Türkçe | English
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://www.ktu.edu.tr/endustri
Tel: +90 0462 3773824
MF
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

END22017İş Hukuku2+0+0AKTS:4
Yıl / YarıyılGüz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım Şekli Seçmeli
BölümüENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Ön KoşulYok
Eğitim SistemiUzaktan Eğitim
Dersin Süresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiProf. Dr. Sercan EROL
Diğer Öğretim Üyesi
Öğretim DiliTürkçe
StajYok
 
Dersin Amacı:
İş hukukunun temel kavramlarını öğrenmek, iş hayatında karşılaşılacak sorunlar hakkında bilgi sahibi olup işçi ve işverenin haklarını öğrenmek, iş sözleşmesinin nasıl kurulup sona erdiği hakkında fikir sahibi olmak, iş davalarının ne şekilde yürüdüğünü anlamak.
 
Öğrenim KazanımlarıPÖKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : İşçi, işveren, işyeri gibi temel bireysel iş hukuku kavramlarını açıklayabilecek
ÖK - 2 : Bireysel iş sözleşmesinin türleri, kurulması, sona ermesi; bu sözleşmeden doğan işveren ve işçi hak, borç ve yükümlülükleri hakkında detaylı bilgi sahibi olacak
ÖK - 3 : Çalışma koşulları ile ilgili nispi emredici hükümleri açıklayabilecek ve değerlendirebilecek
ÖK - 4 : İş hayatının denetimi ve cezai yaptırımlar konularında derin bilgi sahibi olacak
PÖKK :Program öğrenim kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
İş hukuku hakkında genel bilgiler, İş hukukunun kişiler bakımından uygulama alanı, iş sözleşmesinin tanımı ve çeşitleri, işçinin iş sözleşmesinden doğan borçları, işverenin iş sözleşmesinden doğan borçları, iş sözleşmesinin sona ermesi, geçerli nedenle fesih, haklı nedenler fesih, çalışma süreleri, arabuluculuk.
 
Haftalık Detaylı Ders Planı
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1İş Hukukuna Giriş, iş hukukunun doğuşu ve gelişimi, iş hukukunun temel nitelikleri, iş hukukunun kaynakları
 Hafta 2İş hukukunun temel kavramları: İşçi, işveren, işveren vekili, işyeri, işletme
 Hafta 3İş Kanununun uygulama alanı ( kişi bakımından, iş türü bakımından, yer ve zaman bakımından)
 Hafta 4İş sözleşmesi, tanımı, unsurları, iş sözleşmesinin türleri
 Hafta 5İş sözleşmesinin yapılması, iş sözleşmesi özgürlüğü ve sınırları, iş sözleşmesinin içeriğini belirleme özgürlüğünün sınırları
 Hafta 6İş sözleşmesinden kaynaklanan borçlar, işçinin borçları, işverenin borçları
 Hafta 7İş sözleşmesinin sona ermesi, fesih dışında sona erme, tarafların anlaşması, sözleşmes süresinin dolması, iş sözleşmesinin geçersizliği
 Hafta 8İş sözleşmesinin fesih bildirimi ile sona ermesi
 Hafta 9bildirimli fesih, bildirimsiz fesih
 Hafta 10İş sözleşmesinin haklı nedenle feshi
 Hafta 11İş sözleşmesinin sona ermesinin hukuki sonuçları
 Hafta 12İş sözleşmesinin feshine ilişkin özel durumlar (Toplu iş çıkarma, askerlik, çalışma koşullarında esaslı değişiklik)
 Hafta 13İbraname, Kıdem Tazminatı
 Hafta 14İş yargılaması, Zorunlu Arabuluculuk
 Hafta 15Çalışma süreleri, fazla çalışma, gece çalışması kısa çalışma, telafi çalışması
 Hafta 16Dinlenme süreleri, ara dinlenmesi, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatiller, yıllık ücretli izin
 
Ders Kitabı / Malzemesi
1Senyen-Kaplan Tuncay E. 2020; Bireysel İş Hukuku, Gazi Kitabevi, Ankara
 
İlave Kaynak
1Bayeren Deniz. 2021; İş Hukuku, Seçkin Yayınları, Ankara.
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)

    

    

    

    

    

 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı