Türkçe | English
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
DOKTORA
Ders Bilgi Paketi
http://www.orman.ktu.edu.tr/om/index.html
Tel: +90 0462 +90 (462) 3772805
FBE
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI / DOKTORA
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

SINO308Sosyal Bilgiler Öğretimi3+0+0AKTS:4
Yıl / YarıyılBahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BölümüTEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
Ön KoşulYok
Eğitim SistemiYüz yüze
Dersin Süresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim Üyesi--
Diğer Öğretim ÜyesiYok
Öğretim DiliTürkçe
StajYok
 
Dersin Amacı:
Bu dersin amacı sınıf öğretmeni adaylarına ilköğretim Sosyal Bilgiler dersinin amaçlarını ve önemini kavratmak, Sosyal Bilgiler öğretiminde kullanabilecekleri öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme değerlendirme süreçleri hakkında teorik ve pratik etkinliklerle kazandırmaktır.
 
Öğrenim KazanımlarıBPKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : Sosyal Bilgiler dersinin amacını kavrayabilecekler31
ÖK - 2 : ilköğretim Sosyal Bilgiler programını tanıyabilecekler31
ÖK - 3 : Sosyal Bilgiler öğretiminde kullanacağı yöntem ve tekniklerle ilgili bilgi ve beceri kazanacaklar31
ÖK - 4 : Sosyal Bilgiler öğretiminde kullanacağı araç-gereçleri tanır ve bunları kullanma becerisi geliştirir3,101
ÖK - 5 : Sosyal Bilgiler dersinde kullanacağı ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarını kavrar3,101
BPKK :Bölüm program kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
Sosyal bilgiler alanı ve özellikleri, Sosyal Bilgiler alanının temel amaçları ve temel beceriler, Sosyal Bilgilerde okuryazarlık, Sosyal Bilgiler alanında temel temalar ve alanlar, Sosyal Bilgiler alanının ilköğretimdeki yeri ve tarihçesi, Sosyal Bilgiler Öğretim programının incelenmesi (kazanım, beceri, tema, v.b.) , Sosyal Bilgiler öğretiminde kullanılan strateji, yöntem, teknik ve materyaller, bunlarla ilgili örnek uygulamalar, Sosyal Bilgiler dersinde demokrasi, insan hakları ve değerler eğitimi, Türkiye ve diğer ülkelerdeki Sosyal Bilgiler ders kitaplarından örnekler ve kıyaslamalar
 
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1Sosyal Bilgiler dersinin amaç, kavram ve içeriği.
 Hafta 2Sosyal Bilgiler alanının temel amaçları.
 Hafta 3Sosyal Bilgiler alanının temel becerileri.
 Hafta 4Sosyal Bilgilerde okuryazarlık.
 Hafta 5Sosyal Bilgiler alanında temel temalar ve alanlar.
 Hafta 6Sosyal Bilgiler alanının ilköğretmdeki yeri ve tarihçesi.
 Hafta 7Sosyal bilgiler öğretim programının temalar yönünden incelenmesi.
 Hafta 8Arasınav
 Hafta 9Sosyal Bilgiler öğretiminde kullanılan strateji, yöntem ve teknikler.
 Hafta 10Sosyal Bilgiler öğretiminde kullanılan yöntem ve teknikler.
 Hafta 11Sosyal Bilgiler öğretiminde kullanılan materyaller.
 Hafta 12Sosyal Bilgiler öğretiminde kullanılan yöntem. teknik ve materyallerle ilgili örnek uygulamalar.
 Hafta 13Sosyal Bilgiler öğretiminde kullanılan yöntem ve tekniklerle ilgili örnek uygulamalar.
 Hafta 14Sosyal Bilgiler dersinde demokrasi. insan hakları ve değerler eğitimi.
 Hafta 15Sosyal Bilgiler dersinde ölçme ve değerlendirme, Türkiye'de Sosyal Bilgiler ders kitaplarından örnekler ve kıyaslamalar
 Hafta 16Dönem sonu sınavı
 
Ders Kitabı / Malzemesi
1Tanrıöğen, A. 2006; Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi, Lisans Yayıncılık, İstanbul
2Erdem, M. 2008; Sosyal Bilgiler öğretimi, Alkım Yayınevi, İstanbul.
 
İlave Kaynak
1Atalay, N. 2004; İlköğretim okullarnda Sosyal Bilgiler Öğretimi Ders Notları, Trabzon.
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 9 10/04/2013 1 50
Dönem sonu sınavı 16 05/06/2013 1 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 3 14 42
Sınıf dışı çalışma 2 10 20
Arasınav için hazırlık 2 7 14
Arasınav 1 1 1
Kısa sınav 1 1 1
Dönem sonu sınavı için hazırlık 3 7 21
Dönem sonu sınavı 1 1 1
Toplam Çalışma Yükü100