Türkçe | English
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://www.ktu.edu.tr/endustri
Tel: +90 0462 3773824
MF
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

END3001Mühendislik Ekonomisi3+0+0AKTS:5
Yıl / YarıyılGüz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BölümüENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Ön KoşulYok
Eğitim SistemiYüz yüze
Dersin Süresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiÖğr. Gör. Dr Pınar BABAN
Diğer Öğretim ÜyesiYok
Öğretim DiliTürkçe
StajYok
 
Dersin Amacı:
Paranın zamana göre değişen değerinin dikkate alınmasını sağlayarak, işletme projelerinin maliyet ve gelirlerinin sistematik bir şekilde değerlendirilmesini sağlayacak bilgi ve becerilerin kazandırılması.
 
Öğrenim KazanımlarıPÖKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : Para ve zaman kavramını ve aralarındaki ilişkiyi anlar11
ÖK - 2 : Birden fazla yatırım alternatifi arasından en ekonomik olanının seçimini sağlayacak uygun metotları kullanabilir111
ÖK - 3 : Birden fazla yatırım arasından seçim yapılırken amortisman kavramını dikkate alır111
PÖKK :Program öğrenim kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
Temel Kavramlar, Üretici Teorisi, Maliyet Analizi, Para ve zaman ilişkisi, Yatırım değerlendirme teknikleri, Amortisman
 
Haftalık Detaylı Ders Planı
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1Mühendislik Ekonomisine giriş, temel kavram ve prensipler
 Hafta 2Üretici Teorisi: üretim fonksiyonu, kısa dönem ve azalan verimler kanunu, başabaş analizi
 Hafta 3Maliyet Analizi: maliyetlerle ilgili kavramlar, üretim maliyeti ve zaman, kısa ve uzun dönem maliyet eğrileri
 Hafta 4Para ve zaman ilişkileri: paranın maliyeti ve ekonomik eşdeğeri, faiz oranlarının hesaplanması.
 Hafta 5Faiz Hesapları: nominal ve efektif faiz oranları, faiz tablolarının kullanılması
 Hafta 6Faiz Hesapları: nominal ve efektif faiz oranları, faiz tablolarının kullanılması
 Hafta 7Nakit Akım Şemaları
 Hafta 8Yatırım Değerlendirme Teknikleri: paranın zaman değerini dikkate alan yöntemler
 Hafta 9Arasınav
 Hafta 10Yatırım Değerlendirme Teknikleri: paranın zaman değerini dikkate alan yöntemler
 Hafta 11Yatırım Değerlendirme Teknikleri: getiri oranını dikkate alan yöntemler
 Hafta 12Yatırım Değerlendirme Teknikleri: yatırım zamanını dikkate alan yöntemler
 Hafta 13Yatırım değerlendirilmesinde kullanılan ek ölçütler: yatırımın istihdam gücü, döviz kazanç gücü, katma değer yaratma gücü
 Hafta 14Amortisman
 Hafta 15Öğrencilerin sorularının cevaplanması
 Hafta 16Dönem sonu sınavı
 
Ders Kitabı / Malzemesi
1Degarmo, E. P., Sullivan W. G. and. Bontadelli, J. A., (1990), Engineering Economy, 8th Edition, Macmillan Publishing Company.
2Kahya, E., 2015. Mühendislik Ekonomisi. Eskişehir: Özkağıtçılık Matbaacılık Basım Sanayi.
3OKKA, Osman. (2017). Proje Yönetimi ve Mühendislik Ekonomisi, KTO Karatay Üniversitesi Yayınları
 
İlave Kaynak
1Alkin, E., 1992. İktisat. İstanbul: Filiz Kitabevi.
2Akbıyıklı, R., 2009. Mühendislik Ekonomisi Temel Prensipleri ve Uygulamaları. Cağaloğlu, İstanbul: Birsen Yayınevi.
3Işık, A., 2012. Mühendislik Ekonomisi. İstanbul: Birsen Yayınevi.
4Tolga, E., Kahraman, C., 1994. Mühendislik Ekonomisi. 2. basım. Gümüşsuyu/İstanbul: Teknik Üniversite Matbaası.
5Dinler, Z., 2002. İktisada giriş. 8. basım. Bursa: Ekin Kitabevi Yayınları
6Fabrycky, W. J., Thuesen, G. J., (1998), Economic Decision Analysis, Prentice Hall.
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 9 13/11/2023 1,15 50
Dönem sonu sınavı 16 02/01/2024 1,50 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 3 14 42
Sınıf dışı çalışma 1 14 14
Arasınav için hazırlık 2.5 1 2.5
Arasınav 1.15 1 1.15
Dönem sonu sınavı için hazırlık 2.5 1 2.5
Dönem sonu sınavı 1.5 1 1.5
Toplam Çalışma Yükü63.65