Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
TRABZON MESLEK YÜKSEKOKULU / BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ / BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

Kuruluş  
Bölüm ilk olarak 1996-1997 Eğitim-Öğretim yılında Trabzon Meslek Yüksekokulu bünyesinde Teknik Programlar Bölümüne bağlı Bilgisayar Donanımı Programı olarak açılmış ve öğrenci almaya başlamış, ilk mezunlarını ise Ağustos 1998 tarihinde vermiştir. Bilgisayar Donanımı Programı, 2002 yılından itibaren Meslek Liselerinden Meslek Yüksekokullarına sınavsız geçiş projesi kapsamında Teknik Programlar Bölümüne bağlı Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama programı olarak eğitim öğretim vermeye başlamıştır. 2009 yılında ise ISCED-97 sistemine göre yeni oluşturulan yapılanma sonucu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü kurulmuştur. Bölüm bünyesinde Bilgisayar Programcılığı Programı mevcuttur. Bilgisayar Teknolojileri Bölümünden Ekim 2016 yılı itibariyle 1158 bilgisayar teknikeri mezun olmuştur.
Kazanılan Derece  
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayıp 4,00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve meslek stajını (60 işgünü) tamamlayan öğrencilere BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI alanında ön lisans diploması verilir. Verilen bu diploma derecesi, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi kapsamında beşinci seviye eğitim düzeyine karşılık gelmektedir.
Derecenin Seviyesi:  Ön Lisans  
Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları  
Bu programa kabul ve kayıt şartları T.C. Yükseköğretim mevzuatı kapsamında yapılmaktadır.Programa meslek lisesi alan mezunu öğrencileri sınavsız olarak kontenjanlar dâhilinde kabul edilirler. Boş kalan kontenjanlara ise standart lise mezunları yükseköğretime giriş sınavı sonuçlarına göre yerleştirilirler. Yerleştirme ÖSYM tarafından yapılmaktadır. Kayıt şartları yükseköğretime giriş sistemi ile aynıdır.
Öncel Eğitim Tanımlaması  
Türk Yüksek öğretim kurumlarında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.
Dereceye Yönelik Kurallar  
İki yıl (dört yarıyıl) süren eğitim - öğretim programlarının tüm dersleri ile meslek stajını başarıyla tamamlayan öğrenciler ön lisans derecesi alırlar.
Program Profili  
Son yıllarda bilişim sektöründeki hızlı gelişmelere paralel olarak iş hayatında ve güncel yaşamda bilgisayar teknolojisi kullanımı hızla artmıştır. Bilgisayar teknolojisi ve programlama; bilgisayar kullanımı, yazılım yapılması (PC, ağ ortamı ve internet için), donanım ve bilgisayar ağlarının kurulumu ve yönetimi ile ilgili alandır. Bilgisayar Teknolojileri bölümündeki öğrenciler, bilgisayar bilimlerinin her alanında yeterli bilgiye sahip, bilgisini yüksek derecede uygulama becerisiyle donatılmış, kendisini teknolojik gelişmeler doğrultusunda sürekli olarak geliştirebilen kişiler olarak yetiştirilmektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  
Öğrenciler her ders için yarıyıl içi çalışma (sınav, proje, seminer, kısa sınav, veya ödev) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, yarıyıl içi çalışmalarının % 50 ve yarıyıl sonu sınavının % 50 katkıları vardır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden mutlak notla değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Nihai notlar bağıl not sistemine göre harfli nota çevrilir. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyılda başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girebilirler.
Mezuniyet Şartları  
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayıp 4,00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve meslek stajını (60 işgünü) tamamlayan öğrencilere BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI alanında ön lisans diploması verilir.
Mezunların İstihdam Profilleri  
Bilgisayar Programcılığı programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; bilgisayar sektöründe, teknik servislerde ve işletmelerde, istihdam edilirler. Program mezunları kendi girişimlerini yapabilecekleri gibi; kamu ve özel sektör kuruluşlarının bilgi işlem, yazılım, donanım, iletişim ağları ya da bakım onarım servislerinde ihtiyaç duyulan bilişim personeli açığını doldurabileceklerdir.
Üst Derece Programlarına Geçiş  
Bu programı bitirenler, ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınavı sonucuna göre Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümlerine devam edebilirler. Ayrıca tüm mezunların Açıköğretim Fakültesi İktisat veya İşletme Bölümlerine devam edebilme imkanları bulunmaktadır.
İletişim Bilgileri  
Adresi         : Trabzon Meslek Yüksekokulu İnönü Cad. Adliye Karşısı Akçaabat TRABZON
Telefonu      : +90 462 2281052
Belge Geçer           : +90 462 2281252
E-Posta      : tmyo_bilgisayar@ktu.edu.tr
Web Adresi : http://www.trabzonmyo.ktu.edu.tr/
Bölüm Olanakları : 
Bölüm, dört adet akademik personel, 1 adet teknik personel, biri 25 diğeri 40 bilgisayarlı iki bilgisayar laboratuvarı, biri teknoloji özellikli 2 adet 80 kişilik sınıf ile eğitim vermektedir.