık, ultrasonik, girdap akımı ve radyografi yöntemleri.
 
Haftalık Detaylı Ders Planı
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1Malzeme bilimine giriş, atom yapısı, elementlerin periyodik tablosu ve atomsal bağlar
 Hafta 2Kristal yapılar, koordinasyon sayısı ve atomsal paketlenme veya dolgu faktörü
 Hafta 3Kübik yapıdaki kristalografik düzlem ve yönler, düzlemsel ve doğrusal atom yoğunluğu
 Hafta 4X-ışını difraksiyonu ve kristal kusurları
 Hafta 5Metallerin deformasyonu ve plastik şekil değiştirme mekanizmaları
 Hafta 6Soğuk ve sıcak şekil değiştirme ve tavlama
 Hafta 7Ötektik, peritektik, monotektik ve sintektik dönüşüm sergileyen faz diyagramları, katı hal dönüşümleri ve karmaşık faz diyagramları
 Hafta 8Demir-karbon alaşım sistemi
 Hafta 9Ara sınav
 Hafta 10Çeliğe uygulanan ısıl işlemiler: Yumuşatma tavı, normalizasyon,küreselleştirme, gerilme giderme işlemleri ve su verme sertleştirmesi
 Hafta 11İzotermal dönüşüm (ID) ve sürekli soğuma dönüşüm (SSD) diyagramları
 Hafta 12Menevişleme, martemperleme, ostemperleme ve yüzey sertleştirme işlemleri(karbürleme, nitrürleme, alev ve endüksiyonla yüzey sertleştirme)
 Hafta 13Metallerin Korozyonu ve korozyonu önleme yöntemleri
 Hafta 14Metalografi, çekme, basma, darbe, yorulma ve sürünme deneyleri
 Hafta 15Laboratuvar çalışması (deneyler)
 Hafta 16Tahribatsız malzeme muayenesi
 
Ders Kitabı / Malzemesi
 
İlave Kaynak
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 9 4/12/2020 1.5 30
Ödev 15 13/01/2020 10 20
Dönem sonu sınavı 16 29/01/2020 1.5 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 3 14 42
Sınıf dışı çalışma 9 14 126
Laboratuar çalışması 2 2 4
Arasınav için hazırlık 8 1 8
Arasınav 1.5 1 1.5
Dönem sonu sınavı için hazırlık 10 1 10
Dönem sonu sınavı 1.5 1 1.5
Toplam Çalışma Yükü193