Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / EKONOMETRİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

SEC 478 SİGORTA İŞLETMECİLİĞİ 3+0+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl4. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
BolumuEkonometri Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiPROF. DR. Bünyamin ER
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriProf. Dr. Hüseyin DAĞLI, Y.Doç. Dr. Ahmet KURTARAN
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Sigortacılık ve sigorta türleri konusunda bilgi vermek
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

sigorta işletmeciliğine ilişkin temel kavramları öğrenebilirler

1,2,3,4,5,6,7

1,3

ÖÇ - 2 :

sigorta türleri, sigorta sözleşmesinin konusu, tarafların hak ve sorumluluklarını kavrayabilirler

1,2,3,4,5,6,7

1,3

ÖÇ - 3 :

olay çalışması yapabilirler

1,2,3,4,5,6,7

1,3

ÖÇ - 4 :

sigortalı ve sigortacının risk ve kazancını hesaplayabilirler

1,2,3,4,5,6,7

1,3

ÖÇ - 5 :

örnek bir olay hazırlayıp sunabilirler

1,2,3,4,5,6,7

1,3

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Sigorta kavramı, sigorta işletmelerinin ekonomideki yeri, risk kavramı, risk türleri, sigorta türleri, mal sigortaları, can sigortaları, sorumluluk sigortaları, sigorta aracıları, sigorta bedeli ve türleri, tam sigorta, eksik sigorta, aşkın sigorta, sigorta süres

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Ders içeriği

 Hafta 2

Sigorta kavramı, büyük sayılar yasası

 Hafta 3

Türkiye'de sigortacılık; sigortacılık hukuku (sigorta kanunu ve sigorta yönetmelikleri), sigortacılık sektörünün kurumları, Türk Sigortacılık Sektörüne genel bakış

 Hafta 4

Temel sigortacılık kavramları; sigortacı, sigortalı, riziko, sigorta primi, tarife rejimi

 Hafta 5

Sigorta işlemlerinde kullanılan belgeler; sigorta poliçesi, sigorta poliçesinin kapsamı, grup sigorta poliçesi

 Hafta 6

Sigorta işlemlerinde kullanılan belgeler; geçici sigorta poliçesi, temditname, zeyilname

 Hafta 7

Sigorta türleri; yangın sigortası, nakliyat sigortası, hırsızlık sigortası, mühendislik sigortası, inşaat sigortası, tarımsal sigorta

 Hafta 8

Sigorta türleri; deprem sigortası, mal varlığı sigortaları, kişi sigortaları

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Sigorta türleri; Hayat sigortası, bireysel emeklilik sigortası, bireysel kaza sigortası

 Hafta 11

Mal varlığı sigorta poliçeleri; örnek olay

 Hafta 12

Kişi sigorta poliçeleri; örnek olayı

 Hafta 13

Sigorta işletmelerinin organizasyon yapısı, sigorta şirketlerinin fonksiyonları

 Hafta 14

Acenteler, prodüktörler, broker, sigorta ekspertizleri

 Hafta 15

Tekrar

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Güvel, E. A. ve Güvel, A. Ö. 2006; Sigortacılık, Seçkin Yayıncılık, 3. Baskı, İstanbul.

 

İlave Kaynak

1Çıkrıkçı, M. 2005; Finansal Kurumlar ve Piyasalar, Trabzon

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

13/04/2017

1

50

Dönem sonu sınavı

16

01/06/2017

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

3

14

42

Arasınav için hazırlık

6

2

12

Arasınav

1

1

1

Dönem sonu sınavı için hazırlık

11

2

22

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Toplam iş yükü

120