Türkçe | English
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://www.ktu.edu.tr/endustri
Tel: +90 0462 3773824
MF
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

END3015Sayısal Karar Verme3+0+0AKTS:5
Yıl / YarıyılGüz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım Şekli Seçmeli
BölümüENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Ön KoşulYok
Eğitim SistemiYüz yüze
Dersin Süresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiDoç. Dr. Gökhan ÖZÇELİK
Diğer Öğretim Üyesi
Öğretim DiliTürkçe
StajYok
 
Dersin Amacı:
Karar problemlerinin doğru bir şekilde yapılandırabilme becerisi kazandırmak, karar probleminin yapısını anlayıp uygun yöntemlerin seçme becerisi kazandırmak, hem sayısal hem sözel faktörlerden etkilenen karar problemlerini çözebilme becerisi kazandırmak.
 
Öğrenim KazanımlarıPÖKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : Karar problemlerinin çözümü için veri toplama, işleme, modelleme, deney yapma, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi  2
ÖK - 2 : Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi4
ÖK - 3 : Karar problemlerinin belirlenmesi, tanımlanması, analiz edilmesi, modellenmesi ve çözme becerisi5
PÖKK :Program öğrenim kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
Karar Verme Süreci, Belirsizlik ve Risk Altında Karar Verme, Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri (AHP, ANP, TOPSIS, PROMETHEE), Bilgisayar Uygulamaları (Super Decision)
 
Haftalık Detaylı Ders Planı
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1Giriş: Karar verme, sayısal karar verme, karar analizinin gerekliliği, karar verme süreci, karar verme ortamları
 Hafta 2Karar problemlerinin Modellenmesinde Kullanılan Araçlar; Karar Ağaçları, Etki Diyagramları, Karar Matrisleri
 Hafta 3Belirsizlik altında karar verme: Maksimaks (İyimser) Karar Verme Yöntemi, Maksimin (Kötümser) Karar Verme Yöntemi, Minimaks Pişmanlık Karar Verme Yöntemi, Dengelendirilmiş İyimserlik Kötümserlik Karar Verme Yöntemi, Eş Olasılık Karar Verme Yöntemi
 Hafta 4Çok Kriterli Karar Verme: Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP)
 Hafta 5Çok Kriterli Karar Verme: Analitik Ağ Süreci (ANP)
 Hafta 6Super Decision Paket Programı ile Uygulamalar
 Hafta 7Çok Kriterli Karar Verme: TOPSIS Metodu
 Hafta 8AHP, ANP ve TOPSIS ile ilgili Örnek Uygulamalar
 Hafta 9Ara sınav
 Hafta 10Çok Kriterli Karar Verme: MOORA Metodu
 Hafta 11Çok Kriterli Karar Verme: PROMETHEE Metodu
 Hafta 12Çok Kriterli Karar Verme: PROMETHEE Metodu
 Hafta 13MOORA ve PROMETHEE ile ilgili Örnek Uygulamalar
 Hafta 14Proje Sunumları
 Hafta 15Proje Sunumları
 Hafta 16Yarıyıl sonu sınavı
 
Ders Kitabı / Malzemesi
1Yıldırım, B. F. ve Önder E. 2014; Operasyonel, Yönetsel ve Stratejik Problemlerin Çözümünde Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri, Dora Yayınları, Bursa
2Özbek, A. 2017; Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ve Excel İle Problem Çözümü, Seçkin Yayınları
 
İlave Kaynak
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 9 2/12/2020 2 25
Dönem sonu sınavı 16 27/01/2021 2 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 3 14 42
Sınıf dışı çalışma 2 14 28
Arasınav için hazırlık 5 1 5
Arasınav 2 1 2
Proje 20 1 20
Dönem sonu sınavı için hazırlık 10 1 10
Dönem sonu sınavı 2 1 2
Toplam Çalışma Yükü109