Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
TRABZON MESLEK YÜKSEKOKULU / EL SANATLARI / GELENEKSEL EL SANATLARI
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

Kuruluş  
El Sanatları Programıi, 2002-2003 öğretim döneminde öğrenci kaydı başlamış olup ilk mezunlarını 2004 yılında vermiştir. Teknik Programlar Bölümü bünyesindeki bu program, 2009 yılında ISCED-97 sistemine göre yeni oluşturulan yapılanma sonucu El Sanatları Bölümü bünyesinde Geleneksel El Sanatları Programı olarak devam etmektedir. 40 öğrenci kontenjanı olan program 2012 yılı itibariyle 150 mezun vermiştir.
Kazanılan Derece  
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden meslek stajını da tamamlayan öğrencilere Geleneksel El Sanatları alanında ön lisans diploması verilir. Verilen bu diploma derecesi Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi kapsamında beşinci seviye eğitim düzeyine karşılık gelmektedir.
Derecenin Seviyesi:  Ön Lisans  
Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları  
Bu programa kabul ve kayıt şartları Türk Yükseköğretim Mevzuatı kapsamında yapılmaktadır. Programa meslek lisesi alan mezunu öğrenciler sınavsız olarak program kontenjanı dahilinde kabul edilirler. Boş kontenjanlara standart lise mezunları Yükseköğretime Giriş Sınavı sonuçlarına göre yerleştirilirler. Yerleştirme ÖSYM tarafından yapılmaktadır. Kayıt şartları Yükseköğretime Giriş Sistemi ile aynıdır.
Öncel Eğitim Tanımlaması  
Türk Yükseköğretim Kurumlarında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Dereceye Yönelik Kurallar  
İki yıl(dört yarıyıl) süren eğitim-öğretim programlarının tüm dersleri ile meslek stajını başarıyla tamamlayan öğrenciler ön lisans derecesi alırlar.
Program Profili  
İnsanoğlunun var olduğu tarihten günümüze kadar uygarlıklar el sanatlarıyla iç içe yaşamıştır ve yaşamaktadır. Genel anlamda düşünülürse insan, yiyecek, barınma, avlanma, giyecek, süslenme, eğlence gibi ihtiyaçlarını karşılarken hep el sanatlarından ve onun ürünlerinden yararlanmıştır. El sanatlarıyla sanat kıymeti yüksek, ulusal ve geleneksel değeri yüksek eserler meydana getirilmektedir. Bazı sanatlarında özelliklerinden dolayı el sanatları halinde kalmasında zorunluluk vardır. Son yıllarda el sanatları boş duran işgücünü değerlendirmede yardımcı bir kaynak olmuştur. El Sanatları sektöründe ülkemizde Doğu ve Güneydoğu Bölgelerinde gelecek on yıl içinde önemli teşvikler ve yatırımlar olacağı, buna bağlı olarak da istihdamda artış görüleceği tahmin edilmektedir. Çünkü evde oturan kadınlarımız, gençlerimiz ve hatta yaşlılarımız oturdukları yerde bazı çalışmalar yapabilir, sosyal hizmetlere bağlı birçok alanda rehabilitasyon amaçlı çalışabilir, kurslar açabilir, ülke hammaddesini değerlendirebilir, hatta hediyelik eşya olarak ülkemizi temsil edecek şekilde yurtdışına satış yapabilir. Bundan dolayıdır ki Geleneksel El Sanatları Programda Temel Tasarım, Ebru, Tezhip,Vitray Sanatı,Dekoratif bebek yapımı,Çiçek yapımı,Deri yapımı,Süs eşya yapımı,Gelenkeksel Türk Desenleri,,Nakışta Temel Teknikler,Nakışta Fantazi Süsleme,Süslemede Oya Teknikleri,Geleneksel Nakışlar gib dallarında eğitim alırlar.Bu derslerin hepsi uygulama atölyasinde bire-bir uygulama yapılmaktadır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  
Öğrenciler her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın %50, yarıyıl sonu sınavının %50 katkısı vardır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden mutlak notla değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 40 puan alma zorunluluğu vardır. Nihai notlar bağıl değerlendirme sisteminde (BDS) harfli nota çevrilir. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar, FF,FD, DD harf notları alan öğrenciler o derslerden kalırlar, DC harf notu aldıkları derslerden başarılı olmaları için o dönemdeki not ortalamalarının 2.00 ve üzerinde olması gerekir. Öğrenciler her yarıyılın sonunda başarısız oldukları tüm derslerden bütünleme sınavına girebilirler.
Mezuniyet Şartları  
Programda mevcut olan(toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve mesleki stajını tamamlayarak hazırladığı staj raporundan geçer not alan öğrenciler ön lisans mezunu olmaya hak kazanırlar.
Mezunların İstihdam Profilleri  
Geleneksel el Sanatları alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; El sanatları alanında usta öğretici ya da eğitmen olarak çalışabilir, Sosyal hizmetlere bağlı yerlerde rehabilitasyon amaçlı eğitimci olarak çalışabilir, doğal boya atölyeleri, taş işlemeciliği yapan atölyeler, ahşap işlemeciliği yapan atölyeler, bitkisel örücülük yapan atölyeler ya da sektör, halı deseni hazırlayan işletmeler, turistik ve hediyelik eşya üretimi yapan işletmeler, desen üretimi yapan işletmeler, lazerle aplike kesen firmalar, moda evleri, tekstil firmaları, mefruşat mağazaları, ev tekstili işletmeleri, kendi işyerinde veya evinde vb. yerlerde çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş  
İki yıl süreli bu programı bitirenler, ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınavı sonunda Geleneksel El Sanatları alanında lisans programlarına devam edebilirler. Ayrıca tüm mezunların Açıköğretim Fakültesi İktisat veya İşletme bölümlerine üçüncü sınıftan itibaren devam etme ve lisans tamamlama imkanları bulunmaktadır.
İletişim Bilgileri  
Adresi         : KTU Trabzon Meslek Yüksekokulu Akçaabat Yerleşkesi Akçaabat/Trabzon
Telefonu      : +90 462 2281052
Belge Geçer           : +90 462 2281252
E-Posta      : m-umran@hotmail.com
Web Adresi : htttp://www.ktu.edu.tr/yuksekokul/trbmyo/
Bölüm Olanakları : 
Öğretim elemanı olarak dört akademik personel ve ders içeriklerindeki uygulamaları laboratuvar ortamında çalışabilme imkanı veren malzemeler ile üst düzey, kaliteli ve beşinci seviye MYK tarafından belirlenen standartlara uygun bir eğitim verilmektedir.